Menu

Jak przygotować system Windows do ponownej instalacji oprogramowania Autodesk

Problem z zainstalowaniem lub odinstalowaniem produktu firmy Autodesk?


Problem z instalacją programu na systemie Windows

Problem:
Próba zainstalowania lub odinstalowania produktu firmy Autodesk nie zakończyła się powodzeniem i użytkownik nie może zainstalować programu.

Rozwiązanie:
W takich przypadkach zalecamy czyszczenie systemu przez odinstalowywanie wszystkie produktów Autodesk i pomocniczych aplikacji (rozszerzenia, narzędzia, odblokowania itd.) przed podjęciem próby ponownego zainstalowania oprogramowania.


Przed rozpoczęciem procedury

 • Procedury te są przeznaczone do całkowitego usunięcia produktów firmy Autodesk ® i plików pomocniczych związanych  z komputerem, łącznie z plikami dostosowywania menu, np. AutoLISP, pliki PGP, itp. Jeśli chcesz zachować istniejące dostosowania, należy ręcznie zrobić kopie zapasowe tych plików przed wykonaniem procedury.
 • Przed rozpoczęciem odinstalowywania produktów firmy Autodesk ® zaleca się, ponowne uruchomienie komputera, aby upewnić się, że oczekujące aktualizacje systemu Windows OS są zainstalowane.

Dla większości produktów firmy Autodesk ® opartych na systemie Windows, proces dezinstalacji jest obsługiwany przez panel sterowania systemu Windows:

 1. Z menu Start systemu Windows otwórz Panel sterowania.
 2. Wybierz „Odinstaluj program” (Windows 10/Windows 8.1/Windows 7)

Programy

Windows 7 / okno widok perspektywiczny


Należy pamiętać, aby każdy produkt firmy Autodesk ® został wyświetlony oddzielnie i należy je odinstalować osobno.

Odinstalowanie_produktów_Autodesk

 Lista zainstalowanych aplikacji

Mimo, że zainstalowano wszystkie produkty w pakiecie pojedynczej instalacji, każdy produkt Autodesk ® i powiązane rozszerzenia, odblokowania, dodatkowe packi lub inne aplikacje wspomagające, należy odinstalować osobno.


Odinstalowanie aplikacji peryferyjnych

Jeśli masz zamiar odinstalować produkt, należy odinstalować powiązane aplikacje, sterowniki przed odinstalowaniem głównej aplikacji. Na przykład: Jeśli zamierzasz odinstalować program 3ds Max Design, należy najpierw odinstalować dodatek FBX do programu 3ds Max Design. Odinstaluj to i wszelkie inne powiązane rozszerzenia, a następnie odinstaluj główną aplikacje. Dotyczy to również modułów VBA enabler, pakietów Subscription Advantage Pack  i biblioteki materiałów Autodesk ®.

Uwaga: podczas odinstalowywania bibliotek materiałów Autodesk ® ważne jest, aby pamiętać, że są współużytkowane przez wszystkie produkty Autodesk ® i nie powinny zostać usunięte, jeśli nie usuwasz wszystkie produktów Autodesk ® z systemu.

Podczas odinstalowywania bibliotek materiałów, najlepiej odinstalowywanie rozpocząć od największej do najmniejszej. Rozpocznij od odinstalowania obrazów o średniej rozdzielczości library–assuming,  są one instalowane na twój system– następnie biblioteki obrazów podstawowej rozdzielczości, a potem bibliotekę materiałów Autodesk ®.


Odinstalowywanie produktów firmy Autodesk ®

Po odinstalowaniu wszystkich aplikacji, sterowników, możesz rozpocząć odinstalowywanie głównych produktów Autodesk ®:

 1. Wybierz produkt, aby odinstalować i kliknij łącze „Odinstaluj/Zmień”.
 2. Na tym etapie Instalator Autodesk ® zostanie otwarty w trybie konserwacji, gdzie są opcje: Dodaj lub usuń elementy, naprawę lub ponowną instalację lub Odinstaluj wybrany produktu.

Instalator_Autodesk

Instalator programu AutoCAD 2013 w trybie konserwacji

Powtórz kroki 1–2 dla każdego produktu firmy Autodesk ® aby je odinstalować.

Uwaga: Procedura odinstalowywania niektórych produktów firmy Autodesk ® może wymagać ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu dezinstalacji. Uruchom ponownie komputer, zgodnie z instrukcjami, powrócić do panelu sterowania i usuń wszystkie pozostałe produkty Autodesk ®.

 • Kliknij opcję Odinstaluj a następnie kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić, że chcesz usunąć produkt z komputera (jeśli zostanie wyświetlony komunikat, aby usunąć pliki udostępnione, kliknij przycisk potwierdzający).
 • Po zakończeniu dezinstalacji, kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć program instalacyjny.

Usuwanie pozostałych plików produktu Autodesk ® i folderów

Ostrzeżenie: czynność ta może zadecydować, czy można usuwać foldery w miejscach, które będą oddziaływać na wszystkie zainstalowane produkty firmy Autodesk ®. Te czynności pozwolą stwierdzić, czy wcześniej odinstalowywano wszystkie produkty Autodesk i powiązane urządzenia peryferyjne, że jest to bezpieczne usuwanie folderów.

