Menu

Nowość: 8 lutego 2017r pojawiła się nowa wersja V-Ray 3.5

Renderuj do 7x szybciej dzięki nowemu V-Ray dla 3ds Max. Nowości obejmują m.in. takie funkcjonalności jak importowanie plików w VRayScene,  wsparcie NVIDIA MDL, ulepszenia V-Ray GPU i ulepszone efekty obiektywu..


V-Ray 3.5 dla 3ds Max już dostępny!

Nowe wydanie V-Ray dla 3ds Max posiada wiele nowych funkcjonalności oraz poprawek do tych już istniejących. Efekty renderowania możesz zobaczyć na załączonym filmie, a obszerna lista nowości i poprawek znajduje się poniżej.


Co nowego znajdziesz w wersji 3.5?

V-Ray

 • Możliwość używania jako IPR
 • Możliwość wznawiania renderowania z pliku .vrimg
 • Możliwość wznawiania renderów progresywnych (progressive renders)
 • Implementacja testowego oświetlenia typu adaptive lights
 • Optymalizacja renderowania GI

V-Ray RT

 • Wsparcie dla Oculus Rift i HTC Vive
 • Możliwość otwierania obiektów w formacie VFB
 • Możliwość ustawiania funkcji „focus distance” dla zaznaczonej kamery

V-Ray GPU

 • Wsparcie dla efektów pogodowych (aerial perspective)
 • Wsparcie dla cieniowania matowych materiałów
 • Wsparcie dla materiałów stochastycznych (np. brokatowy, lakier samochodowy)
 • Początkowe wdrożenie dla materiałów mieszanych w procesie produkcyjnym
 • Zmniejszone zużycie pamięci procesora podczas renderowania wielu tekstur w scenie.
 • Zmniejszone zużycie pamięci graficznej podczas renderowania wielu tekstur w scenie.
 • Wsparcie dla maski renderującej
 • Przyspieszone renderowanie dodatkowych warstw (np. AO, Reflections, Luminance)
 • Lepsza obsługa geometrii i materiałów podczas trybu ActiveShade
 • Dodano opcję Low GPU thread priority
 • Zwięszono ilość możliwości dla VrayBlendMtl
 • Wsparcie dla VRayAtmosphere
 • Naprawa różnic pomiędzy renderowaniem świateł za pomocą procesora i grafiki w V-Ray RT
 • Naprawa różnic pomiędzy renderowaniem tekstur za pomocą procesora i grafiki w V-Ray RT
 • Wsparcie Irradiance Map z pliku
 • Wsparcie dla RenderID, ObjectID i MtlID
 • Implementacja ground projection dla VRayHDRI

vr


VFB

 • Wdrożenie przyspieszenia sprzętowego dla efektów obiektywu

VRayMtl

 • Wdrożenie funkcji Glossy Fresnel

VRayALSurfaceMtl

 • Wdrożenie shader’u typu alSurface

VRayScannedMtl

 • Dodanie funkcjonalności renderowania oświetlenia w oddali.

LiwodVRayVolumeGrid

 • Wdrożenie ustawień renderujących dla Maya FLuids vdb
 • Wsparcie dla trybu Cap Mesh w V-Ray RT

vr1

 


Zmodyfikowanie funkcjonalności V-Ray 3.5

V-Ray

 • Dodano możliwość kontroli nad słupem panoramicznym dla renderingu stereoskopowego
 • Optymalizacja dome light minor speed
 • Wyświetlanie ostrzeżenia kiedy View navigation podczas Active Shade jest zaznaczone, bez potrzeby „zaglądania” do kamery.
 • Zwiększono częstotliwość wyświetlania wskazówek w opcjach renderowania (render settings)
 • Usunięto opcję interpolated reflections/refractions
 • Wartość domyślna dla progressive sampler w dynamic noise treeshold zostałą zmieniona na 80
 • Wdrożono adekwatną precyzję do renderowanych elementów (full/half precision) w pliku OpenEXR.
 • Podczas używania Dome Light, obiekty matowe mają wyraźnie zaznaczone wytyczne dopóki GI jest zerem
 • Bundle Licence Server jest konfigurowany podczas instalacji zamiast z pliku vrlservice.exe

V-Ray/V-Ray RT

 • Funkcja progressive sampler kończy aktualną pracę gdy czas renderowania został przekroczony
 • Rysowanie kanału Alpha podczas fazy undersamplingu przy samplingu progresywnego.

