Menu

Jak poprawnie odinstalować programy Autodesk

Instrukcja poprawnej instalacji lub deinstalacji oprogramowania firmy Autodesk jest jednym z najczęściej czytanych artykułów w naszej bazie wiedzy. Postanowiliśmy go uaktualnić.


Poprawne odinstalowanie programów Autodesk

Problem:

 • Próba zainstalowania lub odinstalowania produktu firmy Autodesk ® zakończyła się niepowodzeniem i użytkownik nie może zainstalować programu.
 • Starasz się uaktualnić program do nowej wersji i wciąż pojawiają się błędy.
 • Próbowałeś zainstalować produkt po raz pierwszy, a instalacja zatrzymała się w połowie.
 • Zainstalowałeś program, ale program się nie uruchamia.

Rozwiązanie:

W powyższych przypadkach zalecamy czyszczenie systemu przez odinstalowywanie wszystkich produktów Autodesk ® i pomocniczych aplikacji (rozszerzenia, narzędzia, odblokowania itd.) przed podjęciem próby ponownego zainstalowania oprogramowania.


Przed rozpoczęciem procedury

 • Procedury te są przeznaczone do całkowitego usunięcia produktów firmy Autodesk ® i plików pomocniczych związanych  z komputerem, łącznie z plikami dostosowywania menu, np. AutoLISP, pliki PGP, itp. Jeśli chcesz zachować istniejące dostosowania, należy ręcznie zrobić kopie zapasowe tych plików przed wykonaniem procedury.
 • Przed rozpoczęciem odinstalowywania produktów firmy Autodesk ® zaleca się, ponowne uruchomienie komputera, aby upewnić się, że oczekujące aktualizacje systemu Windows OS są zainstalowane.

Metoda 1: Narzędzie Uninstall Tool

Większość programów Autodesk można usunąć wykorzystując do tego narzędzie Uninstall Tool. Pozwala ono na wybór za jednym razem wszystkich aplikacji Autodesk i powiązanych dodatków jakie chcemy usunąć z systemu.

jak usunąc programy Autodesk
 


Metoda 2: Tradycyjne usuwanie oprogramowania

Można też skorzystać z tradycyjnej metody usuwania oprogramowania przez Panel Sterownia – Dodaj usuń programy i wybierać poszczególne składniki i programy do usunięcia.

jak usunąć programy Autodesk
 

Mimo, że instalacja produktów odbywała się jednorazowo z pakietu to każdy produkt Autodesk i powiązane rozszerzenia, dodatkowe aplikacje wspomagające, należy odinstalować osobno! To bardzo ważne –  opisujemy to wiec krok po kroku poniżej.

Krok 1: Odinstalowanie aplikacji towarzyszących

Jeśli masz zamiar odinstalować produkt, należy odinstalować powiązane aplikacje, sterowniki przed odinstalowaniem głównej aplikacji. Kolejność jest tutaj kluczowa.

Na przykład: Jeśli zamierzasz odinstalować program 3ds Max, należy najpierw odinstalować dodatek FBX do programu 3ds Max. Odinstaluj to i wszelkie inne powiązane rozszerzenia, a następnie odinstaluj główną aplikacje. Dotyczy to również modułów VBA enabler, pakietów Subscription Advantage Pack  i biblioteki materiałów Autodesk ®.

Uwaga: podczas odinstalowywania bibliotek materiałów Autodesk ® ważne jest, aby pamiętać, że są współużytkowane przez wszystkie produkty Autodesk ® i nie powinny zostać usunięte, jeśli nie usuwasz wszystkie produktów Autodesk ® z systemu.

Podczas odinstalowywania bibliotek materiałów, proces deinstalacji najlepiej rozpocząć od największej do najmniejszej. Rozpocznij od odinstalowania obrazów o średniej rozdzielczości, następnie biblioteki obrazów podstawowej rozdzielczości, a potem bibliotekę materiałów Autodesk ®.


Krok 2: Odinstalowywanie produktów firmy Autodesk ®

Po odinstalowaniu wszystkich aplikacji, sterowników, możesz rozpocząć odinstalowywanie głównych programów Autodesk

 1. Wybierz produkt, aby odinstalować i kliknij łącze „Odinstaluj/Zmień”.
 2. Na tym etapie Instalator Autodesk ® zostanie otwarty w trybie zmiany, gdzie są opcje: Dodaj lub usuń elementy, napraw lub zainstaluj ponownie lub Dezinstalacja wybrany produktu.

jak usunąc programy Autodesk

 

Uwaga: Procedura usuwania niektórych produktów firmy Autodesk ® może wymagać ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu dezinstalacji. Uruchom ponownie komputer, zgodnie z instrukcjami, powrócić do panelu sterowania i usuń wszystkie pozostałe produkty Autodesk ®.

 • Kliknij opcję Dezinstalacja, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić, że chcesz usunąć produkt z komputera (jeśli zostanie wyświetlony komunikat, aby usunąć pliki udostępnione, kliknij przycisk potwierdzający).
 • Po zakończeniu dezinstalacji, kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć program instalacyjny.

Krok 3: Usuwanie pozostałych plików z programów Autodesk

Ostrzeżenie: usuniecie tych plików może oddziaływać na wszystkie zainstalowane produkty firmy Autodesk ®.

Za pomocą Eksploratora Windows, znajdź i usuń folder z plikami dla każdego produktu firmy Autodesk ®, który został odinstalowany w poprzednich procedurach, np.:.

 • C:\ProgramData\Autodesk
 • C:\Program Files\Autodesk\
 • C:\Program Files\AutoCAD 2015
 • C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016

Usuń taakże folder:

 • C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared

Krok 4: Usuwanie plików w profilu użytkownika

Usuń następujące foldery profilu użytkownika – zastąp swoją nazwę logowania  %username%):

Windows 7, Vista, Windows 8.1, and Windows 10

 • C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk
 • C:\Users\YourUserid\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT (jeżeli istnieje)
 • C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk
 • C:\Users\Public\Documents\Autodesk

Windows XP

 • C:\Documents and Settings\%username%\ Application Data\Autodesk
 • C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk
 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk

Mac Products

 • Library\Application Support\Autodesk
 • Library\Application Support\Preferences

 


Krok 5: Usuwanie plików z danymi o aktywacji programu i licencji

Vista lub Windows 7/8/10
 • C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_########_tsf.data
 • C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_########_tsf.data.backup
Windows XP
 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_########_tsf.data
 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_########_tsf.data.backup
macOS
 • /Library/Preferences/Flexnet Publisher/FLEXnet/adskflex_########_event.log
 • /Library/Preferences/Flexnet Publisher/FLEXnet/adskflex_########_tsf.data
 • /Library/Preferences/Flexnet Publisher/FLEXnet/adskflex_########_backup

Uwaga: Jeśli nie posiadasz produktów Adobe na swoim komputerze również powinieneś usunąć następujący folder:  /Library/Application Support/Flexnet Publisher

 


jak usunąć programy Autodesk

Krok 6: Usuwanie wpisów z rejestru Windows

Ostrzeżenie: Niewłaściwa edycja rejestru systemu Windows może uszkodzić system operacyjny. Przed wykonaniem poniższych czynności utwórz kopię zapasową rejestru.

 1. Zaloguj się na stacji roboczej jako Administrator.
 2. Uruchom edycję rejestru REGEDIT
 3. W Edytorze rejestru Znajdź i Usuń następujące podklucze:

-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk

 • Zamknij Edytor rejestru.
 • Uruchom ponownie komputer.

 


Przed ponowną instalacją innych produktów Autodesk  ®

Przed rozpoczęciem instalacji nowego oporgramowania, zaleca się wykonać następujące czynności:

 1. Ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie systemu, pozwala upewnić się,  że oczekujące aktualizacje systemu Windows zostały zainstalowane.
 2. Usunąć zawartość folderu Temp systemu Windows. Folder można zlokalizować wprowadzając % TEMP % w pasku adresu programu Windows Explorer.
 3. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
 4. Wyłączyć całe oprogramowanie antywirusowe, działające w systemie. Aplikacje antywirusowe mogą zablokować niektóre czynności potraktowane jako podejrzane, np. uzyskiwanie dostępu do pliku rejestru lub Dodawanie/usuwanie/uaktualnianie DLL plików, nawet jeśli te czynności są wspólne podczas instalowania lub usuwania programów. Nie tylko może to spowolnić proces instalacji, ale również uniemożliwić zakończenie. Więc upewnij się, że Twoje oprogramowanie antywirusowe jest wyłączone, przed zainstalowaniem, i upewnij się, że można włączyć je ponownie kiedy instalacja zostanie ukończona.

Gotowe!

Teraz twój komputer jest gotowy do zainstalowania programów Autodesk.

Autor: PCC Polska