Menu

Sprawdź co wprowadza nowa aktualizacja do Maya!

Aktualizacja Maya 2023

Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

Aktualizacja do Maya – wykorzystaj swoją kreatywność dzięki ulepszonym narzędziom w programie Maya!


Sprawdź nowe rozwiązania które wprowadza aktualizacja do Maya

Ta aktualizacja wprowadza nowe rozwiązania dla artystów, by mogli wykorzystać swoją kreatywność poprzez ulepszone narzędzia i integracje wprowadzone do Maya. Nowe operacje Boolean usprawniają nasz przepływ pracy, a ulepszenia narzędzia Vertex Color zwiększają czytelność wyświetlanych obiektów. W Maya nadal kontynuowana jest praca nad integracją z USD, w celu zapewnienia płynniejszej współpracy pomiędzy różnymi zespołami.


Możliwości w Maya

 • Nowe opcje dla operacji Boolean
  Kilka aktualizacji w systemie pracy opartym na operacjach Boolean daje artystom większą kontrolę podczas tworzenia złożonych modeli.
  • Interfejs stosowy (Stack Interface) – podczas tworzenia modeli mamy większą kontrolę nad dodawaniem i edytowaniem obiektów wejściowych (Input Objects) z możliwością szybkiego dodawania siatek modeli jako obiekty wejściowe, bezpośrednio z poziomu Interfejsu stosowego. Gdy tylko obiekt wejściowy zostanie dodany, zaznaczenie może być wykonane dwukierunkowo, zarówno z poziomu Stack Interface jak i z poziomu Viewport’u. Znacząco poprawia to użyteczność Boolean Stack.
  • Obiekty wejściowe (Input Objects): artyści mogą sprawnie duplikować istniejący już obiekt, poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na tym obiekcie w stosie. Możemy również poprawić wydajność działania programu przez wyłączenie nowej opcji Interactive Update. Dodatkowe ustawienia pozwalają artystom ustawić standardowe zachowanie jakichkolwiek Obiektów wejściowych (Input Objects), które zostają dodane do Stosu w późniejszym etapie produkcji. Te zmiany umożliwiają zwiększenie wydajności i usprawniają pracę nad złożonymi modelami.

Oprócz tych nowych funkcji program Maya zawiera teraz wiele poprawek błędów związanych z funkcją Boolean, co zwiększa niezawodność przepływów pracy użytkowników.


 • Zmiana koloru wierzchołka
  Artyści mają teraz możliwość wyboru koloru wierzchołków z palety kolorów RGB lub wyświetlania ich w odcieniach szarości na siatkach modeli oferując w ten sposób większą czytelność koloru ich modeli. Również zostały wprowadzone usprawnienia dotyczące Vertex Color Tool. Ograniczono malowanie do poszczególnych kanałów RGB oraz specyficzne kanały są wyświetlane jako odcienie szarości, co zapobiega przypadkowemu zamalowaniu innych kanałów.

 • Aktualizacja integracji z USD
  Ta aktualizacja zawiera kilka ulepszeń oraz zostało naprawione kilka kluczowych błędów, co zapewnia płynniejsze doświadczenie w pracy z USD w Maya. Artyści będą mogli doświadczyć usprawnień w obsłudze materiałów, ze względu na rozszerzenie wsparcia dla MaterialX i zwiększonego wsparcia dla natywnych shared’ów Maya, takich jak korekcja kolorów i AMD’s MateiralX Library. Dodatkowo aktualizacje obejmują bardziej właściwą reprezentację natężeń świateł podstawowych, usprawnienia interfejsu użytkownika i ogólne usprawnienie przepływu pracy Maya Reference i „Edit as Maya”.

 • Co nowego w Arnoldzie?
  Ta wersja zwiększa stabilność, wydajność i wprowadza poprawki błędów do wtyczki Arnold. Zapewnia artystom bardziej przyjazne doświadczenie z użytkowania wtyczki i zwiększa kompatybilność z programem Maya podczas renderowania ich projektów.

Autor: Piotr Bolek | PCC Polska