V-Ray RT

 • Zmiana rozdzielczości podczas renderowania bez jego wyłączania
 • Dodano funkcję Select object oraz Get material object w prawym kliknięciu myszy w VFB
 • Dodano UI mode dla VRay RT pomiędzy widokiem Default, a Advanced
 • Ścieżki wyjściowe VFB nie są już eksportowane do pliku .vrscene
 • Widok nawigacyjny w trybie Active Shade VFB jest znacznie szybszy

V-Ray 3.5


V-Ray GPU

 • Bezpośrednie wsparcie dla VRayLight w trybie Plane
 • Możliwość załadowania prekalkulowanej Irradiance mapy
 • Szybsze aktualizowanie tekstur
 • Szybsze renderowanie materiałów z bump mapą
 • Szybsze renderowanie bitmap
 • Szybsze renderowanie tekstur z zzaokrąglonymi krawędziami
 • Brak posiadania urządzeń OCL już nie jest wyświetlane jako błąd lecz jako info w logach.
 • Wyświetla wiadomość w logach kiedy dany element nie jest wspierany przez kartę graficzną
 • Wyświetla ostrzeżenie gdy poziom max sample jest ustawiony na 0
 • Zwiększa ilość promieni na piksel kiedy ilość aktywnych pikseli jest zbyt niska
 • Wsparcie dla koordynatów UVW w VRaySamplerInfo

VRayMtl

 • Ustawienia GGX BRDF są teraz domyślne i glossy Fresnel domyślnie włączone
 • Kontrola anizotropii powinna być teraz wyłączona gdy BRDF jest ustawione na Phong

VRayProxy

 • Możliwość nadpisania viewportu przez inny .vrmesh lub plik Alembic
 • Dodano wsparcie do renderowania plików eksportowych dla Mudboxa z wysokim poziomem detali
 • Interpolacja geometrii danych dla zróżnicowanych plików

VFB

 • Komendy w MaxScript do pokazywania/ukrywania historii i kolorowe korekty w VFB
 • Krzywa kontrastowa powinna być zatwierdzana w panelu sRGB
 • Zmiana wartości domyślnych dla efektu soczewek
 • Zwiększona prędkość zapisywania historii obrazów.
 • Przeniesienie przycisków wyświetlania historii obrazów z main toolbar do history toolbar
 • Przycisk do pokazywania logów powinien pokazywać okno z wiadomościami na wierzchu
 • Balans bieli powinien być zatwierdzany przed ekspozycją

VRayClipper

 • Optymalizacja plane clippera

VRayDenoiser

 • Ostrzeżenie powinno być wyświetlane kiedy VFB jest wyłączone
 • Sprawdzanie ustawień próbkowania przed rozpoczęciem renderowania i ostrzeganie jeżeli są niekompletne

VRayHDRI

 • Dodanie parametru dla obrotu osiowego

VRayOSLMtl / VRayOSLTex

 • Wspieranie wielu ścieżek w OSL
 • Przyspieszenie próbkowania tekstur w OSL

VRayScannedMtl

 • Możliwość renderowania licencjonowanych materiałów
 • Wsparcie dla widoku Nitrous

VRayStereoscopic

 • Dodanie nowego fragmentu „merge node” gdzie fragmenty są przenoszone poprzez render ID i z-depth

VRayTriplanarTex

 • Parametry blend oraz scale powinny mieć możliwość animacji.

 


V-Ray 3.5


VRayToon

VRayVolumeGrid

 • Wsparcie wysokich rozdzielczości dla gradientów i obiektów skrętnych
 • Zwiększenie rozmycia (motion blur) dla efektów pogodowych
 • Zwiększenie szybkości voxel preview
 • Optymalizacja renderowania przy pomocy emissive lights, Ray-Traced, self-illumination, oraz complex geometry
 • Uwzględnienie funkcji maxRenderThreads w V-Ray podczas renderowania
 • Wsparcie rozmywania V-Ray’s per-object
 • Kiedy jest zaznaczone wiele punktów na diagramie, prawy przycisk myszy na jednym z nich powinien oddziaływać na całe zaznaczenie

vdenoise.exe

 • Dodanie przerwania w błędach OpenCL
 • Kanały noise level mogą być teraz nazywane „VRayNoiseLevel”

V-Ray Toolbar

 • Tworzenie VRayFur z przycisku paska narzędzi powinno zaznaczać nowo utworzone „futrzaste” obiekty

V-Ray scene converter

 • Dodanie opcji konwertowania tylko zaznaczonych obiektów

.vrscene exporter

 • Ustawienia renderowania w VRay-RT jako „production mode” nie są eksportowane

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na najbliższy webinar organizowany przez twórców tego świetnego silnika renderującego – firmę ChaosGroup. Dowiedz się jak renderować szybciej i lepiej dzięki 8 nowym funkcjom. Webinar poprowadzi specjalistka CG od V-Ray dla 3ds Max – Yana Adreeva.

Data: 15 lutego

Rejestracja: ChaosGroup

Webinar jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

 

Autor/ Źródło: PCC Polska/ ChaosGroup