Menu

Inventor 2016


Nowości w Autodesk Inventor 2016

Autodesk Inventor 2016 przełamuje typowe granice związane z modelowaniem 3D, zapewniając niedocenione do tej pory połączenie miedzy działami w firmie odpowiedzialnymi za konstrukcję, dane projektowe, procesy produkcyjne. Dzięki temu każdy z pracowników z przydzielonymi zadaniami czynnie uczestniczy w procesie projektowania.

Począwszy od zapewnienia bezproblemowego parametrycznego modelowania poprzez bezpośrednią edycję szkiców, oraz asocjacyjne łączenie danych w Autodesk Inventor z plikami w innych formatach niż CAD, kończąc na idealnej integracji danych elektrycznych oraz mechanicznych w jednym projekcie. Autodesk Inventor 2016 daje możliwość uczestniczenia w procesie projektowania jeszcze sprawniej, jak nigdy dotąd.


Jeszcze bardziej efektywna praca w środowisku Multi-CAD

333

Nowa technologia importowania plików z innych systemów CAD

 • Asocjatywny import danych 3D z plików CATIA, SolidWorks, NX, Pro-E/CREO, oraz Alias pozwala na utrzymanie bieżącej zależności pomiędzy wykonywanym projektem w Autodesk Inventor, a plikiem macierzystym pochodzącym z innego systemu CAD. Wszystkie zmiany wykonane w pliku macierzystym w innym systemie CAD są od razu widoczne jako aktualizacje w zaimportowanej geometrii do Autodesk Inventor.
 • Selektywny import danych pozwala na wczytanie tylko geometrii, która jest dla danego projektu istotna, przyspieszając tym samym proces importu danych. Po wybraniu zakładki importowania danych z innych systemów CAD, można określić które dane mają zostać pominięte podczas importowania z CATIA, Solidworks, Pro-E/CREO, NX, ALIAS, STEP, IGES lub Rhino.
 • Wykorzystanie procesorów wielordzeniowych przy imporcie plików Cad z innych systemów – pozwala to programowi Autodesk Inventor na bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu komputerowego. W rezultacie otrzymujemy większa wydajność podczas pracy z plikami pochodzącymi z obcych systemów CAD.
 • Opcje importowania z CATIA, SolidWorks, Pro-E/CREO, NX, Alias, STEP, IGES, Rhino, SAT, oraz plików Parasolid, zostały usprawnione i ulepszone celem zapewnienia poprawnego wyboru odpowiednich pozycji do importu.


Technologia AnyCAD


Asocjatywność DWG

 • Szybkie wstawianie pliku AutoCAD DWG do środowiska części Autodesk Inventor za pomocą polecenia IMPORTUJ
 • Można dodawać wiązania w zespole do wczytanej geometrii DWG
 • Rzutowanie geometrii z pliku DWG pozwala na tworzenie szkiców i budowanie modeli 3D
 • Modele 3D w Autodesk Inventor bazujące na szkicach DWG podlegają aktualizacji po ich zmienia 2D w Autodesk AutoCAD.


Interoperacyjność (współdziałanie) AutoCAD Electrical oraz Autodesk Inventor

 • Nowe funkcje łącznia projektów pomiędzy Inventor, a AutoCAD Electrical zapewnia płynną wymianę danych i aktualizację 2D oraz 3D.
 • Już w trakcie tworzenia powiązania pomiędzy AutoCAD Electrical, a zespołem w Autodesk Inventor (niedostępne w Autodesk Inventor LT), pliki projektowe automatycznie stają się asocjacyjne: zmiany danych projektowych w jednym programie są aktualizowane w drugim poprzez Synchronizację.
 • Polecenie „Zobacz Lokalizację” – w nowej zakładce elektromechanicznej na złożeniu wyświetla urządzenia, oraz przewody znajdujące się w obu projektach: w rysunku AutoCAD Electrical oraz na złożeniu Autodesk Inventor.


444

Modelowanie kształtów

Korzystaj z nowych poleceń do lepszego modelowania swobodnych kształtów (Freeform).

Szczególnie warte wymienienia nowe polecenia to:

  • Praca z otwartymi powierzchniami lub zamkniętymi kształtami.
  • Konwertowanie istniejącego tradycyjnego modelu parametrycznego 3D na model FreeForm celem poprawienia kształtu.
  • Nowa komenda: FreeForm Thicken tworzy bryły, odsunięcie powierzchni, bryły cienkościenne.
  • Odblokowanie położenia krawędzi celem podzielenia i przeniesienia danego segmentu.
  • Usuwanie powierzchni.


666

Środowisko Drukowania 3D

Wprowadzone nowe środowisko drukowania 3D pozwala na umieszczenie
i odpowiednie zorientowanie modelu w przestrzeni drukowania dla wybranej
drukarki 3D.

Można wprowadzić zmiany i zaktualizować część w środowisku wydruku,
co nie będzie miało wpływu na model źródłowy. Po zakończeniu wprowadzania
zmian, można wysłać plik do programu wykorzystywanego do sterowania
drukarkami 3D.

 


Tworzenie dokumentacji rysunkowej

 • Widok okna dialogowego do tworzenia rzutu bazowego jest uproszczony i wykorzystuje nowe narzędzia pojawiające się w obszarze rysunku
 • Można rozpocząć tworzenie rysunku z dowolnie otwartego pliku modelu lub zespołu. Inventor automatycznie wybiera bieżący model 3D jego ustawienia kamery i widok. Tworzy na tej podstawie odpowiedni zorientowany i ustawiony widok bazowy w dokumentacji rysunkowej.
 • Podczas tworzenia widoku rysunkowego można wykorzystać kostkę nawigacyjną ViewCube do odpowiedniego zorientowania tworzonego widoku rysunkowego. Ułatwia to znacznie i upraszcza tworzenie widoków rysunkowych i trafniej następuje wybór odpowiedniego widoku modelu.
 • Rzuty prostopadłe i izometryczne generowane są po kliknięcie w strzałki znajdujące się w obrębie widoku bazowego.
 • Formatowanie tekstu zostało rozszerzone o nowe opcje: numerowanie, przekreślenie tekstu, oraz o wszystkie rozszerzone opcje formatowania (tzn. małe litery, kapitaliki itp.)
 • Tekstury powierzchni, formatowanie ramek oraz symboli zostały zaktualizowane do najnowszych standardów
 • Jest dostępnych wiele nowych symboli graficznych, można je umieszczać w różnych formach opisów rysunkowych
 • Rozszerzone opcje wyboru stylów chmurek opisowych
 • Nowa opcja wstawiania pojedynczego segmentu tabeli pozwala na tworzenie notatek rysunkowych w postaci pojedynczego segmentu tabeli
 • Można wyrównywać adnotacje rysunkowe: poziomo, pionowo lub do danej krawędzi
 • Tworzenie widoku szkicu modelu tylko poszczególnych elementów konstrukcyjnych – za pomocą polecenia Projekt Geometrii w pasku poleceń
 • Szybki dostęp oraz udostępnianie symboli szkiców poprzez zewnętrzną Bibliotekę Symboli Szkiców. Biblioteka ta jest plikiem rysunku Autodesk Inventor, domyślnie znajdująca się w podkatalogu Danych Projektowych danego modelu. Dzięki temu otrzymujemy dodatkowe funkcje takie jak :
  • Wyszukiwanie oraz filtrowanie w oknie dialogowym Biblioteki Symboli Szkiców
  • Podgląd szkicu w okienku podglądu w oknie dialogowym przed umieszczeniem szkicu w projekcie
  • Szkice Symboli zapisywane w bibliotece mogą mieć rozszerzenie zarówno IDW jak i DWG.
  • Zapisywanie szkiców symboli w spersonalizowanej bibliotece


Usprawnione okno rozpoczynające prace z programem

Nowy wygląd okna startowego programu, automatycznie zapamiętywanie najczęściej wykorzystywanych projektów, oraz funkcji sprawia, że Autodesk Inventor staje się programem jeszcze łatwiejszym w obsłudze

 • Ruchome oraz zmienne panele w widoku okna startowego programu
 • Strona główna zapewnia lepszy dostęp do najczęściej używanych plików
 • Status plików z Vault jest stale wyświetlany na liście ostatnio otwieranych dokumentów
 • Możliwość tworzenia personalizowanych skrótów, dając tym samym szybszy dostęp do najczęściej używanych plików, oraz ścieżek projektowych
 • Edytowalna zawartość pomocy
 • Lista tematów pomocy ustawiona pod kątem minimalizacji kliknięć


1

Przyspieszenie pracy projektowej

Funkcje Ogólne

 • Użycie klawiszu Escape (ESC) celem anulowania trwających operacji
 • Wiele ulepszeń i udoskonaleń w wyglądzie i funkcji okien dialogowych
 • Dodanie wszystkich opcji ustawienia okna do paska zadań
 • Możliwe zakotwiczenia przeglądarki Autodesk Inventor do brzegów otwartych okien każdej innej aplikacji Windows
 • Ukrycie wszystkich wymiarów szkicu dostępne w menu Widoczność Obiektów
 • Import / Eksport zewnętrznych procedur dla iLogic
 • Dodano nowe ostrzeżenia dla współczynników bezpieczeństwa przy wykonywaniu obliczeń MES


Konstrukcje blachowe777

 • Możliwość użycia modeli wielobryłowych do budowy konstrukcji blachowych.
 • Zagięcia o zerowym promieniu dodane do wielu poleceń.
 • Wykrywana automatycznie i ustawiana grubość materiału podczas konwersji standardowej części do części blachowej.
 • Narzędzie do tworzenia otworów pokazuje liczbę wybranych punktów wstawienia.


