Menu

Konstrukcje ramowe w Inventor – modyfikacja jednego z użytych profili

Czy wiesz co zrobić, aby szybko zmienić lub zmodyfikować jeden z elementów podzespołu w konstrukcjach ramowych? Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem.


Szybkie modyfikowanie konstrukcji ramowych w programie Inventor

Projektując konstrukcje ramowe z powtarzalnych zestawów profili w Autodesk Inventor możesz czasem potrzebować zmienić jeden z użytych podzespołów ramy. Na przykład wykonać otwory mocujące lub wcięcia w jednej z belek. Aby zmodyfikować taki element musimy go zapisać pod inna nazwą. Stosując popularne polecenia np. Zapisz jako czy Zapisz i Zastąp, jest to pracochłonne i utrudnione lub wymaga wielu kliknięć.

Inventor - polecenie Kopiuj
Rozwiązaniem problemu na stworzenie kopii podzespołu konstrukcji ramowej jest polecenie KOPIUJ znajdujące się z menu ZESPOŁ/SZYK.
Inventor - tworzenie kopii elementów ramy

Za pomocą polecenia KOPIUJ możemy wykonać kopię istniejącego podzespołu i zmienić nazwy plików jakie wchodzą w jego skład. Po wybraniu polecenia klikamy w podzespół którego elementy chcemy zmienić. W tym przypadku zmienimy nazwę jednej z belek i nazwę zespołu (oznaczone jako dwa plusy), a pozostałe elementy pozostawiamy bez zmian.

Inventor - zmiana nazwy belki

Kolejny krok to zmiana nazwy plików dla zespołu części jednego z profili ramy.

Inventor - zmiana nazwy pliku zespołu części profili ramy

Rezultat: W wyniku naszych działań powstaje niezależna kopia jednego z elementów ramy, w której  możemy wprowadzić zmiany np. wycięcie.
Inventor - projektowanie konstrukcji ramowych
Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska

Inventor-nowosci-2022-webinar