Menu

Modyfikacja biblioteki części znormalizowanych Content CenterKategoria: Autodesk Inventor, Tagi: ,

Standardowych bibliotek nie można edytować. Należy utworzyć własną bibliotekę przez kopiowanie zawartości standardowej biblioteki.


Modyfikacja biblioteki Content Center

Musimy dodać nową bibliotekę w zakładce projekty – Konfiguruj bibliotekę Content Center (w przypadku bibliotek zarządzanych przez ADMS bibliotekę dodajemy w ADMS).Utwórz bibliotekę, podajemy nazwę i OK. Pusta biblioteka została założona. Aby ją wypełnić należy przejść: Inventor / Zarządzanie / Content Center / Edytor


Pojawia się pusta struktura biblioteki w którą możemy kopiować wybrane elementy. Wybieramy rodzaj elementów do skopiowania i wybieramy funkcję Kopiuj do nowej biblioteki (kopiuje całą zawartość folderu).


Lub można wybierać konkretny element do skopiowania. W ten sposób wypełniamy bibliotekę elementami.


Edycja opisu elementów w bibliotece. Wybieramy element w bibliotece i otwieramy tabelę rodziny.


Tabelę która się pojawi edytujemy za pomocą arkusza MS Excel.


Chcemy zmienić zawartość kolumny NUMER CZĘŚCI.

Kopiujemy zawartość kolumny Numer części do nowego arkusza. W nowym arkuszu dopisujemy kolumnę np. Zn i własności 8.8. W następnej kolumnie robimy połączenie tekstu z 3 kolumn A B i C


Nowo powstałą kolumnę kopiujemy do poprzedniego arkusza z opcją Wstaw specjalnie – wklej wartości.


Zapisujemy i  zamykamy. Tabela rodzin: OK.

Wstawiamy zmieniony element do zespołu.

Generujemy listę części w rysunku z nowym numerem części