Menu

Inventor – Jak umieścić grubość części blaszanej na liście części zespołu? – TIPS & TRICKS

Podczas przygotowania danych do produkcji elementów giętych z blachy pomocne może być umieszczenie w liści materiałowej rysunku zestawieniowego danych o grubości blachy i materiale.


Praca z blachami w Autodesk Inventor

Podczas przygotowania danych do produkcji elementów giętych z blachy pomocne może być umieszczenie w liści materiałowej rysunku zestawieniowego danych o grubości blachy i materiale. Te dwie wyżej wymienione dodatkowe dane pozwolą nam później łatwiej pogrupować blachy do zamówienia czy produkcji pod względem grubości i materiału.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak

Rodzaj materiału do listy części w zespole możemy łatwo dodać poprzez wybranie pola MATERIAŁ z listy rozwijalnej. Rysunek -> Lista części -> Edycja ->  Wybór kolumny

Źródło: Tomasz Jarmuszczak

Natomiast na tej liście nie ma właściwości określającej grubość blachy.


Poniżej zaprezentowane zostaną kroki jakie trzeba wykonać, aby na liście części umieścić grubość blachy:

1. Otworzyć część blachową, polecenie Fx – parametry


2. W oknie w wierszu Grubość zaznaczamy Exportuj

Źródło: Tomasz Jarmuszczak

3. Zapisać i zamknąć część, powtórzyć dla wszystkich blach w zespole


4. Na rysunku zestawieniowym wchodzimy w edycję listy części. Polecenie – Wybór kolumny, przeglądając dostępne właściwości nie ma do wyboru parametru Grubość, musimy stworzyć taka właściwość.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak

5. Tworzymy nową właściwość – wpisujemy Grubość (taka sama nazwa parametru jak w pliku części przy eksporcie)

Źródło: Tomasz Jarmuszczak

6. Właściwość pojawia się na liście, przycisk Dodaj spowoduje przeniesienie jej do dostępnych właściwości listy części na rysunku.


7. Parametr Grubość można sformatować, ustalić wyrównanie, ilość miejsc po przecinku, itp…Formatuj Kolumnę.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak

8. Po sformatowaniu lista części ma już prawidłowy wygląd.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak

Porady:

  • Aby za każdym razem nie klikać w Eksportuj parametr Grubość dla wszystkich części, należy utworzyć szablon konstrukcji blachowej z zaklikniętym parametrem do exportu i zapisać w katalogu Templates. (zapisz jako szablon) i na podstawie tego szablonu tworzyć nowe części.
    • W ten sposób możemy w tabeli zestawieniowej umieszczać dowolne parametry znajdujące się w pliku części.
Źródło: Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska