Menu

AutoCAD: Niewidoczne linie kreskowania w układzieKategoria: Pomoc techniczna - AutoCAD, Tagi: ,

Dlaczego linie kreskowania widać w Modelu, a w Układzie już nie? Odpowiadamy w artykule!


Niewidoczne linie – kreskowanie w AutoCAD

Czy zdarzyło Ci się w programie AutoCAD szykować rysunek do druku, a dziwnym trafem zniknęły linie kreskowania?

Problem jest o tyle charakterystyczny, że linie są widoczne w zakładce Model, a w zakładce Układ nie.

AutoCAD Kreskowanie Model


Na początek sprawdź w Menedżerze warstw, czy linie mają poprawną szerokość, opcjonalnie czy dana warstwa ma być uwzględniona w wydruku

AutoCAD właściwości warstw


Opcjonalnie sprawdź, czy funkcja Pokaż/ukryj szerokość linii wprowadza zmiany w rysunku.

AutoCAD grubości linii


Jeżeli  ustawienia wydają się w porządku, a w zakładce Widok nadal nie widać linii kreskowania najprawdopodobniej podczas skalowania rzutów zmieniła się skala linii kreskowania.

AutoCAD Kreskowanie Układ


W celu zmiany skali kreskowania zaznacz obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.

Pojawi się nowe okno, w którym znajdź komórkę Skala i zmień jej wartość.

AutoCAD Kreskowanie Skala


Po wprowadzeniu innej wartości i zatwierdzeniem przyciskiem ENTER skala zmieni się automatycznie

UWAGA: wartości po przecinku należy odseparować kropką (.), nie przecinkiem (,)!


Tak przygotowane rzuty na Układzie powinny wydrukować się bez problemu.

AutoCAD Kreskowanie zmiana skali

 

Autor: Jakub Piwowar | PCC Polska