Menu

Inventor 2019.1, czyli co nowego w programie?Kategoria: Autodesk, Tagi: ,

W lipcu 2018 roku ukazała się aktualizacja do programu Autodesk Inventor 2019.1. W artykule prezentujemy nowości jakie się ukazały w tej wersji.


Inventor 2019.1 – Generator ram

Polecenie Wstaw

Polecenie Wstaw udostępnia dwa nowe ulepszenia w oknie wyboru elementu ramy.

 • Program pamięta ostatnio używany standard i zachowuje go w oknie wyboru. Poprzednio standard ramy zawsze miał domyślną wartość ANSI.
 • Poprzednio, po wstawieniu elementów ramy brakowało podglądu, dopóki nie został wybrany rozmiaru elementu ramy. Domyślna wartość Rozmiar jest obecnie włączana po uruchomieniu tego polecenia.


Cieniowany podgląd elementów wstawianych

Podgląd wstawianych czy edytowanych elementów ramy został zmieniony z podglądu krawędziowego na cieniowany, przez co elementy są lepiej widoczne.


Widoczność szkicu w poleceniach Zmień i Zmień/Użyj ponownie

Linie szkicu odniesienia ramy są widoczne podczas używania poleceń edycji Zmień i Zmień/Użyj ponowne.


Zmiana wyboru elementu

W poprzednich wersjach wybór elementów ramy za pomocą okna był niedostępny w poleceniu Zmień. Wybór za pomocą okna jest obecnie włączony i można wybrać kilka elementów jednocześnie, używając opcji Wybór wielokrotny.


Podgląd operacji

Dostępny jest podgląd operacji obróbki końców elementów ramy. Dotyczy to następujących operacji:

 • Połączenie narożnikowe
 • Przytnij
 • Utnij do ramy
 • Wydłuż/Skróć


Kopiowanie właściwości

Obecnie można kopiować właściwości z istniejących elementów ramy podczas użycia polecenia Wstaw i Zamień. Pozwala to na wstawianie nowych elementów wg standardu już użytego bez konieczności ustawiania kształtownika w oknie dialogowym Wstaw czy Zmień.

Wybierz pipetę w oknie dialogowym, a następnie wybierz element. Jego właściwości zostaną umieszczone w polach okna Wstaw lub Zmień. Istnieje możliwość wyboru kopiowania informacji dotyczących tylko elementu ramy, orientacji lub wszystkich właściwości.


Inventor 2019.1 – Zespoły

Zmodernizowany pasek narzędzi Content Center

Pasek narzędzi w bibliotece Content Center został odświeżony, aby poprawić kontrast ikon i czytelność.


Udoskonalenia w zakresie produktywności i wydajności biblioteki Content Center

 • Szybkie otwieranie bibliotek ze zdalnego serwera Vault Server –  Nowy mechanizm bufora biblioteki Content Center zaimplementowany w programie Inventor 2019 jest jeszcze bardziej udoskonalony, aby zwiększyć wydajność otwierania bibliotek Content Center ze zdalnego serwera programu Vault.
 • Udoskonalenie migracji Poprzednio polecenie Konfiguracja biblioteki (nazwa projektu) -> Narzędzie aktualizacji poddawało migracji pliki szablonu biblioteki (.ipt). Obecnie w przypadku użycia Narzędzia aktualizacji w celu migracji starszych bibliotek do aktualnej wersji programu Inventor pliki szablonu biblioteki (.ipt) nie będą migrowane. Plik szablonu biblioteki (*.ipt) jest obecnie migrowany podczas umieszczania wystąpienia części w bibliotece za pomocą tego szablonu.
 • Ulepszenia dotyczące wyszukiwania
  • Szybkie wyszukiwanie Pole Szybkie wyszukiwanie w oknie dialogowym Wstaw z Content Center staje się obecnie natychmiast aktywne po umieszczeniu umieszczonej części z biblioteki Content Center. Dzięki tej funkcji można szybko wprowadzić informacje w polu wyszukiwania bez konieczności ponownego wybierania pola wyszukiwania.
   Ponadto można teraz wyczyścić pole wyszukiwania, klikając przycisk czyszczenia znajdujący się po prawej stronie pola wyszukiwania. Po usunięciu zaznaczenia pola wyszukiwania Edytor wróci do poprzednio wybranej kategorii w drzewie kategorii.
  • Zaawansowane wyszukiwanie Obecnie pole Szukaj w jest automatycznie wypełniane kategorią zaznaczoną w obszarze Widok kategorii. Ponadto kategoria odpowiadająca wyborowi w obszarze Widok kategorii automatycznie zostanie wybrana w oknie dialogowym Wybierz kategorie.
   Ponadto przycisk Wyszukaj teraz jest włączany automatycznie w momencie uzyskania dostępu do okna dialogowego Wyszukiwanie zaawansowane. Można wykonać szybkie wyszukiwanie, naciskając klawisz ENTER po określeniu kryteriów wyszukiwania. W polu Wynik wyszukiwania wyświetlane są informacje związane z aktywnym wyszukiwaniem.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Lokalizowanie części z biblioteki Content Center w bibliotece Content Center.
  • Lokalizowanie części i tabel rodziny z poziomu okna graficznego 2 nowe opcje menu kontekstowego biblioteki Content Center usprawniają lokalizowanie części i tabel rodziny w oknie dialogowym Edytor Content Center: kliknij prawym przyciskiem myszy część w pliku zespołu i wybierz odpowiednią opcję:
   • Komponent Znajdź w Edytorze: Okno dialogowe Edytor Content Center otwierane jest w położeniu części w bibliotece Content Center.
   • Komponent Edytuj/Wyświetl tabelę rodziny:
    Okno dialogowe edytora tabeli rodziny otwiera się z zaznaczonym elementem rodziny. W tym miejscu można wyświetlić tabelę rodziny tylko do odczytu lub przeglądać i edytować ją z możliwością odczytu i zapisu.


Inventor 2019.1 – Obsługa rejestracji i śledzenia reguł iLogic

iLogic udostępnia obecnie instrukcję typu PRINT, której można użyć w regułach. Ta nowa opcja, nazywana rejestrowaniem iLogic, korzysta z nowych funkcji iLogic, aby wysłać komunikaty rejestrowania do nowego panelu programu Inventor, a także do pliku dziennika. Ponadto istnieje nowy mechanizm automatycznego śledzenia reguł. Śledzenie reguł ułatwia zwizualizowanie, kiedy i dlaczego reguła była uruchamiana.

Przegląd

Aby wygenerować dzienniki iLogic:

 • Wyświetl nowy panel Dziennik iLogic: kliknij znak + w nagłówku przeglądarki lub wybierz Dziennik iLogic na wstążce: karta Widok panel Okna menu rozwijane Interfejs użytkownika.
 • Dodaj co najmniej jedną instrukcję rejestratora — Logger.poziom rejestrowania(„komunikat„) — do reguły. Przykładowo: Logger.Debug(„Jesteśmy teraz w fazie 2”)
  • Wybierz poziom rejestrowania z nowego menu rozwijanego. Obsługiwanych jest 6 poziomów rejestrowania: Trace, Debug, Info, Warn, Error i Fatal oraz None. Aktywny poziom rejestrowania określa typy instrukcji rejestrowania, które zostaną uwzględnione w panelu Dziennik iLogic. Ustaw minimalny poziom rejestrowania. iLogic zarejestruje instrukcje na tym poziomie oraz znajdujące się poniżej na liście. Przykładowo, gdy aktywny jest poziom rejestrowania Info, to instrukcje Info, Warn, Error i Fatal będą zawarte w panelu Dziennik iLogic. Gdy aktywny poziom rejestrowania to Error, będą uwzględnione tylko Error i Fatal itd.

  Uwaga: Poziom rejestrowania można także określić w oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja iLogic.

  Przykładowo można dodać do reguły Logger.Info („Hello World”), aby po uruchomieniu reguły utworzyć następujący wpis:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy panel Dziennik iLogic, aby uzyskać dostęp do opcji menu kontekstowego. Opcje menu kontekstowego zawierają dodatkowe opcje służące do pracy z komunikatami. Przykładowo użyj opcji menu kontekstowego Wyczyść , aby wyczyścić bieżący stan okna.
  Wskazówka: Komunikaty utworzone w panelu Dziennik iLogic nie są zachowywane pomiędzy sesjami. Użyj opcji menu kontekstowego Zapisz, aby zapisać komunikaty generowane w bieżącej sesji programu Inventor w stałym pliku.

Zarządzanie komunikatami dziennika w panelu Dziennik iLogic

Aktywny poziom rejestrowania umożliwia określenie, które instrukcje w rzeczywistości są rejestrowane. Rozpocznij pracę, ustawiając jako poziom rejestrowania Debug i dołączając instrukcje logger.debug(„komunikat„) do reguł. Po zakończeniu debugowania, gdy nie są już potrzebne komunikaty Debug, można zmienić aktywny poziom rejestrowania na Info lub niższy na liście. Nie trzeba usuwać instrukcji logger.Debug z reguł. Następnie będą wyświetlane wyłącznie komunikaty: Info, Warn, Error i Fatal. To samo działanie dotyczy wszystkich poziomów rejestrowania. Przykładowo po zmianie poziomu na Info, jeśli panel dziennika jest coraz bardziej zapełniony komunikatami Info, zmień poziom rejestrowania na Warn. Komunikaty Info przestaną się pojawiać i wyświetlane będą tylko komunikaty Warn, Error i Fatal. Ustawienie aktywnego poziomu rejestrowania umożliwia wyświetlanie tylko tych typów komunikatów, które są niezbędne.


