Menu

Chmurka rewizyjna na rysunku 2D w Inventor

Polecenia dostępne w menu Rysunku – Opisz programu Autodesk Inventor nie zawierają polecenia „Chmurka rewizyjna”. Narzędzie to można dodać z niestandardowego zestawu narzędzi.


Chmurka rewizyjna w Autodesk Inventor

Dodatkowe narzędzia znajdują się w katalogu:

  • C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20xx\SDK.  (xx – wersja programu Inventor)

Po uruchomieniu pliku usertools.msi instalowane są dodatkowe narzędzia do programu Inventor. Nowo dodane ikony do poleceń można znaleźć w zakładce Rysunek/Dodatki


Oprócz polecenia „Chmurka rewizyjna” można tu znaleźć ikony do narzędzi:

  • Sprawdzanie tekstu
  • Aktualizacja stylów
  • Wymiarowanie łańcuchowe
  • Sortowanie arkuszy rysunkowych

Narzędzia zawarte w tym dodatku nie są wspierane przez Autodesk.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska