Menu

Drukowanie 3D z AutoCAD 2016Kategoria: AutoCAD, Tagi:

Może trudno w to uwierzyć, ale AutoCAD to proste i świetne narzędzie 2D i 3D. Poznajcie polecenie DRUKUJ3D…


Drukowanie 3D z AutoCAD

Firma Autodesk jest partnerem dla kilku dostawców drukarek 3D do tworzenia fizycznych modeli z modeli 3D.

Użycie polecenia DRUKUJ3D w programie AutoCAD 2016, pozwala na przygotowanie pliku dla drukarki 3D na podstawie modelu 3D z pliku DWG. Model taki poleceniem DRUKUJ3D  (Menu AutoCAD/ Opublikuj/Wyślij do usługi drukowania 3D) zostaje przekształcany w reprezentację siatkową składającą się z trójkątów. Reprezentacja jest zapisywana w postaci pliku STL, który można wczytać do drukarki 3D w celu wydrukowania fizycznego modelu.


Tworzenie i uzyskiwanie modeli fizycznych – przykład

acadnews

 

Poniżej przedstawiono, od początku do końca, wszystkie podstawowe kroki
umożliwiające utworzenie i uzyskanie modelu fizycznego:

Przygotowanie modelu 3D
  • W celu zapewnienia prawidłowego wydruku modelu 3D, należy wprowadzić poprawki w modelu (wymaga to posiadania doświadczenia).

DRUKUJ 3D

Wybierz Bryły 3D, które mają zostać wydrukowane

  • Należy wybrać bryły 3D, które mają zostać wydrukowane.
  • Drukowane są tylko bryły 3D, które można wybrać, nawet jeśli istnieją inne elementy w rysunku.
  • W oknie dialogowym można zmienić wybór obiektów do wydruku, zmienić skalę wydruku i wymiary wydruku w poszczególnych osiach.
Zapisz rysunek jako plik STL
  • Rysunek należy zapisać w pliku STL.
  • Producenci drukarek 3D wymagają dostarczenia modelu do wydruku w tym formacie.
Wybór dostawcy usług
  • Należy wybrać dostawcę usługi drukowania 3D. Podejmując decyzję, należy dokładnie rozważyć koszty, materiały i wymagania minimalne.
  • Lista zatwierdzonych przez firmę Autodesk dostawców usług drukowania 3D, dostępna jest na stronie Autodesk 3D Printing.
  • Możemy polecić do wydruków 3D drukarkę Polskiej produkcji ZORTRAX M200. Drukarka jest łatwa w obsłudze i umożliwia wydruk praktycznie po wyjęciu z pudełka. Drukarka ta jest jedna z najlepszych drukarek 3D na świecie w tym segmencie rynkowym.
Wysyłanie pliku STL do dostawcy usług
  • Po wybraniu dostawcy usługi drukowania 3D, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta w celu uzyskania modelu.
Dotyczy wersji 2016 produktów:  AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD MEP, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD P & ID, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Structural Detailing i AutoCAD Utility Design.

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu:

Źródło: Autodesk