Menu

Inventor 2017 R2 – nowe funkcje

Autodesk Inventor 2017 R2 zawiera wiele poprawek oraz ponad 40 ulepszeń inspirowanych w dużej mierze opiniami użytkowników, w tym zgłoszeniami za pośrednictwem strony internetowej IdeaStation.


Inventor 2017 R2

Najnowsza aktualizacja oprogramowania Inventor 2017 zawiera zarówno nowe ulepszenia dotyczące środowiska prezentacji, UI, BOM, rysunków i komentarzy oraz ulepszenia z dodatku Service Pack 1. A to wszystko w ramach jednej aktualizacji. Aby rozpocząć korzystanie z R2, należy bezpośrednio zainstalować go przy użyciu aplikacji Autodesk Desktop (zalecane) lub klikając niebieski przycisk, aby przejść do Pobierania R2 Autodesk Inventor 2017 z Konta Autodesk.

Dodatek jest dostępny dla użytkowników programu Inventor 2017 z aktywną subskrypcją lub aktywnym Maintenance Plan.


Usprawnienia Inventora 2017 w dodatku R2

Nowa przeglądarka

Nowy wygląd drzewa operacji i drzewa zespołu. Zapewnia lepszą widoczność hierarchii i zależności.

1a

Menu – Mini Toolbar

Jest możliwość wyłączania paska Mini Toolbar. Po wyłączeniu będzie tylko okno „starego” typu.

2a

3a

Polecenie Cofnij

Rozwija się lista kolejnych operacji, można wskazać do której operacji cofnąć.

4a

Polecenie Utwórz część

Dodane polecenia kontekstowego tworzenia części lub zespołu z części wielobryłowej.

5a

Styczności

Możliwość wyboru powierzchni stycznych do danej w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego wskazywania każdej z nich.

6a

7

Lustro w zespole

Dodane są w oknie dialogowym ikony z głównymi płaszczyznami zespołu. Można ich użyć do odbicia elementów. Polecenie pozwala wybrać również czy mają być zachowane wiązania i czy komponenty po odbiciu mają być unieruchomione.

8a

Kopia w zespole

Polecenie pozwala wybrać czy mają być zachowane wiązania i czy komponenty po odbiciu maja być unieruchomione.

9a

Zespół lista części

Możliwy jest wielokrotny wybór i otworzenie kilku części lub zespołów jednocześnie.

10a

Import plików

Jest możliwość importowania geometrii wraz z właściwościami iProperties pochodzących z innych systemów CAD. Mapować można właściwości z pliku źródłowego jak: materiał, projekt, stan, data, zatwierdził, opis, itp.

11a

ilogic – polecenie Zapisz

Dodane polecenie zapisu reguły bez jej uruchamiania.

12a

Rysunki – sortowanie odnośników na rysunku

Jest możliwość sortowania dołączonych odnośników wg kolejności.

13a

Prezentacja

Tworzenie prezentacji z menu zespołu – PPM na zespole.

14a

Prezentacja – Możliwy jest wybór wielu komponentów na osi czasu.

Wybrane komponenty można automatyczne wyrównywać, przeciągać do wskazanego, przesuwać.

15a

Prezentacja – Zapisywanie obrazu prezentacji bez tła

Funkcjonalność tam ma znaczenie przy tworzeniu instrukcji obsługi, instrukcji montażu, itp.

16

 

Autor: PCC Polska