Menu

Inventor 2016 – błąd podczas wstawiania połącznia gwintowego.

Poniżej przedstawiamy sposób naprawy błędu pojawiającego się podczas wstawiania połączenia gwintowego w Autodesk Inventor 2016.

Nasza porada obejmuje następujące Komunikaty Błędu:

  • Błąd – Error CLSIDFromProgID() failed

  • NULL IDispatch passed to AutoWrap()

  • Niepoprawna tabela danych gwintu. Sprawdź plik Gwint.xls


Rozwiązanie:

Dodanie zmiennej systemowej Windows – UseLibXL o wartości 1.


Jak dodać zmienną systemową do Windows?

  1. Naciskamy prawy przycisk myszy na ikonie mój komputer, wybieramy właściwości

gwinty autodesk


2. Następnie – Zaawansowane ustawienia systemu

gwinty autodesk


3. Klikamy zakładkę Zaawansowane i wchodzimy w  Zmienne środowiskowe.

gwinty autodesk4. Teraz należy dodać nową wartość do zmiennych systemowych.

Gwinty Autodesk


5. Naciskamy przycisk nowa i podajemy nazwę zmiennej UseLibXL, wartość wpisujemy 1.

Gwinty Autodesk

6. Na koniec klikamy OK i wykonujemy reset komputera.

Gotowe!

Źródło: PCC Polska