Menu

Inventor Professional 2017


 Nowości w Autodesk Inventor Professional 2017


Autodesk Inventor 2017


Od 21 marca 2016 roku oprogramowanie Inventor dostępne jest do zakupu tylko w wersji Professional –  zawierającej dodatkowe narzędzia do analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych,  symulacji dynamicznej mechanizmów, projektowania instalacji rurowych, instalacji zasilania i sterowania oraz projektowania i analizy form wtryskowych.


Wszystkie ulepszenia w najnowszej wersji oprogramowania Inventor pomagają w tworzeniu doskonalszych projektów, koordynowania prac przy rozwoju produktów w grupie projektowej w celu szybszego wykonania projektu.


Co nowego znajdziesz w Inventor Professional 2017?

 • Udoskonalane podstawowe narzędzia projektowania: Projektuj szybciej, optymalnie i wydajniej od samego początku.
 • Lepsze wykorzystanie danych: szybko wprowadzaj dane projektowe, szybko zbuduj kompletny wyrób.
 • Zintegrowane narzędzia do komunikacji: Połącz się z dowolną osobą w zespole projektowym i współdziel projekt.


SZCZEGÓŁY NOWOŚCI:

SZKICOWANIE

Nowe narzędzia szkicu 3D zapewniają większą kontrolę, szybkości i łatwości użycia

 • Nowe narzędzia 3D Transform – polecenia do szybkiego i precyzyjnego  przemieszczania i obracania geometrii 3D.
 • Nowe wiązania w szkicu 3D pozwalają na lepsze dopasowanie i kontrolę geometrii
 • Polecenia Kopiuj/Wklej mogą kopiować obiekty 3D w tym samym szkicu i w innych szkicach
 • Klawisze CTRL-R – przełączanie trybu Orto 3D – rysowanie po osiach x,y,z
 • CTRL-D – dynamiczne wprowadzanie długości
Autodesk Inventor 2017 szkicowanie
RYSOWANIE SPLAJNÓW 3D NA POWIERZCHNI CZĘŚCI
Autodesk Inventor 2017 splajny

Możesz bezpośrednio na modelu rysować linie 3D na powierzchni części. Funkcjonalność tą można wykorzystać do wyznaczania ścieżek, linii uszczelek, itp.

POWIERZCHNIE
Autodesk Inventor 2017 powierzchnie

Nowe narzędzia pozwalają na lepszą kontrole tworzenia powierzchni. Do polecenia Patch zostały dodane prowadnice które pozwalają lepiej kontrolować tworzone zamkniecie powierzchni. Narzędzie Sufrace ma nową opcję Kąt, narzędzie Sweep do zaznaczenia kierunku wykorzystuje szkic lub krawędź części.

TWORZENIE CZĘŚCI
Autodesk Inventor 2017 czesci

Nowe narzędzie – Relacje – identyfikuje zależności pomiędzy operacjami w części. Dzięki temu można szybko zrozumieć zależność pomiędzy elementami kształtującymi w części.

POLECENIE SZYK

Autodesk Inventor 2017 szykPolecenie to posiada wiele nowych rozszerzeń:

 • Szkic po ścieżce szybko generuje elementy na całej ścieżce 2D i 3D.
 • Elementy iFeature są obsługiwane w szykach, lustrze i środowisku wielobryłowym.
 • Szyk kołowy obsługuje nową opcję – Zachowaj orientację.

SZYK PO PUNKTACH SZKICU

Autodesk Inventor 2017 szyk2

Można zdefiniować szyk, którego elementami bazowymi do wstawień kolejnych elementów będą dowolne punkty na szkicu 2D lub 3D [zobacz rysunek].

POLECENIE WYCIĄGNIĘCIE

Autodesk Inventor 2017 wyciagnieciePrzy wyciąganiu wielu profili w części można zaznaczyć oknem wiele zamkniętych profili i przystąpić do jednoczesnego wyciągania [zobacz rysunek].

ZESPOŁY

Ulepszone opisy w drzewie części pozwalają lepiej zidentyfikować elementy [zobacz rysunek poniżej].

Autodesk Inventor 2017 zespoły
PRZEŹROCZYSTOŚĆ

Przełączniki przeźroczystość znacznie usprawnia pracę przez nadanie obiektowi wyglądu przeźroczystego niezależnie od wybranego wyglądu i materiału. Wyboru można dokonać z menu kontekstowego części, przeglądarki lub z pola właściwości iProperties części.

PRZEGLĄDARKA ZESPOŁÓW

Autodesk Inventor 2017 przegladarka-zespoly

W przeglądarce zespołu zostały dodane widoki zależności między częściami. Przeglądarka wyświetla teraz precyzyjnie informacje z jakich elementów szkicu korzysta inna część. Są zmienione ikony pozwalające na rozróżnienie czy jest to linia, powierzchnia, pętla, szkic czy geometria DWG.

MODELE ZBUDOWANE Z SIATEK TYPU MESH

Modele zbudowane z siatek MESH zachowują się podobnie jak modele bryłowe w środowisku Inventora 2017. Można badać kolizje między takimi elementami i stosować wiązania w zespole. Dostępne są nowe narzędzia pomagające zamienić modele części zbudowane z siatek typu MESH typowe części programu Inventor.

RYSUNKI

Nowe możliwości pozwalające w lepszy sposób kontrolować formatowanie rysunku:

 • Tworzenie przekrojów: możliwy jest wybór widoku przekroju z postrzępionymi krawędziami widoku.
 • Nowy styl numeratora pozycji – numery pozycji w prostokątnej ramce.
 • Automatyczne zawijanie tekstu opisu kolumny w tabelce zestawieniowej i inne rozszerzenia formatowania tekstu.
 • Formatowanie koloru pola tekstu.
SHAPE GENEREATOR

Generator kształtu został już wprowadzony w Inventor 2016 R2. Dla wersji 2017 zostały wprowadzone ulepszenia w postaci znaczników pozwalające lepiej kontrolować lokalizację, rozmiar i ograniczenia jakie musi spełniać optymalizowany model.

