Menu

Problem z aktywacją subskrypcji oprogramowania Autodesk

Masz problem z aktywacją subskrypcji oprogramowania Autodesk? Sprawdź, czy wymagane adresy URL lub protokoły nie są zablokowane!

Rozwiązanie problemu z aktywacją subskrypcji Autodesk

W poniższym artykule dowiesz się jak umożliwić określonym adresom URL lub protokołom dotyczącym licencjonowania subskrypcji Autodesk przejście przez zaporę systemu operacyjnego lub systemu proxy i prawidłowe działanie.

 

W jaki sposób działa subskrypcja Autodesk?

Klienci, którzy zakupią subskrypcję typu single-user, mogą zainstalować swoje produkty z konta Autodesk. Po instalacji, do korzystania z oprogramowania wymagane jest zalogowanie. Logowanie określa uprawnienia użytkownika do oprogramowania. Komponent licencjonowania codziennie zbiera i wysyła dane dotyczące użytkowania produktów na serwery Autodesk zgodnie z oświadczeniem Autodesk Privacy Policy.

Link do umowy licencyjnej znajdziesz w tym artykule: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement

 

Jakie domeny/protokoły muszę dopuścić w firewallu i/lub proxy, aby licencjonowanie Autodesk działało prawidłowo?

Jeśli komputer łączy się z Internetem za pośrednictwem zapory lub serwera proxy, upewnij się, że serwer proxy jest skonfigurowany w sposób umożliwiający nieograniczony i anonimowy dostęp do poniższych domen. Domyślnie używane numery portów to 80 dla HTTP i 443 dla HTTPS.

Zalecenie dla wersji 2020 i wyższych – Zainstaluj najnowszą aktualizację dla Autodesk Licensing Service i Autodesk Single Sign On Component. Obie można znaleźć w sekcji Aktualizacje produktów na koncie Autodesk https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates

 

Protokół URL Opis
 HTTPS

*.autodesk.com

www.autodesk.com
access.clic.autodesk.com
clm.clic.autodesk.com
accounts.autodesk.com
ipm-aem.autodesk.com
cdn.accounts.autodesk.com
api.autodesk.com
cur.autodesk.com

Uwaga: Należy mieć włączoną opcję Content-Type: multipart/form-data dla cur.autodesk.com, w przeciwnym razie wysyłanie payloadu nie powiedzie się)

registeronce.autodesk.com
developer.api.autodesk.com

Dla E-SSO:
sso.accounts.autodesk.com
sso.connect.pingidentity.com
autologon.microsoftazuread-sso.com
autodesk-prod.okta.com

Logowanie, uprawnienia do licencji
HTTPS

js-agent.newrelic.com

bam.nr-data.net

Monitorowanie aplikacji
HTTP urs.microsoft.com Microsoft SmartScreen Filter
HTTPS ssl.google-analytics.com
smetrics.autodesk.comapi.demandbase.com
munchkin.marketo.net
918-fod-433.mktoresp.com
dpm.demdex.net
autodesk.demdex.net
tags.tiqcdn.comwww.googletagmanager.com
www.google-analytics.com
Web Analytics
HTTPS cm.eversttech.net
autodesk.tt.omtrdc.net
Web Analytics
HTTP

Dla linków do certyfikatów dodaj symbol gwiazdki, np. *.domain, ponieważ domeny certyfikatów zazwyczaj posiadają dużą liczbę subdomen, które mogą się zmieniać w czasie i w różnych regionach.

Niektóre błędy są spowodowane niepoprawnym sprawdzaniem odwołania certyfikatu w witrynach innych niż Autodesk. W celu otwarcia witryny z włączonym ostrzeżeniem można użyć IE, ale może być konieczne ustawienie klucza rejestru na włączenie ostrzeżenia o niepowodzeniu rewersji certyfikatu zgodnie artykułem Microsoft msdn.

*.symcb.com

s1.symcb.com
s2.symcb.com
sh.symcb.com
s.symcb.com
ss.symcb.com


*.ws.symantec.com

ocsp.ws.symantec.com
crl.ws.symantec.com

*.symcd.com

sh.symcd.com
g.symcd.com
ss.symcd.com


*.geotrust.com

crl.geotrust.com

*.pki.goog

ocsp.pki.goog

*.verisign.com
*.ss2.us

x.ss2.us

*.digicert.com
crl.microsoft.com (Microsoft Certificate Revocation List)

Strony trzecie pobierające i weryfikujące certyfikaty
HTTPS ipm-aem.autodesk.com Marketing
HTTPS stats.g.doubleclick.net Marketing (AdSSO)
HTTPS ipp.autodesk.com
gateway.bluesnap.com
nexus.ensighten.com
d1rvg4h59z7jah.cloudfront.net
Podczas zakupu subskrypcji
HTTP download.autodesk.com Pobieranie listy sprzętu certyfikowanego dla produktów serii AutoCAD
HTTPS *.akamaiedge.net ReCap Sign-in.

 

Autor: Jakub Piwowar | PCC Polska