Menu

Rzutowanie geometrii jako linie konstrukcyjne w InventorzeKategoria: Inventor, Tagi: , ,

Zobacz jak używać w Inventorze rzutowania geometrii jako linii konstrukcyjnych.


Rzutowanie geometrii jako linie konstrukcyjne w Inventorze

Korzystając z polecenia Rzutuj Geometrię w szkicu programu Autodesk Inventor wskazywane linie czy obiekty są domyślnie rzutowane jako geometria szkicu, czyli linie które możemy wykorzystać w operacji np.: Wyciągnięcie czy Obrót. Często się zdarza, że nie potrzebujemy wykorzystać całej zrzutowanej geometrii lub nawet wszystkie zrzutowane obiekty przeszkadzają w tworzeniu szkicu czy późniejszych operacjach. W takim wypadku można ręcznie zamienić wszystkie zrzutowane linie na geometrię konstrukcyjna lub można skorzystać z domyślnych ustawień programu.

W programie Autodesk Inventor wersji 2018 i nowszych dostępne jest ustawienie pozwalające na rzutowanie obiektów jako linia konstrukcyjna. Ustawienie dostępne jest w Opcjach programu, zakładka SzkicRzutuj obiekty jako geometrie konstrukcyjną.


Po zaznaczeniu tego pola wszystkie wskazywane obiekty w poleceniu Rzutuj Geometrię będą rzutowane jako linia konstrukcyjna.

1) Standardowe działanie polecenia Rzutuj Geometrię 2) Po zaznaczeniu opcji – Rzutuj obiekty jako geometrię konstrukcyjną
Źródło: Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska