Menu

NOWOŚĆ! Wynajem subskrypcji sieciowych oprogramowania Autodesk

Od 1 lutego 2016 r. zostały udostępnione licencje czasowe sieciowe tzw. Multi User.


Licencja Multi User to tzw. licencja pływająca (inaczej sieciowa, network, NLM)

  • Do działania tej licencji wymagany jest serwer licencji z zainstalowanym managerem licencji LMTOOLS (serwer Windows, lub komputer z systemem Windows).
  • Ilość dostępnych licencji na serwerze określa ilu użytkowników równocześnie może korzystać z programu. Program może być zainstalowany na dowolnej ilości stanowisk zwykle większej niż wynika to z ilości zakupionych licencji.
  • Program zainstalowany na dowolnym komputerze w chwili uruchomienia pobiera licencję z serwera. Po wyłączeniu programu licencja jest zwalniana i oddawana do puli.
  • Do działania managera licencji potrzebny jest plik licencji. Plik licencji generowany jest przez Autodesk na podstawie numeru seryjnego, nazwy serwera i numeru MAC karty sieciowej. W pliku licencji znajduje się licencja na korzystanie z bieżącej wersji programu.
  • Jeżeli mamy aktywną subskrypcje to plik licencji posiada licencję na korzystanie z 3 poprzednich wersji programu. Plik licencji jest plikiem tekstowym, do jego sprawdzenia najlepiej użyć narzędzia Licenseparser.
  • Narzędzie Licenseparser pozwala na odczytanie na jakie programy i na ile stanowisk jest licencja. Licencja NLM jest droższa od licencji SLM. Licencje NLM można wypożyczyć z serwera na inny komputer. Licencja taka jest pobierana na maksymalnie 180 dni. W tym czasie komputer z wypożyczoną licencją nie musi mieć podłączenia do serwera licencji. Po terminie wypożyczenia licencja automatycznie powraca na serwer, a na komputerze wygasa.

Typy licencji na oprogramowanie Autodesk

Typ licencji Single User Multi User
Użytkowanie Jedna licencja – jeden numer seryjny – jedno stanowisko pracy Wiele licencji – jeden numer seryjny – wiele stanowisk pracy, dynamicznie udzielany dostęp do oprogramowania
Elastyczność Jedna licencja na jeden komputer Pula licencji pobieranych przez stanowiska sieciowe, możliwość ‘wypożyczenia’ licencji do użytku na komputerze nie włączonym do sieci
Śledzenie wykorzystania Nie Tak
Możliwość użytkowania
poza miejscem pracy
Tak, jedna kopia używana przez pracownika na komputerze licencjobiorcy nierównocześnie z kopią podstawową (tylko z aktywną subskrypcją) Możliwość ‘wypożyczenia’ licencji na okres do 180 dni na komputer niepodłączony do sieci
Dostęp zdalny (VPN) Nie Tak. Maksymalna liczba użytkowników zdalnych nie może przekroczyć liczby licencji na serwerze

Masz jakiekolwiek pytanie?

Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą i zaproponują optymalną ofertę:

  • Rozmowa przez czat (prawy dolny róg strony, w tygodniu w godzinach 8:00 – 16:00)
  • Telefon: 71 347 10 41 (w tygodniu w godzinach 8:00 – 16:00)
  • Formularz kontaktowy (po prawej stronie)
  • Mail na adres: pccpolska@pccpolska.pl