 • Interaktywna kontrola pozwala wypełnić i pozycjonować region.
 • Nowe narzędzia do kontroli wynikowego obszaru minimalnego.
 • Można bezpośrednio przypisać docelową masę części jaką chcemy osiągnąć, a nie tylko procent redukcji masy.
 • Można użyć opcji ustawienia symetrii względem płaszczymy w celu otrzymania symetrycznej bryły.
Autodesk Inventor 2017 shapegen

KONSTRUKCJE BLACHOWE

Autodesk Inventor 2017 blachyZostały dodane nowe narzędzia do kontroli cyklu projektowania części z blachy w Inventor 2017:

 • Rozszerzona opcja – odrocz rozwijanie.
 • Ulepszone komunikaty o błędach rozwijania blachy.
 • Indywidualne sterowanie narzędziem do tworzenia wycięć – Punch Tool.
 • Nowe 3 opcje wykonania podcięcia naroża.

 

 

INSTALACJE RUROWE

Ulepszenia dostępne w module rurowym:

 • Znajdź w przeglądarce obiekty rurociągu.
 • Możliwość tworzenia węży elastycznych z pośrednimi punktami na trasie węża.
 • Nowe okno dialogowe z wizualną informacją o trudnościach w utworzeniu przebiegu przewodów elastycznych  (np. zbyt mały promień gięcia).
 • Skalowalne okna dialogowe dla styli rur utworzonych przez użytkownika.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Autodesk Inventor 2017 interfejs

Nowe sposoby wyświetlania elementów podczas pracy sprawiają, że widok jest bardziej realistyczny. Środowisko i style oświetlenia są podzielone na rodzaje w celu lepszego zarządzania stylami. Inventor 2017 obsługuje monitory o rozdzielczości 4K (3840 na 2160 pikseli). Ikony i okna dialogowe są odpowiednio powiększone dla tej rozdzielczości.

WYKRYWANIE KOLIZJI

W oknie dialogowym z wykrytym kolizjami została dodana ikona pozwalająca kliknąć i zobaczyć na modelu kolizję.

LISTA CZĘŚCI – RYSUNEK

Autodesk Inventor 2017 lista czesci

Z listy części na rysunku lub w tabeli można wybrać jedną lub kilka części i przez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy otworzyć w oddzielnym oknie.

TECHNOLOGIA ANYCAD

Autodesk Inventor 2017 anycad2016

Od wersji 2016 wprowadzono możliwość pracy na importowanych plikach przez wczytywanie i utrzymywanie powiązania z elementem macierzystym w celu aktualizacji zmian. W wersji 2017 wprowadzono znaczne zmiany z zachowaniem aktualizacji modelu dla plików CATIA, SolidWorks, NX i Pro-E /Creo. Praca wielowątkowa (Multicore) dla importowanej geometrii znacząco zwiększa szybkość importu i aktualizacji danych. Technologia AnyCAD obsługuje teraz tez pliki STEP.

MODELE SIATKOWE (MESH)

Autodesk Inventor 2017 mechImportowane części w postaci siatek (MESH) mogą być używane jak inne modele 3D. Można używać narzędzia do mierzenia, wyboru, tworzenia rzutów w szkicach. Nowe polecenie Fit Mesh Face pozwala na konwersję siatki na powierzchnię obsługiwana przez program Inventor.

 

KOMUNIKACJA W TRAKCIE PROJEKTOWANIA

Możliwość współpracy, przeglądania i komentowania projektu została dodana w Inventor 2016 R3 poprzez platformę A360. W wersji 2017 znajdują się liczne ulepszenia sprawiające, że można szybciej i łatwiej współpracować. Współpracownicy, informacje zwrotne mogą być teraz obsługiwane z programu Inventor bez konieczności przełączania się na platformę A360.

PREZENTACJE

Środowisko prezentacji zostało bardzo mocno rozbudowane. Można łatwo zorganizować rozbite komponenty w widoki rysunkowe, tworzyć animacje montażu. Możliwość robienia zdjęcia z procesu montażu pozwala na tworzenie precyzyjnych krok po kroku instrukcji montażu w formie rzutów rysunkowych lub obrazów. Nowa oś czasu pozwala w łatwy sposób kontrolować i sterować etapami montażu. W prosty sposób można zmienić kolejność montażu i działań z zespołem.

Autodesk Inventor 2017 prezentacje

ZAPIS DO PDF 3D

Autodesk Inventor 2017Inventor 2017 może eksportować modele do formatu PDF 3D. Można wybrać reprezentację widoku, właściwości modelu i załączniki do publikacji. Możliwe jest również tworzenie własnych szablonów eksportu do PDF 3D.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Klika nowych skrótów przyśpiesza typowe zadania. Można skonfigurować skróty klawiszowe do widoczności, przejrzystości i poleceń wizualizacji (np. F2- zmiana nazwy elementu w przeglądarce Inventor). Obowiązujące skróty klawiszowe są dostępne po naciśnięciu Prawego przycisku myszy w polu górnego menu ekranowego – Dostosowanie poleceń/ zakładka klawiatura.

Opis wszystkich skrótów klawiszowych można pobrać w poniższych miejscach:

Pobierz przewodnik po skrótach klawiaturowych >>  lub  Skróty klawiaturowe dla Inventora >>

Autodesk Inventor 2017 skroty klawiaturowe


Skontaktuj się z nami

 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the house.


  Promocje