Menu

Automatyzacja przygotowania blach w Inventor

Klient produkujący obrabiarki zwrócił się do Nas z pytaniem czy możemy przyspieszyć proces przygotowania blach do produkcji przez napisanie programu, który ułatwiłby cały ten proces. Jak powstało oprogramowanie do automatyzacji przygotowania blach.


Problem z nieefektywną pracą przy generowaniu plików w Inventor

Z opisu aktualnego procesu przygotowania blach wynika, że klient stosuje ręczne metody generowania odpowiednich plików, wspomaga się dodatkowymi programami, ręcznie sortuje elementy i sporządza wykazy do produkcji. Działania te powodują, że czas przygotowania kompletnej dokumentacji dla kilkuset blach wchodzących w skład maszyny zajmuje wiele godzin, a nawet dni. Praca jest nieefektywna, bo polega na znalezieniu w zespole wszystkich elementów blachowych, wykonaniu dla nich rozwinięć zapisania do DXF, zapisanie w PDF, zapisanie w odpowiednich katalogach z podziałem na materiał i grubość blachy. Tworząc pliki z rozwinięciami DXF i później PDF  należy uwzględnić proces produkcji. Proces produkcji uzależniony jest od grubości blachy, grube blachy wypalane są na plazmie, a cienkie wycinane na laserze. W przypadku wycinania na plazmie trzeba usunąć z rysunku: linie gięcia, małe otwory, małe promienie, grawery, oznaczenia, itp. i dopiero tak przygotowany obrys do wypalenia zapisać do DXF.

Dotychczasowy ręczny proces przygotowania dokumentacji dla blach jest długotrwały, powoduje występowanie błędów w samej geometrii blach, błędów w sortowaniu do odpowiednich katalogów czy pominięciu niektórych blach podczas przygotowywania.

Po wykonaniu analizy i kilku rozmowach z klientem został stworzony program działający w środowisku Autodesk Inventor, który w pełni automatyczny sposób przygotowuje zestaw blach do produkcji.


Stworzone rozwiązanie usprawniające generowanie plików dla Inventor

Jak działa program stworzony przez PCC Polska dla Inventor? Po otwarciu w programie Inventor głównego zespołu, klikamy ikonę programu Generator Blach i ustawiamy poniższe parametry procesu w oknie dialogowym:

wygląd programu generator blach

 1. Folder zapisu – główny folder w którym będą zapisane pliki
 2. Grubość graniczna blachy – grubość blachy od której elementy będą wycinane na plazmie, cieńsze od grubości granicznej będą wycinane na laserze.
 3. Ustawienia dla plazmy – ustawiamy graniczną grubość blachy od której elementy będą wypalane na plazmie
 4. Typy plików – wybór jakie pliki mają być utworzone dla każdej części blaszanej: PDF z płaskim rozwinięciem, DXF z płaskim rozwinięciem, STP- model zagięty
 5. Szablony DXF – przygotowano dwa szablony których ustawienia w przypadku lasera exportują wszystkie warstwy do pliku DXF (obrys, linie gięcia, grawer,…), a w przypadku plazmy eksportują tylko obrysy.

Sekwencje działań automatycznych do wygenerowania plików w Inventor: 

Po naciśnięciu przycisku GENERUJ, program wykonuje sekwencje automatycznych działań:

 

KROK 1. Przeszukuje cały zespół i podzespoły, wyszukuje części typu blacha.

⬇️

KROK 2. Po rozpoznaniu elementu typu blacha sprawdza jego grubość, na podstawie której kwalifikuje element do wycinania na laserze lub na plazmie.

⬇️

KROK 3. Jeżeli grubość elementu jest mniejsza niż graniczna to uruchamia procedurę laser, dla grubości większej procedurę plazma.

⬇️

KROK 4. Procedura laser:

 • Automatycznie rozwija element na płasko
 • Generuje plik DXF, PDF
 • Generuje plik STP

⬇️

KROK 5. Procedura plazma

 • Generuje plik STP
 • Analiza drzewa operacji
 • Usuwa otwory mniejsze niż podana wartość (również wycięcia typu fasolka)
 • Usuwa promienie mniejszych niż zadana wartość
 • Usuwa grawery i oznaczenia
 • Rozwija blachę na płasko
 • Generuje DXF, PDF

⬇️

KROK 6. Zapis do katalogu

Na podstawie danych z pól iProperties jak materiał i grubości blachy, tworzy odpowiednie katalogi i zapisuj w nich wygenerowane pliki DXF, PDF, STP, wg schematu: materiał/grubość

S215G: 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm

S245G: 0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm

P235GH: 1.4301

⬇️

KROK 7. Listy blach do obróbki

Tworzy zbiorcze podsumowanie blach w arkuszu XLS ze specyfikacją każdego elementu: numer części, grubość, materiał, ilość sztuk w zespole, gabaryty, ilość gięć i długość linii cięcia.

Jak wygląda podział części w generatorze
⬇️

KROK 8. Zakończenie

Wyświetlenie i zapisanie raportu podsumowującego wykonane operacje: ilość przetworzonych blach, ilość materiałów, ilość grubości, znalezione błędy itp.


Podsumowanie rozwiązania dla Inventor:

Wdrożenie programu do automatyzacji prac związanych z przygotowaniem blach do produkcji zredukowało w bardzo znaczny sposób czas pracy z 15-20 godzin do 10 minut. Poprawiła się znacząco jakość danych, nie brakuje w zestawieniach blach, jest pewność że wszystkie elementy z zespołu są umieszczone w odpowiednim katalogu, zmniejszyła się ilość odpadów przy wycinaniu na plazmie z powodów błędów w geometrii.

Interesuje Cię temat obróbki archuszy blach? Przeczytaj nasz artykuł „Konstrukcje blaszane w Inventor


Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska