Menu

Switching Subscriptions – zamiana subskrypcji programu na pakiet programów Autodesk Collection

Od października Klienci posiadający roczne lub wieloletnie subskrypcje pojedynczych produktów czy też pakietów objętych ofertą mogą dokonać zamiany (tzw. Switch’a) na subskrypcję wybranej Kolekcji Branżowej Autodesk..


Switch – „przejście” na inny produkt

Switch to nowa usługa oferowana przez Autodesk, polegająca na przejściu z posiadanego produktu Autodesk objętego subskrypcją na subskrypcję wybranej kolekcji branżowej:

 • Product Design Collection
 • Media & Entertainment Collection
 • Architecture, Engineering & Construction Collection

Najważniejsze zasady Switchów

Klient może dokonać zamiany (Switch’a) w przypadku:

 • Rocznych lub wieloletnich aktywnych subskrypcji,
 • Subskrypcji pojedynczego produktu na subskrypcję kolekcji branżowej,
 • Subskrypcji pakietu Design & Creation na subskrypcję kolekcji branżowej,
 • Subskrypcji zakupionych zarówno u Partnerów Autodesk jak i bezpośrednio od przedstawiciela handlowego Autodesk.

 

Do zmiany (Switch’a) nie kwalifikują się:

 • Subskrypcje miesięczne lub kwartalne.
 • Licencje wieczyste z i bez Maintenance Plan.
 • Produkty z rodziny LT (pojedyncze programy oraz pakiety LT).
 • Subskrypcje odnawiane automatycznie (Auto-Renewal).

 

W ramach Switch’a klient nie może zmienić:

 • Okresu trwania subskrypcji.
 • Poziomu wsparcia (Basic lub Advanced).
 • Rodzaju dostępu (single- lub multi-user).
 • Sposobu rozliczania (samodzielne lub automatyczne odnawianie subskrypcji).

W ramach Switch’a na konkretną Kolekcję Branżową można zmienić następujące programy:

Switch do
Product Design Collection
z programów:
Switch do
Media & Entertainment Collection
z programów: 
Switch do
Architecture, Engineering & Construction Collection
z programów:
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD Mechanical
 • Factory Design Suitre St/Pr/Ult
 • Inventor Professional
 • Navisworks Manage
 • Product Design Suite PR/Ult
 • 3ds Max
 • 3ds Max Entertainment Creation Suite Standard
 • 3ds Max with Softimage
 • Entertainment Creation Suite Ultimate
 • Maya
 • Maya Entertainment Creation Suite Standard
 • Maya with Sotftimage
 • MotionBuilder
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • Aut0CAD Civil 3D
 • AutoCAD Design Suite St/Pr/Ult
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD Map 3D
 • AutoCAD MEP
 • AutoCAD P&ID
 • AutoCAD Plant 3D
 • AutoCAD raster Design
 • AutoCAD Utility Design
 • Building Design Suite ST/PR/ULT
 • Infrastructure Design Suite ST/PR/ULT
 • Navisworks Manage
 • Plant Design Suite ST/PR/ULT
 • Revit Architecture
 • Revit Collaboration Suite
 • Revit MEP
 • Revit Structure

 

UWAGA: Zamiany nowej subskrypcji można dokonać dopiero po upływie 90 dni od daty jej zakupieniaWyjątek: ograniczenie to nie dotyczy Subskrypcji pakietów Design&Creation zakupionych przed 31 lipca 2016r.


Koszty Switch’a

Koszty dokonania Switcha zależą zarówno od rodzaju subskrypcji programów, które zamieniamy jak o długości pozostałego okresu subskrypcji. Obrazowo przestawia to tabela poniżej. Jeśli są Państwo zainteresowani Switchem posiadanego programu na jedną z nowych Kolekcji Branżowych zapraszamy do kontaktu po indywidualną wycenę.

Kategoria  posiadanego programu

Koszty przejścia

Kat.1: Roczne lub wieloletnie subskrypcje:
pakietów Design & Creation Suite (premium i ultimate)
Revit collaboration Suite
3ds Max / Maya Entertainemnt Creation Suite Standard

 

Przejście bezpłatne

Kat. 2:
Wszystkie pozostałe
roczne lub wieloletnie
subskrypcje podlegające ofercie.

 Wyliczane indywidualnie
[uzależnione od posiadanego produktu i okresu trwania subskrypcji]

Autor/Źródło: PCC Polska/ Autodesk