Menu

Jak wyróżnić jedną część na rysunku zespołu w programie Inventor?Kategoria: Inventor, Tagi: ,

Tworząc dokumentacje techniczną, instrukcje montażu, instrukcje serwisu, itp w programie Autodesk Inventor może się zdarzyć, że chcemy  lepiej uwidocznić jedną z części lub podzespół. Takie wyróżnienie można zrealizować np. przez zmianę koloru krawędzi całej części lub przez cieniowanie jednej części i pozostawienie innych jako widok kreskowy.


Zmiana koloru krawędzi części w Inventorze

Domyślnie program Inventor w środowisku rysunku ma aktywny wybór krawędzi. Można mozolnie wskazywać wszystkie kredzie i zmienić ich właściwości (kolor, rodzaj linii, itp.). Lepszym rozwiązaniem jest zmiana tryby wyboru dzięki któremu jednym kliknięciem będziemy mogli wybierać całą część, a nie jej poszczególne krawędzie. Zmiana wyboru jest możliwa w menu belki górnej Inventor (zielona ikona)Wybierz priorytet części.

 

Zmieniając tryb selekcji można jednym kliknięciem wskazać całą część. Klikamy PPM i mamy do wyboru menu kontekstowe – Właściwości, w którym zmieniamy kolor, grubość linii, rodzaj linii. Efekt zmiany poniżej.

Z menu kontekstowego po wybraniu części na rysunku można wybrać wiele ciekawych funkcji np.:

  • Ukrywanie/widoczność części na rzucie
  • Przekrój elementu w widoku przekroju (przekrój czy pełny)
  • Widoczność linii ukrytych tylko dla wybranego elementu
  • Przeźroczystość elementu (np. osłona pod którą widać zawartość)


Widok cieniowany jednego elementu na tle zespołu w widoku kreskowym.

To zadanie realizuje się przez polecenie widok nakładkowy. Inventor od wersji 2019.2 ma możliwość wstawiania takiego samego widoku nakładkowego jak rzut macierzysty.

Wstawiamy pierwszy rzut jako widok kreskowy z ukrytymi krawędziami, a następnie wstawiamy rzut nakładowy, wybieramy styl – widok cieniowany.

 

W efekcie tego zabiegu rzut kreskowy został przykryty rzutem cieniowanym. Teraz musimy usunąć widoczność elementów z widoku cieniowanego, pozostawiając widoczną tylko część jaką chcieliśmy wyróżnić.

Wybór części można zrobić na rysunku – po wybraniu „Wybierz Priorytet części” lub w przeglądarce utworzonych rzutów i widoków. W obu przypadkach klikając PPM na część wybieramy opcje Widoczność.

W efekcie możemy utworzyć rysunek jak wyżej na którym wyróżniony jest kolorem trzpień, nakrętka i podkładka, a pozostałe elementy są widoczne jako kreski.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska