Menu

Biblioteka elementów form wtryskowych dla Inventor Professional 2016

biblioteki

Autodesk wprowadził do Inventor Professional 2016 biblioteki elementów form wtryskowych, w których uwzględniono wszystkie składniki niezbędne w przykładach i samouczkach związanych z projektami form.

Samouczki i przekłady projektów form do pobrania
http://download.autodesk.com/us/support/files/inventor_2014_tooling.zip

Instrukcja obsługi, opis ćwiczeń i przykładów
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/PLK/?guid=GUID-E10D9BA2-D29D-43C9-B128-EDF495EE2AF0

Dodatkowo dla Autodesk Vault 2016 udostępniono biblioteki Remote Content elementów metrycznych projektów form, które zawierają te same komponenty co podzestaw powyższych bibliotek.

Biblioteki elementów projektów form są dostępne jako osobne pliki do pobrania dla programu Autodesk Inventor Professional 2016 Mold Design.


Najważniejsze informacje:
· Do pobrania jest udostępnionych sześć pełnych bibliotek projektów form dla programu Autodesk Inventor Professional 2016 Mold Design
· Można zainstalować dowolną kombinację bibliotek elementów.
· Podzestaw oraz pełne wersje biblioteki elementów projektów form metrycznych mają tę samą nazwę pliku i nie mogą być zainstalowane równocześnie. Przed zainstalowaniem pełnej wersji należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby w pełni usunąć plik podzestawu.

Wymagania dotyczące instalacji
Przed instalacją bibliotek elementów projektów form należy sprawdzić, czy są zainstalowane poniższe składniki w zależności od używanych bibliotek elementów:

Inventor Desktop Content
· Autodesk Inventor Professional 2016
· Biblioteki Content Center do programu Inventor Desktop Content


Inventor Remote Content
– System serwera Vault – Serwer Autodesk Data Management Server
– System Autodesk Inventor
– Autodesk Inventor Professional 2016
– Dodatek Concent Center
– Dodatek EDM (zainstalowane przez program Vault Client.

Instrukcja instalacji

Należy zastosować się do poniższych instrukcji w zależności od wykorzystania bibliotek elementów.


Inventor Desktop Content
1. Pobierz wymagane biblioteki Desktop Content projektów form:
ai2016_inventor_mold_metric_desktop.zip
ai2016_inventor_mold_imperial_desktop.zip
ai2016_inventor_mold_meusburger_desktop.zip
2. Upewnij się, że w systemie nie są uruchomione żadne aplikacje firmy Autodesk.
3. Uzyskaj katalog instalacyjny programu Inventor Desktop Content:
· Uruchom program Autodesk Inventor Professional 2016.
· Przejdź do pozycji: Narzędzia > Opcje aplikacji > Content Center.
· Zwróć uwagę na położenie katalogu instalacyjnego programu Inventor Desktop Content, wyszukując go na liście w polu Lokalizacja bibliotek.
· Zamknij program Autodesk Inventor Professional 2016.
4. Aby zapewnić, że zostaną zainstalowane pełne biblioteki Desktop Content, należy usunąć istniejący plik .idcl.
· Otwórz okno programu Eksplorator Windows i przejdź do uzyskanego powyżej katalogu instalacyjnego programu Inventor Desktop Content.
· Jeżeli plik AI2016_Inventor Mold Metric.idcl (plik podzestawu biblioteki elementów metrycznych) istnieje i planowane jest zastąpienie go pełną wersją, usuń lub przenieś go ręcznie do innego folderu.
5. Aby zainstalować każdą pełną bibliotekę Desktop Content elementów projektów form oddzielnie, rozpakuj pobrany plik .zip:
· Po wyświetleniu monitu wskaż lokalizację uzyskaną powyżej instalacji biblioteki Desktop Content i rozpakuj plik.
· Operacja może potrwać kilka minut dla każdej z bibliotek.
6. Gdy program Autodesk Inventor Professional 2016 zostanie ponownie uruchomiony, wybierz żądaną bibliotekę, klikając kolejno Zarządzanie > Projekty > Konfiguruj biblioteki Content Center.


Inventor Remote Content

1. Pobierz wymagane biblioteki zdalnych elementów projektów form:
ai2016_inventor_mold_metric_remote.zip
ai2016_inventor_mold_imperial_remote.zip
ai2016_inventor_mold_meusburger_remote.zip
2. Aby zapewnić, że zostaną zainstalowane pełne biblioteki elementów zdalnych, należy usunąć istniejącą bibliotekę metryczną będącą podzbiorem.
· Uruchom program Autodesk Data Management Server Console 2016.
· Rozwiń węzeł bibliotek i wyszukaj bibliotekę form metrycznych AI2016_Inventor Mold Metric.
· Jeśli biblioteka AI2016_Inventor Mold Metric istnieje (plik podzestawu biblioteki metrycznej) i planowane jest zastąpienie jej pełną wersją, zaznacz ją i usuń, korzystając z menu Akcje.
3. Aby zainstalować każdą pełną bibliotekę Desktop Content elementów projektów form oddzielnie:
· Gdy zostanie wyświetlony monit, przejdź do lokalizacji, w której znajdują się pliki bazy danych i wyodrębnij spakowane pliki. Uwaga: Domyślnie bazy danych znajdują się w folderze SQL Data.
· Operacja może potrwać kilka minut dla każdej z bibliotek.
4. W programie Autodesk Data Management Server Console wybierz węzeł Biblioteki, a następnie wybierz polecenie Dołącz z menu Akcje.
5. Przejdź do położenia nowo rozpakowanych plików i wybierz biblioteki.
6. Gdy program Autodesk Inventor Professional 2016 zostanie ponownie uruchomiony, wybierz żądaną bibliotekę, klikając kolejno Zarządzanie > Projekty > Konfiguruj biblioteki Content Center.