 1. Za pomocą Eksploratora Windows, Znajdź i usuń folder instalacji dla każdego produktu firmy Autodesk ®, który został odinstalowany w poprzednich procedurach, np. „C:\Program Files\AutoCAD 2010” lub „C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015”.
 2. Usuń folder „C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared „

Uwaga: To położenie może się różnić, w zależności od tego czy system jest skonfigurowany do folderu Program Files i czy dane są przechowywane na dysku innym niż C:\ lub jeśli produkt firmy Autodesk ® był zainstalowany na innym dysku i folderze.

 1. Usuń następujące foldery profilu użytkownika (zastąp swoją nazwę logowania  %username%):
 • C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk  ®
 • C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk  ®
 • C:\ProgramData\Autodesk  ®

W zależności od ustawień system, Eksploratora Windows  mogą się nie wyświetlić wszystkie podfoldery w folderze użytkowników. Jeśli nie można odnaleźć tych folderów, należy skopiować i wkleić powyższe  lokalizacje folderów do paska adresu Eksploratora Windows.

Pasek_adresu

Windows Explorer paska adresu

Usuń pozostałe produkty Autodesk ®  – wpisy z rejestru systemu Windows

Ostrzeżenie: Niewłaściwa edycja rejestru systemu Windows może uszkodzić system operacyjny. Microsoft dostarcza liczne bardzo istotne informacje, które należy wiedzieć o rejestrze w bazie wiedzy firmy Microsoft na stronie https://support.microsoft.com/pl-pl.

Użyj edytora rejestru Microsoft ® na własną odpowiedzialność i dopiero po utworzeniu kopii zapasowej rejestru. Instrukcje wykonania kopii zapasowej rejestru można znaleźć w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

To tylko część z nowych funkcji. Więcej informacji można znaleźć klikając na link poniżej:

Dodatkowe informacje na temat rejestru są dostępne w pomocy w programie Microsoft Registry Editor.

 1. Zaloguj się na stacji roboczej jako członek lokalnej grupy Administrators.
 2. Otwarcie okna dialogowego Uruchom przez wpisanie [Windows key] + R  lub klikając przycisk Start -> Uruchom.
 3. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie REGEDIT w polu „Otwórz” i kliknij przycisk OK.
 4. W Edytorze rejestru Znajdź i Usuń następujące podklucze:

-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk

Edytor_rejestru

Usuwanie podkluczy w Edytorze rejestru

 • Zamknij Edytor rejestru.
 • Uruchom ponownie komputer.Przed ponowną instalacją innych produktów Autodesk  ®

W tym momencie każdy zainstalowany wcześniej produkt Autodesk ® — wraz z pozostałymi plikami, folderami i ustawieniami rejestru — powinien być teraz usunięty z systemu, teraz użytkownik jest już prawie gotowy do rozpoczęcia instalacji (lub reinstalacji) produktów firmy Autodesk ®.

Przed rozpoczęciem instalacji, zaleca się wykonać następujące zadania, aby zapewnić pomyślną instalację:

 1. Ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie systemu, przed instalacją pomaga zapewnić, że oczekujące aktualizacje systemu operacyjnego Windows zastosowano przed rozpoczęciem instalowania produktów firmy Autodesk ®.
 2. W Eksploratorze Windows usunąć zawartość folderu Temp systemu Windows, ale nie usuwać całego folderu Temp. Można zlokalizować folder wprowadzając % TEMP % w pasku adresu programu Windows Explorer.
 3. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
 4. Wyłączyć całe oprogramowanie antywirusowe, działające w systemie. Aplikacje antywirusowe mogą zablokować niektóre czynności potraktowane jako podejrzane, np. uzyskiwanie dostępu do pliku rejestru lub Dodawanie/usuwanie/uaktualnianie DLL plików, nawet jeśli te czynności są wspólne podczas instalowania lub usuwania programów. Nie tylko może to spowolnić proces instalacji, ale również uniemożliwić zakończenie. Więc upewnij się, że Twoje oprogramowanie antywirusowe jest wyłączone, przed zainstalowaniem i upewnij się, że można włączyć je ponownie kiedy jest instalacja zostanie ukończona.

Kilka programów antywirusowych można wyłączyć przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jego ikonę w zasobniku systemowym i wybierając polecenie Wyłącz z menu skrótów (aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączanie oprogramowanie antywirusowego, dowiedz się więcej od dostawcy oprogramowania). W niektórych przypadkach wyłączenie aplikacji antywirusowych z pasku stanu może nie być wystarczające i może być konieczne użycie Menedżera zadań, aby zakończyć proces oprogramowanie antywirusowe, który nadal jest uruchomiony w tle.

Aby sprawdzić, czy program antywirusowy nie jest nadal uruchomiony w tle:

 1. Naciśnij klawisz [Ctrl] + [Alt] + [Delete]
 2. Kliknij przycisk Menedżer zadań.
 3. Na karcie procesy Menedżera zadań wybierz proces program antywirusowy, a następnie kliknij przycisk „Zakończ proces”.

Teraz jesteś gotowy do zainstalowania produktów firmy Autodesk ® na komputerze.


Źródło: Autodesk, PCC Polska