Łącza nawigacji

Po usunięciu komunikatów z panelu łącza nawigacji wyświetlane są w górnej części panelu, jeśli dostępne są starsze komunikaty. W panelu Dziennik iLogic może być wyświetlane maksymalnie 20 000 komunikatów jednocześnie. Po wprowadzeniu ponad 20 000 komunikatów łącza nawigacji na dole panelu umożliwiają dostęp do komunikatów utworzonych po osiągnięciu limitu 20 000.

Śledzenie reguł

Śledzenie reguł jest nową funkcją iLogic, która pozwala na wizualizację, kiedy i dlaczego reguła była uruchamiana. Funkcja śledzenia reguł umożliwia automatyczne rejestrowanie komunikatów w momencie rozpoczęcia i zakończenia reguły, a także przyczyny wyzwolenia reguły. Aby wyświetlić te komunikaty, wystarczy ustawić aktywny poziom rejestrowania na Trace. Aby je wyłączyć, przywróć poprzedni aktywny poziom rejestrowania.

Wskazówka: Użyj instrukcji logger.Debug w przypadku normalnego debugowania. Instrukcji logger.Trace używaj tylko wtedy, gdy wymagane są bardzo szczegółowe informacje debugowania. Zachowanie funkcji śledzenia reguł jest bardzo szczegółowe i wyniki mogą wyglądać zniechęcająco. Poziomu Trace należy używać tylko wtedy, gdy wymagany jest poziom szczegółów Trace.


Inventor 2019.1 – Współpraca

Opisy 3D na modelach 3D są obecnie wyświetlane w widokach udostępnionych i przeglądarce usługi Fusion Team.


Inventor 2019.1 – Translatory

SolidWorks

Obecnie można importować dane modeli siatkowych z programu SolidWorks. W sekcji Filtry obiektów okna dialogowego zaznacz opcję Siatki w celu uwzględnienia siatek w wybranym pliku.

STEP

Obecnie można importować graficzne dane opisowe PMI z pliku STEP 242 przez zaznaczenie opcji Graficzne informacje na temat produktu i wytwarzania.

AnyCAD

Poprawiono wydajność podczas importowania plików CAD 3D pochodzących z innych systemów CAD, co jest najbardziej zauważalne podczas importowania plików za złożoną strukturą zespołu.


Inventor 2019.1 – Ogólne

Opcja Wyróżnij nowe polecenia na wstążce

Po włączeniu opcji Wyróżnij nowe, która jest domyślnie wyłączona, kolorowe znaczki wyróżniają nowe i zaktualizowane polecenia. Ułatwia to szybkie poznawanie nowych i zaktualizowanych poleceń używanych w procesach projektowania.

W jaki sposób można korzystać z tej funkcji? Załóżmy, że używano wcześniejszej wersji, np. 2018.2, i przechodzisz na wersję 2019. Wybierz z listy pozycję 2018.2, a wszystkie nowe i zaktualizowane polecenia od wersji 2018.2 będą zawierały znaczek. Byłyby to wersje 2018.3, 2019 oraz 2019.1.

Ponadto w przypadku użycia klawisza F1 w celu przejścia do strony pomocy, gdy ma to zastosowanie, u góry strony widać łącza do tematu Nowości z wyjaśnieniem zmiany w funkcji lub poleceniu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat: Praca ze znaczkami Nowość i Aktualizacja.


Pola wartości zawierają nazwy parametrów w etykietach narzędzi

W polach wartości obecnie wyświetlana jest nazwa parametru w etykiecie narzędzi. Po umieszczeniu kursora na parametrze zostanie wyświetlona nazwa wraz z wartością.

Oto kilka przykładów porównania wersji 2019.1 (po lewej) z wcześniejszymi wersjami (po prawej):

Okno dialogowe

Panel właściwości

Obszar rysunku

Minipasek narzędzi

Widoki przekroju

Podczas instalowania programu Inventor można wyrazić zgodę na gromadzenie danych. Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych dotyczących użytkowania programu Inventor polecenie Widok przekroju jest ustawione domyślnie jako widok w połowie.

