Menu

Inventor 2016: Podziałka rysunkowa – Jak umieścić w tabelce rysunkowej?Kategoria: Architektura, Tagi: , ,

Podziałka rysunkowa w programie Inventor

Autodesk Inventor 2016 posiada standardową właściwość „Początkowa skala widoku”, która może zostać użyta do wyświetlenia podziałki rysunkowej w tabelce rysunkowej. Wartość podziałki jest pobierana ze skali pierwszego rzutu wstawionego do rysunku.

W celu wstawienia podziałki należy:
1. Otworzyć nowy rysunek
2. Przejść do EDYCJI tabeli w zasobach rysunkowych

edycja tabelki rysunkowej AutoCAD Inventor 1

3. Będąc w edycji tabeli wybrać polecenie TEKST. Należy kliknąć w miejscu gdzie m
a się znajdować tekst i wprowadzić opis „Podziałka” – będzie to tekst opisu.

edycja tabelki rysunkowej AutoCAD Inventor 2

4. Wstawiony tekst opisowy „Podziałka”. (można precyzyjnie zwymiarować położenie tekstu)

edycja tabelki rysunkowej AutoCAD Inventor 3

5. Ponownie wybrać polecenie TEKST i wstawić wartość parametryczną podziałki.
6. Z pól parametrycznych wybrać „Wartość arkusza”, „Początkowa skala widoku”, a następnie kliknąć „Dodaj parametr tekstowy” (X ze strzałką). W wyniku tego wartość jest wprowadzona jako parametr.

skala edycja tabelki rysunkowej AutoCAD Inventor 4

edycja tabelki rysunkowej AutoCAD Inventor 5

7. Następnie „Zakończ szkic”

edycja tabelki rysunkowej AutoCAD Inventor 6

8. Zapisać tabliczkę jako nowa ZAPISZ JAKO „Tabela 1”. W wyniku tego będziemy mieli w zasobach rysunkowych dwie tabelki rysunkowe.
9. Należy z arkusza usunąć tabliczkę domyślnie wstawioną.

edycja tabelki rysunkowej AutoCAD Inventor 7

10. Wstawić z zasobów nową „Tabelka 1”. Po wstawieniu rzutu w tabelce skala rzutu wypełnia się samoczynnie.

edycja tabelki rysunkowej AutoCAD Inventor 8

11. W celu zapisania wprowadzonych zmian należy zapisać utworzony rysunek jako szablon. Polecenie – ZAPISZ JAKO – ZAPISZ KOPIE JAKO SZABLON, pod nazwą STANDARD. Wcześniej należy usunąć z rysunku wstawione rzuty, tak aby arkusz zawierał tylko Tabelkę.