Menu

Nowości w Autodesk Inventor 2018Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

Autodesk Inventor 2018 został stworzony dla ciągłe zmieniających się potrzeb współczesnego projektanta i konstruktora. Zobacz co zostało ulepszone w nowej wersji.


Autodesk Inventor 2018 – wydajne narzędzie do projektowania 3D

W oparciu o szerokie możliwości modelowania i wydajne narzędzia do projektowania Autodesk Inventor 2018 jest następnym krokiem naprzód w tworzeniu projektów 3D dla branży mechanicznej. Udoskonalenia wymiany danych umożliwiają rozproszonym wielobranżowym zespołom na efektywniejsze współdziałanie z danymi pochodzącymi z różnych źródeł. Biorąc pod uwagę doświadczenie użytkowników programu Inventor, producent firma Autodesk podjęła działania w celu zwiększenia wydajność i elastyczność pracy w programie. Te wysiłki w najnowszej wersji programu Inventor 2018 umożliwiają projektowanie i współpracę szybciej, wydajniej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Autodesk Inventor 2018
 

Ulepszenia w Inventor 2018 skupiły się w głównych obszarach:

 • definiowane informacji w modelu 3D,
 • konstrukcje blachowe,
 • szkicowanie,
 • wydajna praca z dużymi projektami,
 • modelowanie części.

Definiowanie informacji w modelu 3D

Pozwala na umieszczenie w modelu 3D, opisów, cech, tolerancji i informacji o obróbce. Po umieszczaniu tych informacji automatyczny „doradca” sprawdza wprowadzone dane i wyświetla informacje o problemach i błędach.

Autodesk Inventor 2018
 

Modele z umieszczonymi w ten sposób informacjami mogą być eksportowane do formatu PDF 3D lub STEP 242 w których będą widoczne. Tak wykonane opisy mogą być automatycznie umieszczone na dokumentacji 2D.


Konstrukcje blachowe

Nowe narzędzia pozwalana na tworzenie konstrukcji blachowej składającej się z wielu oddzielnych blach w środowisku jednej części, co znacznie ułatwia projektowanie konstrukcji blachowej i wzajemnych połączeń między elementami. Nowością wersji 2018 jest możliwość tworzenia części blachowych o różnych grubościach blachy i różnych właściwościach w jednym pliku części.


Szkicowanie

Nastąpiła duża zmiana w wymiarowaniu i wiązaniu rzutowanej geometrii – nie trzeba rzutować elementów aby móc się do nich związać, wystarczy wskazać a program dokona tego automatycznie.


Wydajna praca z dużymi projektami

Wprowadzono zmiany polepszające szybkość i płynność pracy z dużymi projektami. Szczególnie jest to widoczne przy pracy z dużymi zespołami i tworzeniem ich dokumentacji 2D. Pracując w programie Inventor 2018 użytkownicy odczują znacznie poprawienie wydajności i szybkości następujących operacji:

 • ukrywanie linii niewidocznych na rysunkach,
 • przesuwanie i obracanie widoków 2D,
 • szybsze otwieranie zespołów z bardzo zagnieżdżoną strukturą,
 • operacje nawigacji w modelu 3D: zoom, przesuniecie, obrót,
 • tworzenie wielu widoków na rysunkach, podgląd i ich edycja,
 • szybsze tworzenie widoków, zmiana skali na rysunkach,
 • szybszy wybór elementów.

Rozbudowane i łatwiejsze narzędzia do tworzenia części:

 • wyciągniecie szkicu na odległość od danej płaszczyzny,
 • tworzenie fazy tylko na części krawędzi,
 • efektywniejsze tworzenie otworów na powierzchniach krzywych, możliwość lepszego definiowanie kierunku otworu,

autodesk Inventor 2018 1

 • ulepszania w poleceniu – Wyciągnięcie,
 • wyciagnięcie profilu od powierzchni 1 na odległość 2. Polecenie może być szczególnie przydatne przy budowie nowych części i korzystania z podkładów DWG.

autodesk Inventor 2018 2


 

Opis poszczególnych nowych narzędzi, cech i ulepszeń w Autodesk Inventor 2018:

Rysunek

Jeżeli podgląd rzutu nie będzie mógł być utworzony przez 3 sekundy program wyświetli pasek postępu.


Używanie danych projektowych pochodzących z innych systemów CAD

Obiekty zbudowane z siatek – Mesh. Można wykonywać dokumentację z obiektów składających się z siatek, można robić widoki 2D, przekroje, elementy mogą być wymiarowane i opisywane.


Upraszczanie geometrii modeli

Praca z narzędziem daje lepsze efekty, mamy możliwość precyzyjnego sterowania usuwaniem części czy poszczególnych geometrii, okno dialogowe posiada większą ilość narzędzi do kontroli elementów które możemy wyspecyfikować do usunięcia. Tworzone uproszczone modele są mniejsze, wierniej oddają oryginalną część.

autodesk Inventor 2018 3

Tworzenie modeli maszyn i urządzeń zgodnych ze standardem BIM

Narzędzia do tworzenia modeli BIM zostały usprawnione, szybciej tworzy się modele i naddaje im cechy zgodne z BIM. Inventor 2018 może bezpośrednio zapisywać dane w formatach IFC i RFA.


ANY CAD – korzystaj z plików CAD niezależnie w jakim formacie są zapisane

Pliki Inventor 2017-2018 – Została zwiększona funkcjonalność używania plików zapisanych w programie Inventor wersji 2017 i 2018. Pliki części i zespołów w formacie Inventor 2018 mogą być używane w wersji 2017. Daje to możliwości współpracy między projektantami posiadającymi różne wersję 2017 i 2018 programu Inventor. Do identyfikacji ostatniej wersji zapisu została dodana informacja w oknie otwierania – ostatni zapis w wersji.

autodesk Inventor 2018 4

Modelowanie z użyciem podkładów w formacie DWG

W znaczny sposób został poprawiony ,mechanizm korzystania z podkładów wykonanych w formacie DWG. Teraz można skorzystać z następujących dodatkowych cech i usprawnień:

 • Import plików z podkładem DWG do środowiska zespołu
 • Wybór wielu podkładów DWG
 • Otwieranie z prawego przycisku myszy podkładów
 • Automatyczne rzutowanie geometrii DWG
 • Tworzenie szklicy w tej samie płaszczyźnie w jakiej jest podkład DWG
 • Tworzenie połączń w tej samej płaszczyźnie

Prezentacja

Środowisko prezentacji umożliwia obsługę modeli powierzchniowych. Modele powierzchniowe można wybierać oknem, rozsuwać komponenty powierzchniowe, wyznaczać w oparciu o nie orientacje układy do rozsunięcia. We wcześniejszym dodatku R2 do Inventor 2017 zostało dodanych wiele funkcji poprawiających funkcjonalność tworzenia prezentacji.

autodesk Inventor 2018 5

Mierzenie

Narzędzia pomiarowe programu Inventor zostały znacznie uproszczone i ulepszone w celu zwiększenia wydajności. Możesz teraz:

 • Wywołać mierzenie dowolnej wielkości przez klikniecie w jedną ikonę mierzenie
 • Wykonać wszystkie czynności pomiarowe z nowego panelu narzędzi
 • Wyświetlić informacje dla każdego wskazania za pomocą jednego kliknięcia
 • Łatwe mierzenie kąta i określenie wyboru środka w oknie graficznym
 • Łatwe rozpoznawanie wybranej geometrii w oknie graficznym.

autodesk Inventor 2018 6


Przeglądarka

Narzędzia w przeglądarce ułatwiają wyszukiwanie elementów zespołu i części, filtrowanie, dodawanie widoków środowisk i umieszczanie okna przeglądarki w dowolnej pozycji:

 • Wyszukiwanie komponentu w zespole po fragmencie nazwy
 • Wyszukiwanie cechy w części
 • Filtrowanie zawartości zespołu
 • Ustawianie pozycji okna, widocznych zakładek

autodesk Inventor 2018 7

Parametry

W oknie z parametrami jest dodana nowa kolumna z informacją w jakiej operacji jest użyty parametr. Dodano filtr którym można dokonać filtrowania parametrów po operacjach w jakich są wykorzystywane.


Generowanie podglądu rzutu 2D

Usprawnione generowanie rzutu 2D po zmianie jego skali, generowanie widoku rysunku następuje dopiero po wprowadzeniu skali i zatwierdzeniu. Można włączyć lub wyłączyć podgląd widoku rysunki w czasie jego tworzenia, w niektórych sytuacjach w znaczy sposób poprawia to wydajność tworzenia dokumentacji dużych zespołów.


Obsługa plików CAD w obcych formatach

W Inventor 2018 dodano i wprowadzono obsługę obcych plików CAD w następujących formatach i wersjach:

Zrzut ekranu 2017-04-19 o 14.08.51
Używane obce pliki CAD nie muszą być konwertowane na format programu Inventor. Poniższa tabela prezentuje format plików dla których mogą być one wczytane jako modele referencyjne (modele odniesienia) posiadające swoje źródło w programie macierzystym. Wówczas taki model może być aktualizowany w programie macierzystym, a w środowisku Inventor wystarczy włączyć aktualizację modelu odniesienia. Dzięki temu możemy pracować w środowisku mieszanym mając 2 lub więcej różnych programów CAD.

 

Wczytywanie i obsługa modeli referencyjnych w formatach:

Zrzut ekranu 2017-04-19 o 14.09.06