Wygląd, kolor, struktura powierzchni może zostać przeniesiona z części bazowej na pochodne

Nowa możliwość wykorzystania opcji m.in. korekty koloru komponentu źródłowego została dodana do opcji komponentu pochodnego.


Ulepszenia w projektowaniu rur oraz przewodów rurowych

Można dostosowywać nazwy plików i części, oraz wypełnić listę części w środowisku rysunkowym. W poprzedniej wersji można było zmienić nazwy niektórych elementów teraz można zaktualizować nazwy całej armatury.


Części

 • Projektowanie powierzchniowe zawiera nowe, zaawansowane opcje, które pozwalają na naprawę lub przeniesienie krawędzi części
 • Polecenie Odbicie Lustrzane oraz szyk obsługują wybór wielu powierzchni
 • Przeciągnięcie szkicu powyżej operacji w której był umieszczony powoduje Współdzielenie szkicu.
 • Polecenie ZMIERZ pozwala na zmierzenie kąta do punktu środkowego w każdym segmencie. Opcja ta jest dostępna po umieszczenia kursora myszki nad punktem środkowym obiektu po ukazaniu się żółtej kropki.


Szkic

 • Identyfikacja na których powierzchniach lub ścianach został stworzony szkic
 • Opcja pokaż lub ukryj wszystkie wiązania pozostaje aktywna przez cały etap szkicowania.
 • Możliwe jest tworzenie wymiarów stycznych pomiędzy okręgiem, a łukiem na szkicu 2D
 • Wstępne ustawienia skali na pierwszym arkuszu jest dodany w karcie Właściwości Grupy w oknie dialogowym Formatowanie Tekstu
 • Opcja widoczności wymiarów szkicu dodana jest do listy widoczności obiektów. Wybranie tej opcji wyświetla lub ukrywa wszystkie wymiary na szkicach 2D i 3D.
 • Udostępnianie szkiców jest możliwe poprzez przeciągnięcie danego szkicu w przeglądarce z użytej funkcji, powyżej niej
 • Nowe punkty przyciągania dodane do menu kontekstowego: punkt końcowy, pozorne przecięcie, kwadrant, środek dwóch punktów
 • Teraz można zmodyfikować szkic początkowy oraz wybrać inny widok lub arkusz przed rozpoczęciem szkicowania


Złożenia – zespoły

 • Nowa opcja płaszczyzny środkowej została dodana do polecenia szyku. Można wybrać opcję Płaszczyzny Środkowej, aby utworzyć szyk rozmieszczony po obu jej stronach
 • Zastąp wszystkie cechy dostępne dla zaznaczonych komponentów w ramach jednego zespołu
 • Szybsze usuwanie błędów wiązań przez wybór jednorazowy wszystkich w Design Doctor.


Prezentacje

 • Polecenie DOSTOSUJ jest przeznaczone do użycia za pomocą narzędzi bezpośredniej manipulacji
 • Tworzenie i edycja ścieżek montażowych jest jeszcze łatwiejsza
 • Jeszcze bardziej uproszczony wybór komponentów do rozsunięcia
 • Polecenie Automatyczne rozbicie zostało dodane do wstążki poleceń oraz usprawnione


Wizualizacja – Inventor Studio

Najważniejsze zmiany:

 • Wszystkie style oświetlenia w Inventor Studio są obecnie związane ze środowiskiem IBL (Image Based Lighting). Styl oświetlenia może nie mieć lokalnych świateł, ale musi mieć jedno środowisko IBL. Style oświetleniowe oparte na IBL zapewniają lepsze źródła światła w Inventor Studio. Po uruchomieniu środowiska Studio, wszystkie starsze lokalne światła są teraz domyślnie wyłączone. Zaleca się korzystanie z IBL dla lepszego wyniku renderingu.
 • Ulepszony efekt wizualizacji zacienionych elementów sprawia, że są one bardziej realistyczne
 • mechanizm renderowania w programie Inventor Studio został zmieniony na RapidRT z zaawansowanymi konfiguracjami
 • Ustawienia renderowania zostały przeniesione na kartę Widok-Wyglądu Style-wizualne menu rozwijanego. Nowe i ulepszone polecenie Ilustracji technicznej tworzy realistyczne efekty w oknie graficznym.


[easy_contact_forms fid=13]


Skontaktuj się z nami

 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the tree.


  Promocje