Dziękujemy za pomoc w doborze właściwego ustawienia tego narzędzia. Dostęp do polecenia Widok przekroju można uzyskać z kart Widok i Opisz w dokumentach części i zespołów.


Inventor 2019.1 – Udoskonalenia panelu właściwości

Ścieżka nawigacji

Łatwiejsza modyfikacja nazwy elementów w drzewku części i zespołu. Kliknij tekst, który chcesz edytować, aby go aktywować. Kliknij ponownie, aby włączyć tryb edycji i zmodyfikować tekst. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć wprowadzanie zmiany. Nazwa węzła przeglądarki zostanie zaktualizowana po kliknięciu przycisku OK.

Ustawienia wstępne

Obecnie w ustawieniach wstępnych przechowywane są informacje o tolerancji dla wymiarów. Dostęp do okna dialogowego Tolerancja można uzyskać z menu rozwijanego.

Aby przywrócić brak tolerancji, ustaw jako Typ tolerancji Domyślny i zapisz ustawienie wstępne. Gdy wymiar ma tolerancję, kontrolka edycji wartości wyświetla kolorowe tło pod wysuwaną strzałką i w menu rozwijanym.


Menu polecenia Otwór

Polecenie Otwór zawiera nowe wpisy w menu:

 • Wstępnie wybierz punkty ze szkicu — zaznaczenie tej opcji spowoduje, że punkty środkowe szkicu będą automatycznie wybrane do użycia przez polecenie Otwór, wstawiając w każdy punkt środkowy otwór.
 • Automatycznie udostępnij szkic — podczas używania polecenia Otwór, jeśli po kliknięciu przycisku Zastosuj istnieją nieużywane punkty środkowe szkicu, szkic jest automatycznie udostępniany do użycia przy tworzeniu kolejnego otworu. Jeśli nie chcesz używać szkicu w przypadku następnego otworu albo klikniesz przycisk Anuluj lub naciśniesz klawisz Esc, udostępnianie szkicu zostanie wyłączone. Szkic można udostępnić ręcznie, klikając prawym przyciskiem myszy węzeł szkicu w przeglądarce i klikając polecenie Udostępnij szkic. Automatyczne udostępnianie szkiców jest dostępne tylko w środowisku części.

Informacje zwrotne dotyczące edycji wartości

W przypadku polecenia Otwór, gdy wartość jest niepoprawna, na przykład określona długość gwintu jest większa od głębokości otworu, kolor wartości zmieni się na czerwony, a etykieta narzędzi informuje, że wartość jest niepoprawna, podczas jej wprowadzania. Umożliwia to natychmiastowe poprawienie wartości lub zlokalizowanie innej wartości, która wymaga edycji, aby ta wartość stała się właściwa. Gdy wartość jest poprawna, kolor wartości będzie czarny.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie otworów.

Aktualizacje zawartości pomocy

Następujące strony zostały zaktualizowane na podstawie opcji uzyskanych za pomocą funkcji „Czy te informacje były pomocne?”, którą można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej tematu.

 • Rysowanie krzywych 3D — podano wyjaśnienie edycji i ulepszono widoczność łącza.
 • Przenoszenie bibliotek pomiędzy narzędziem Desktop Content i serwerem — dodano uwagę Ważne przed krokami zadania. Zaktualizowano informacje o obsługiwanych produktach.
 • Tworzenie części powłoki — dodano informacje dotyczące dostępu.
 • Tworzenie krzywej pomostu — zaktualizowano tytuł, scalono stronę odniesienia ze stroną zadania, zaktualizowano łącze F1.
 • Wstawianie wiązań zestawiających lub równoległych w zespołach — dodano informacje o nowym wiązaniu Oś.
 • Wstawianie wiązania — odniesienie — karta Zespół — dodano informacje o wiązaniu Oś.
 • Dodawanie symbolu chropowatości powierzchni — przeniesiono informacje odniesienia do strony zadania i zaktualizowano ilustrację. Usunięto nagranie wideo w formacie Flash.
 • Zmiana ustawień dokumentów — podano szczegółowe informacje. (2019)
 • Tworzenie rzutów bazowych i prostokątnych — dodano wyjaśnienia dotyczące umieszczania widoków cieniowanych, łącznie z ilustracją. (2019)
 • Formatuj tekst — odniesienie — dodano ilustrację justowania, aby wyjaśnić, w jaki sposób działają opcje wyboru. (2019)
 • Dodano uwagę opisującą sposób przesuwania wskaźnika wymiarów współrzędnościowych rysunku.
 • Dodano łącza do tematów pokrewnych na wielu stronach.
Źródło: Autodesk, Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska