Menu

Jak utworzyć prawidłowe rozwinięcie arkusza blachy w formacie DXF? – Inventor Tips&Tricks

Poznaj niezwykle przydatną funkcję w przypadku, gdy chcemy przesłać rozwinięcie blachy bezpośrednio na maszynę w formacie DXF.


W jaki sposób uzyskać prawidłowe płaskie rozwinięcie arkusza blachy z zagiętego modelu?

Kilka razy spotkałem się z zapytaniem ze strony projektantów – w jaki sposób w programie uzyskać prawidłowe płaskie rozwinięcia blacharskie w formacie DXF z zagiętego modelu? Jest to niezwykle przydatna funkcja w przypadku, gdy chcemy przesłać rozwinięcie w formacie DXF bezpośrednio na maszynę.


Rozwiązanie: kilka prostych kroków do wykonania rozwinięcia i zapisu do DXF:

    1. Zaprojektuj model korzystając z modułu modułu Konstrukcje blachowe zaimplementowanego w Inventor.W module tym możesz m. in. zaginać i zawijać blachy, tworzyć kołnierze, profilować rolkowo, zawinąć obrzeża, wcinać otwory, korzystać z parametrycznego kreatora otworów.

Inventor - rozwinięcia płaskie blachy


2. Po zaprojektowaniu elementu z blachy, należy blachę rozwinąć. Rozwinięcie uzyskasz klikając przycisk Idź do rozwinięcia w zakładce Konstrukcja blachowa.

 

Inventor - rozwinięcia płaskie blachy


3. Rozwinięte zostaną wszystkie elementy podlegające rozwinięciu.

Inventor - rozwinięcia płaskie blachy


4. Kolejnym etapem jest zapisanie kopii rozwinięcia jako plik w formacie DXF (jest możliwość zapisu jako DWG i SAT). Zapisu dokonujemy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w ikonę rozwinięcia w drzewie operacji.

blachy51Inventor - rozwinięcia płaskie blachy


5. Plik w formacie DXF można zapisać w formacie kompatybilnym z AutoCAD 2013, AutoCAD 2010, AutoCAD 2007, AutoCAD 2004, AutoCAD 2000/2000 LT, oraz AutoCAD R12/LT 12.

rozwinięcie blach Inventor


6. W zakładce Warstwa możliwe jest wyłączenie widoczności warstw odpowiadających za wyświetlanie np.: linii stycznych, linii gięcia, środki odorów przebijanych, środki łuków, profile zewnętrzne, profile wewnętrzne, profile elementu przednie i tylne, alternatywne reprezentacje przednie i tylne, styczne linie zawijania oraz zwinięcie linii.

Inventor- blachy


7. W zakładce geometria można zastępować linie splajn, liniami prostymi. Jest to przydatne w przypadku układów sterowania maszyn, które nie obsługują krzywych typu splajn. Linia typu splajn może być zastąpiona przez wiele odcinków linii prostej z określeniem dokładności przybliżenia.

Inventor - rozwinięcia blachy


Podsumowanie:

Ten sposób postępowania pozwoli na rysowanie rozwinięć blach w skali 1:1. Kontrola warstw pozwala na skonfigurowanie kilku wariantów eksportu elementu płaskiego w zależności od potrzeb.

Metoda ta nie przenosi zbędnych informacji w postaci ramek rysunkowych, tabel, osi czy wymiarów, otrzymujemy „czysty” plik DXF bez zbędnych informacji. Tak przygotowany plik pozwala np. na dokładne obliczenie pola rozwinięcia blach.

Źródło / Opracowanie: PCC Polska