Menu

JAK ZROBIĆ: Odzyskiwanie „starszej” wersji pliku w Inventorze

inventor odzyskiwanie starszej wersji pliku

Kategoria: Inventor, Tagi: ,

Zdarza się, że trzeba wrócić do uprzednio zapisanej części, zespołu czy całego elementu. Niestety funkcja „cofaj” ma swoje ograniczenia. Jak poradzić sobie z takim problemem? Przeczytaj nasz poradnik.


Jak odzyskać „starszą” wersje pliku w Inventorze?

Pewnie zdarzyło się Państwu kilka razy, że pracując w programie Autodesk Inventor zrobiliście zmiany w części, zespole czy rysunku i je zapisaliście. Jednak po jakimś czasie chcielibyście wrócić do poprzedniej wersji. Jeżeli jest to po dłuższej pracy to polecenie cofaj nie umożliwia już cofniecie zmian, a tworzenie elementu od nowa zajmuje za dużo czasu.

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zapewnienie kopii zapasowej plików projektowych co chroni przed przypadkowym skasowaniem, awarią zasilania czy umożliwia odzyskanie starszej wersji.

Program Autodesk Inventor standardowo robi kopię zapasową „starych” plików. Po wprowadzeniu zmian i zapisaniu projektu program automatycznie przenosi starsze wersje plików do katalogu OldVersions, a w katalogu roboczym zostaje bieżąca wersja.

Ustawienia tworzenia kopii zapasowej wykonuje się w oknie PROJEKTY, katalog OPCJE –  Stare wersje zachować przy zapisie. Zmienna może przyjmować następujące wartości:

 • -1 – wszystkie wersje będą zapisywane
 • 0 – żadna starsza wersja nie będzie zapisywana
 • wartość od 1 do np. 5 – podana ilość kopii będzie zapisywana

Domyślnie Inventor ma ustawioną wartość 1 – zapis jednej starszej wersji.


Gdy chcemy odzyskać „starszą” wersje pliku wystarczy otworzyć go z folderu OldVersions i wskazać właściwy plik.

Podczas otwierania pojawia się okno dialogowe w którym możemy wybrać co chcemy zrobić ze starszą wersja pliku:

 • Otwórz starą wersję (Brak możliwości zapisu).
 • Przywróć starą wersję do aktualnej wersji Przywraca starą wersję i umożliwia otwarcie; ta opcja nie jest dostępna, jeśli bieżąca wersja została wypisana dla innego użytkownika.
 • Otwórz wersję bieżącą Otwiera i przekierowuje do bieżącej wersji.


UWAGA

 1. Można przywrócić poprzednie wersje plików, ale w programie Inventor nie jest możliwe przywrócenie poprzedniego stanu zespołu.
 2. Pliki w folderze OldVersions\ można wykorzystać do:
 • Ręcznego usuwania błędów lub tworzenia kopii zapasowych.
 • Otwarcia wcześniejszych wersji plików w celu wczytania fragmentów. Jeśli wcześniejsza wersja pliku nie zostanie znaleziona, wyświetlany jest na ten temat komunikat, po czym użytkownik może wykonać operację Przeglądaj lub Anuluj:
 1. Należy pamiętać, że każda starsza wersja plików zajmuje miejsce na dysku komputera.
 2. Zmniejszenie wartości do 0 spowoduje szybszy zapis danych na dysku, ale bez kopii zapasowej.
 3. Można zwiększyć ilość dostępnych kroków w poleceniu Cofnij – Opcje/Ogólnie/Wielkość pliku cofania np. 2048 MB.
Źródło: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska