Menu

Licencjonowanie – Pomoc


FAQ – Często zadawane pytania


Czy korzystanie z subskrypcji na oprogramowanie na komputerze wymaga połączenia z Internetem?

Korzystanie z większości instalowanych na komputerze programów dostępnych w subskrypcji nie wymaga bieżącego połączenia z Internetem. Program działa na komputerze, a nie w Internecie. Konieczne jest jednak nawiązanie połączenia z Internetem co najmniej raz na 30 dni w celu sprawdzenia ważności subskrypcji i aktualności oprogramowania. Połączenie z Internetem jest wymagane podczas instalowania i aktywowania oprogramowania.

Niektóre z naszych programów dodatkowo umożliwiają korzystanie z wybranych usług w chmurze, które nie są zainstalowane na komputerze. Mogą do nich należeć usługi opcjonalne, takie jak renderowanie w chmurze, narzędzia do współpracy i bezpieczne przechowywanie danych. Dodatkowo oferujemy produkty, które są dostępne wyłącznie w postaci usługi w chmurze. Korzystanie z produktów dostępnych w chmurze wymaga połączenia z Internetem.


Czy przed automatycznym odnowieniem subskrypcji dostanę wiadomość e-mail z przypomnieniem?

Tak, w przypadku subskrypcji rocznych i wieloletnich wysyłamy przypomnienie e-mail przed automatycznym odnowieniem. Nie wysyłamy przypomnień e-mail w przypadku odnowień comiesięcznych.


Czy mogę anulować subskrypcję, zanim dobiegnie ona końca?

Subskrypcja dowolnego produktu lub usługi jest wykupywana na określony z góry wg wybranego kontraktu czasowego (1 miesiąc, 1 rok, lub 3 lata). Do momentu wygaśnięcia subskrypcji użytkownik ma pełny dostęp do zakupionych programów i usług (wyjątek stanowi subskrypcja miesięczna).


Skontaktuj się z nami


Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


    Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
    Please prove you are human by selecting the car.


    Promocje