Menu

Nowości Inventor 2022 – Zaokrąglenia

Inventor 2022 nowości - zaokrąglenia powierzchni krawędzi

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , , , ,

W najnowszej wersji programu Inventor 2022 zmieniono i udoskonalono funkcję ZAOKRĄGLENIA. Zobacz, jak może Ci to pomóc w codziennej pracy.


Zmiany w narzędziach Inventor 2022 do zaokrąglania krawędzi i powierzchni

W programie Inventor 2022 polecenie zaokrąglenia zostało przeniesione do struktury panelu właściwości i podzielone na trzy odrębne polecenia:

 • Zaokrąglenie,
 • Zaokrąglenie powierzchni,
 • Zaokrąglenie pełne.

Otwierając plik części ze starszej wersji programu Inventor , zaokrąglenia są migrowane do odpowiedniego nowego typu zaokrąglenia, natomiast nazwy polecenia w drzewie operacji nie są modyfikowane podczas migracji.

Operacje zaokrągleń w przeglądarce są wyświetlane tak jak w przeszłości, dopóki zaokrąglenie nie zostanie zmodyfikowane. Kliknięcie przycisku OK powoduje uaktualnienie węzła przeglądarki.

Inventor 2022 - panel właściwości - zaokrąglenia

Poniżej kolejno zcharakteryzujemy co się dzieje po wybraniu każdego z nowych poleceń.


Zaokrąglenie krawędzi w Inventor 2022 – rodzaje i narzędzia

Wklęsłe i wypukłe zaokrąglenia krawędzi, w zależności od zachowania, dzielą się na trzy rodzaje:

 • stałe,
 • zmienne,
 • odsadzenie.

Polecenie zaokrąglenia ułatwia stosowanie zaokrągleń wklęsłych i wypukłych o różnych promieniach i warunkach wyboru, podczas jednorazowego wywołania polecenia ZAOKRĄGLIJ jako jeden element w drzewie operacji.

Inventor 2022 - zaokrąglenia krawędzi


Panel właściwości ZAOKRĄGLENIE w Inventor 2022

W panelu właściwości ZAOKRĄGLENIE są dostępne typy zaokrągleń, tryby wyboru i zbiory wskazań pozwalające w łatwy i przejrzysty sposób tworzyć zaokrąglenia. W przypadku każdego typu zaokrąglenia można wybrać wiele zbiorów wskazań o różnych rozmiarach zaokrąglenia.

Inventor 2022 - panel właściwości zaokrąglenie - zaokrąglenia krawędzi

Paleta narzędzi ZAOKRĄGLENIE w Inventor 2022

Panel właściwości ZAOKRĄGLENIE zawiera paletę narzędzi zadokowaną z boku. W razie potrzeby można ją łatwo odciągnąć i odłączyć lub przesunąć i przyłączyć.

Inventor 2022- zaokrąglenie krawędzi- odciąganie i dołączanie palety narzędzi
 

Elementy sterujące palety narzędzi umożliwiają dodawanie wielu rozmiarów i typów zaokrągleń w trakcie jednej sesji polecenia ZAOKRAGLIJ:

 • Można dodać różne typy zbiorów wskazań: stałe lub zmienne promienie zaokrąglenia oraz utworzyć odsadzenia.
 • Aby dodać inny typ zbioru wskazań – na palecie narzędzi kliknij typ, którego chcesz użyć, i wybierz krawędzie dla tego typu.
 • Aby dodać zaokrąglenia o innym promieniu – dodaj kolejny zbiór wskazań do bieżącego typu zaokrąglenia.
 • Można zmienić priorytety filtru wyboru: można przełączać się pomiędzy wskazywaniem: krawędzi, pętli, elementu lub całej bryły.

 

 


Zaokrąglenie powierzchni w Inventor 2022 – rodzaje i narzędzia

Funkcja Zaokrąglenie powierzchni dodaje element zaokrąglenia między dwiema nieprzyległymi powierzchniami bryły. Jeśli występują elementy ciągłe, np.: podcięcia, otwory, to są one zaślepiane i wypełniane, aby utworzyć ciągłe zaokrąglenie.

Uwaga: Aby wybrać więcej niż jedną powierzchnię w zbiorze powierzchni, odznacz pole wyboru Optymalizuj dla pojedynczego wyboru (właściwości zaawansowane). Aby zakończyć określony wybór wielokrotny, kliknij następny zbiór wskazań powierzchni lub kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Inventor 2022 - zaokrąglenia powierzchni

Zaawansowane właściwości w zaokrąglenia powierzchni w Inventor 2022

Właściwości zaawansowane pozwalają nam na lepszą kontrolę zaokrągleń tworzonych w programie Inventor 2022. Do dyspozycji masz następujące dodatkowe opcjezaokrąglenia powierzchni:

 • Zachowaj wszystkie elementy
  gdy ta opcja jest zaznaczona, sprawdza wszystkie elementy przecinające się z zaokrągleniem. Ich przecięcia są obliczane podczas operacji zaokrąglania. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, podczas operacji obliczane są tylko krawędzie będące częścią operacji zaokrąglania.
 • Uwzględnij powierzchnie styczne
  zaznacz ją, aby umożliwić automatyczne kontynuowanie styczności sąsiednich powierzchni. Aby utworzyć zaokrąglanie tylko między wybranymi powierzchniami, odznacz pole wyboru. Opcja ta nie dodaje powierzchni do zbioru wskazań, ani ich stamtąd nie usuwa.
 • Optymalizuj dla pojedynczego wyboru
  po wybraniu pierwszej powierzchni zostanie aktywowany selektor drugiej powierzchni, minimalizując liczbę kroków wymaganych do wybrania pojedynczych powierzchni.
 • Punkt pomocniczy
  w rzadkich przypadkach zaokrąglenia powierzchni mają kilka rozwiązań. Określenie punktu pomocniczego może rozwiązać niejednoznaczność, umożliwiając zaokrąglenie powierzchni w odpowiedni sposób. Zaznacz, aby umożliwić wybór punktu pomocy, a następnie określ położenie na wybranej powierzchni, która jest najbliższa odpowiedniemu zaokrągleniu. Bliskość wybranego punktu wymusza utworzenie wynikowego zaokrąglenia w zamierzonym położeniu.

 


Zaokrąglenie pełne w Inventor 2022

Zaokrąglenie pełne (z zachowaniem styczności) tworzy element zaokrąglenia styczny do wybranych powierzchni lub zestawów powierzchni.

Używając tego polecenia, należy wybrać 3 zestawy powierzchni:

 • Powierzchnie strony A – tj pierwszego boku, można wybrać pojedyncze powierzchnie lub zbiór.
 • Powierzchnię środkową – centralną, w modelu wybierz powierzchnię centralną lub zbiór powierzchni.
 • Powierzchnie strony B – tj. drugiego boku, można wybrać pojedyncze powierzchnie lub zbiór.

Inventor 2022 - Zaokrąglenie pełne - z zachowaniem styczności

Uwaga:

 1. Aby wybrać więcej niż jedną powierzchnię w zbiorze powierzchni, odznacz pole wyboru Optymalizuj dla pojedynczego wyboru. Aby zakończyć dany wybór wielokrotny, kliknij następny zbiór wskazań powierzchni lub kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Kolor podświetlenia wybranych powierzchni jest zgodny z próbką koloru w oknie menu polecenia.

I to już wszystko w kontekście zmian w narzędziach i poleceniu ZAOKRĄGLIJ w najnowszej wersji programu Inventor. Zapraszam do lektury pozostałych naszych artykułów na temat nowych narzędzi i udogodnień w programie Inventor 2022 jak również do obejrzenia bezpłatnego webinaru na żądanie zawierającego podsumowanie najważniejszych zmian, który przyniosła nowa wersja.

Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska

Inventor-nowosci-2022-webinar