Menu

Pomoc techniczna dla Subskrybenta

Przypominamy posiadaczom subskrypcji o tym jak uzyskać dostęp do pomocy technicznej Autodesk.


Posiadacze subskrypcji – Maintenance Subscription oraz Desktop Subscription, którzy zakupili produkt Autodesk mogą uzyskać dostęp do narzędzi pomocy technicznej za pośrednictwem konta Autodesk na dwa sposoby:

1) Przesyłanie 'Żądania pomocy technicznej’

2) Telefonicznie


Uzyskiwanie dostępu do pomocy technicznej na koncie Autodesk
– żądanie pomocy technicznej

 

  1. Zaloguj się do konta Autodesk : accounts.autodesk.com.
  2. Wybierz Zarządzanie Aby wyświetlić Produkty &Usługi.
  3. Wejdź do zakładki  Wsparcie ( prawy górny róg ) i wybierz opcję „Wyświetl moje przypadki wsparcia” z menu opcji.

ob1


4. Wybierz temat pomocy technicznej, który najlepiej opisuje problem lub wybierz Moja pomoc przez telefon (Wyświetlone będą numery telefonów  bieżącej pomocy technicznej i identyfikator Express Service).

ob2


Pomoc Telefoniczna:

ob3

 


5. Wprowadź wymagane informacje  (wymagane pola oznaczone kolorem czerwonym).

Uwaga: te informacje będą się różnić w zależności od wybranego tematu. Podaj maksymalną ilość informacji, tak aby uzyskać najlepsze wsparcie.

ob4

 


6. Dołącz wszystkie pliki (np. zrzuty ekranu lub pliki dziennika, które mogą być pomocne dla działu wsparcia technicznego), klikając Przeglądaj (Browse). Następnie aby zakończyć zgłoszenie kliknij Prześlij (Submit).

ob5


 

Zarządzanie wsparciem telefonicznym dla użytkowników

Jeśli użytkownik jest Menadżerem umowy subskrypcyjnej z opcją telefonicznej pomocy technicznej, może zezwolić użytkownikom oprogramowania na dostęp do wsparcia przez telefon na koncie Autodesk.

Aby zaktualizować listę użytkowników z dostępem do pomocy przez telefon:

  1. Zaloguj się do konta Autodesk w accounts.autodesk.com.
  2. Kliknij przycisk Zarządzanie aby wyświetlić Produkty &Usługi.
  3. Kliknij przycisk Użytkownicy ikona w menu po lewej stronie lub Kliknij Menedżer użytkowników, aby uzyskać dostęp Zarządzanie użytkownikami.

ob6


 

4. Kliknij przycisk Zarządzanie pomocą przez telefon (Quick Links Szybkie łącze).

5. Wybierz użytkowników aby dodać ich do kolumny – Obsługa telefoniczna.

ob7

 


Zapraszamy także do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na naszych stronach

Pomoc techniczna