Menu

Jak spozycjonować położenie zespołu zgodnie z układem początkowym w Inventorze? – Tips&Tricks

Często się zdarza podczas tworzenia zespołu w Inventorze, że jego komponenty lub główny komponent nie jest wyrównany zgodnie z globalnym układem współrzędnych. 


Pozycjonowanie zespołu w programie Inventor

Powoduje to utrudnienia operowania widokiem zespołu, ponieważ pozycja kostki nawigacyjnej „View Cube” z nazwanymi widokami „Przód”, „Tył, „Góra”, itp nie jest zgodna z pozycją zespołu.

Innym problemem wynikającym z braku wyrównania jest brak możliwości korzystania z osi początkowych zespołu jako elementów symetrii czy elementów pozycjonowania.

Tworząc rysunek 2D z takiego zespołu nie jest on prostopadły do płaszczyzny rysunku, nie jest wyrównany pionowo ani poziomo, mogą się tworzyć wymiary w płaszczyźnie innej niż płaszczyzna rysunku.

1-tt-jspzzzup

Obrazek 1: Niezgodność pozycji zespołu z płaszczyznami początkowymi zespołu i elementem nawigacji „View Cube”
@Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska

2-tt-jspzzzup

Obrazek 2: Kłopot przy tworzeniu rysunku. Domyślna pozycja „Przód” nie zgadza się z płaszczyzną rysunku.
@Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska


Aby naprawić te niedogodności powinniśmy wykonać prawidłowe pozycjonowanie komponentu w zespole. Można to zrobić przez użycie tradycyjnych wiązań i związanie geometrii jednej z części z głównymi płaszczyznami czy osiami zespołu.

Można też wykonać to szybciej i w sposób automatyczny korzystając z polecenia „Unieruchom i ustaw jako główny” znajdującego się w menu zespołu Złóż/Produktywność.

3-tt-jspzzzup
 

Po wybraniu polecania mamy do wyboru 3 możliwości:

  • Unieruchom w początku: Powoduje przesunięcie, unieruchomienie i wyrównanie elementu z początkiem zespołu.
  • Utwórz wiązania równoległe z płaszczyznami początkowymi: Tworzy wiązania równoległe płaszczyzn części z odpowiednimi płaszczyznami zespołu w celu związania elementu w początku zespołu.
  • Przesuń na samą górę w przeglądarce: Umożliwia przesunięcie wybranych elementów na pierwszą pozycję w przeglądarce zespołu.

4-tt-jspzzzup

W wyniku zastosowanie tego polecenia możemy w szybki sposób naprawić położenie zespołu, aby było zgodnie z płaszczyznami początkowymi.

5-tt-jspzzzup

Obrazek 5: Prawidłowo zorientowany model względem płaszczyzn początkowych zespołu
@Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska

UWAGA!

Porada ta nie dotyczy pozycjonowania modelu przez zmianę definicji widoku kostki View Cube, której położenie np.: „Przód” można zdefiniować pozycjonując odpowiednio model i przypisując nazwany widok. Takie postępowanie pozwoli tylko na ustalenie widoku modelu zgodnie z opisem na kostce. Nie powoduje to zmiany położenia model względem głównych osi początkowych układu współrzędnych zespołu.


Źródło: Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska