Menu

Projektowanie wg standardów z Inventor Design CheckerKategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , ,

Program Inventor posiada sporo oficjalnych plug-in’ów, o które możemy poszerzyć jego działanie i zwiększyć funkcjonalność. Jeden z nich szczególnie ułatwi monitorowanie zgodności projektu ze standardami.


Projektowanie wg standardów z Inventor Design Checker

Na stronach sklepu Autodesk App Store można znaleźć wiele przydatnych programów i narzędzi zwiększających funkcjonalność programów i rozbudowujących je o nowe funkcjonalności. Jednym z polecanych narzędzi jest Inventor Design Checker. Program służy do sprawdzania w trakcie pracy zgodności projektu ze standardami i monitorowania występowania typowych błędów. Wskaźniki – Live Checking zapewnią natychmiastową informację zwrotną dla projektanta o potencjalnym błędzie i pozwalają na utrzymanie wysokiej jakości tworzonego projektu. Podczas całego procesu projektowania i tworzenia dokumentacji sprawdzane jest występowanie błędów i odstępstw od przyjętych standardów, oraz weryfikowane są możliwości produkcyjne dla typowych operacji obróbczych . Przeglądarka z informacjami o błędach modelowania i wytwarzania umożliwia użytkownikom szybką edycję błędnych obiektów bez szukania ich w drzewie operacji.

Monitorowane projektu dotyczy dwóch zagadnień:

 • Zgodność ze standardami projektowymi
 • Zgodność z możliwościami wytwórczymi

Lista niezgodności ze standardem i wskaźniki poprawności.

W zakresie standardów projektowania program monitoruje 4 obszary:

 1. Modelowanie części
 • Wyłączone operacje w drzewie modelowania
 • Błędne operacje modelowania nie zmieniające kształtu
 • Występowanie operacji poniżej końca części
 • Adaptacyjność operacji i szkiców
 • Puste i niewykorzystane szkice
 • Otwory nie wykonane funkcją Otwór
 • Szkice z brakującymi wiązaniami
 1. Rysunki
 • Puste arkusze
 • Arkusze i widoki wymagające aktualizacji
 • Wyłączone widoki
 • Nakładające się widoki
 • Brak wypełnionych pól w tabeli rysunkowej
 • Wymiarowanie
  • Nadpisane wymiary
  • Ukryte wymiary
  • Niezwiązane wymiary z geometrią
  • Niestandardowe strzałki wymiarowe
  • Niestandardowa precyzja wymiarów
  • Niestandardowa tolerancja wymiarów
 1. Zespoły
 • Części nie sprawdzone przez Design Checker
 • Części z błędami sprawdzenia Design Checker
 • Części z zatwierdzonymi błędami
 • Uszkodzone wiązania w zespole
 1. Właściwości iProperties
  • Pozwala na wybór i monitorowanie właściwości iProperties po względem wpisanej wartości

Ustawienia standardów w modelowaniu części.

W zakresie możliwości wytwórczych możemy sprawdzać zgodność projektu w zakresie:

 • Minimalnej i maksymalnej średnicy wykonanych otworów
 • Zalecanej minimalnej odległości pomiędzy otworami
 • Dozwolonych wartości średnic otworów
 • Dozwolonych promieni zaokrąglenia
 • Długości otworów (stosunek średnicy/długości)
 • Otworów wychodzących poza obrys części
 • Użytych jednostek wymiarowych (mm/cale)
 • Nieprostopadłego wejścia otworu
 • Przeszkód w wykonaniu otworu,
 • Otworów z trudnym do wykonania podejściem
 • Otworów z płaskim zakończeniem dna
 • Kieszeni i wycięć trudnych do wykonania, bez wewnętrznych promieni przejścia
 • Zewnętrznych zaokrągleń, promieni które wymagają zakupu specjalnych narzędzi obróbczych

Ustawienia standardów wytwarzania

Funkcje monitorowani i sprawdzania w programie Inventor Design Checker można ustawić według własnych standardów, wytycznych czy upodobań. Służy do tego okno dialogowe – Konfiguracja profilu, w którym ustawiamy właściwości jakie chcemy sprawdzać i monitorować. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania narzędzia w taki sposób, aby sprawdzało tylko te elementy projektu, na których nam zależy. Można definiować niestandardowe właściwości sprawdzania za pomocą skryptów iLogic.

Program  dostępny jest bezpłatnie dla użytkowników posiadających aktywną subskrypcje lub Maintenance Plan do następujących programów Autodesk:

 • Autodesk Building Design Suite Ultimate
 • Autodesk Factory Design Suite Premium
 • Autodesk Factory Design Suite Standard
 • Autodesk Factory Design Suite Ultimate
 • Autodesk Product Design & Manufacturing Collection
 • Autodesk Inventor
 • Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series
 • Autodesk Inventor HSM
 • Autodesk Inventor HSM Pro
 • Autodesk Inventor Professional
 • Autodesk Plant Design Suite Ultimate
 • Autodesk Product Design Suite Premium
 • Autodesk Product Design Suite Standard
 • Autodesk Product Design Suite Ultimate

 

Źródło: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska; Autodesk