Menu

Autodesk TIPS&TRICKS: Czcionki zastępcze

Zobacz co zrobić w przypadku zastępowania czcionek w rysunku DWG, których nie ma zainstalowanych w systemie.


Określanie czcionki zastępczej w AutoCAD

Jeśli na rysunku są określone czcionki, których nie ma aktualnie w systemie, zostanie automatycznie wstawiona wybrana czcionka jako czcionka zastępcza. Domyślnie używany jest font simplex.SHX.

Jeśli chcesz określić inną czcionkę, wprowadź nazwę pliku czcionki zastępczej, zmieniając zmienną systemową FONTALT. Jeśli używasz styl tekstu wykorzystujący azjatycką czcionkę Big Font, można go przypisać do innej czcionki używając zmiennej systemowej FONTALT. Ta zmienna systemowa wykorzystuje domyślną parę plików czcionek: txt.SHX i bigfont.SHX.

W poprzednich wersjach, można było wyświetlać czcionki PostScript w rysunku. Nowsze wersje nie wyświetlają czcionek PostScript, dlatego firma Autodesk dostarczyła odpowiedniki czcionek TrueType. Te czcionki PostScript zostały przypisane do odpowiadających im czcionek TrueType w pliku odwzorowania czcionek. Dodatkowo jeśli czcionka TrueType jest niedostępna, można określić inną czcionkę TrueType, upewniając się że czcionki są podobne w celu o uniknięcia wysłużenia lub zawijania.

Jeżeli czcionka domyślna nie obsługuje znaków specjalnych, użyj edytora tekstu. Czcionka jest zastępowana czcionką alternatywną.


Edytowanie pliku odwzorowania czcionek

Plik odwzorowania czcionek to lista czcionek i ich zamienników. Jeśli nie można odnaleźć czcionki używanej w rysunku, inna czcionka jest zastępowana za pomocą pliku odwzorowania czcionek. Pliki zastępowania są plikami tekstowymi z rozszerzeniem *.fmp

Każdy wiersz pliku odwzorowania czcionek, zawiera nazwę pliku czcionek, średnik (;) i nazwę pliku czcionek zastępczych. Zastępcza nazwa pliku zawiera rozszerzenie, takie jak. ttf.


Poniższa tabela przedstawia reguły zastępowania czcionek używanych, jeżeli nie można zlokalizować pliku czcionek, gdy rysunek jest otwarty.

Zastępowanie czcionek
Rozszerzenie pliku Pierwszy etap odwzorowania czcionki Drugi etap odwzorowania czcionki Trzeci etap odwzorowania czcionki Czwarty etap odwzorowania czcionki
. ttf Używa tabeli odwzorowania czcionek Używa czcionki zdefiniowanej w stylu tekstu Windows zastępuje podobną czcionką
. SHX Używa tabeli odwzorowania czcionek Używa czcionki zdefiniowanej w stylu tekstu Używa FONTALT Wymaga podania nowej czcionki
. PFB Używa tabeli odwzorowania czcionek Używa FONTALT Wymaga podania nowej czcionki

FONTALT – zmienna systemowa, wartość domyślna simplex.shx

Źródło i opracowanie: Autodesk/ PCC Polska