Menu

Autodesk ReCap – jak korzystać z chmury punktów

Pliki chmur punktów wspomagają proces projektowania, udostępniając rzeczywisty kontekst, w którym można odtworzyć obiekty odniesienia lub wstawić dodatkowe modele. Po dołączeniu chmury punktów do rysunku, można użyć ich jako wskazówek dla rysunku, zmienić sposób wyświetlania lub zastosować stylizację kolorystyczną w celu rozróżnienia elementów.


Chmura punktów jest dużą kolekcją punktów umieszczonych w trójwymiarowym układzie współrzędnych. Zebrane przez skanery laserowe 3D lub poprzez inne technologie, miliony istniejących punktów konstrukcji, tworzą reprezentacje punktów 3D.


Tworzenie chmur punktów z plików skanowania

Chmury punktów są pobierane z danych nieprzetworzonych zgromadzonych za pomocą skanera 3D w celu uzyskania obiektów takich jak budynki, teren lub przedmioty. Przed użyciem danych, należy je przekształcić w czytelne pliki chmur punktów. ReCap umożliwia połączenie wszystkich obrazów uzyskanych ze skanera 3D w jedną chmurę punktów, którą wykorzystamy w AutoCADzie.


Dołączanie chmury punktów do rysunku

Dołączanie pliku RCS lub RCP do rysunku jest przeprowadzane podobnie do dołączania jakiegokolwiek innego odniesienia (odnośnika). Jeśli jednostka miary w dołączonej chmurze punktów różni się od jednostek w rysunku docelowym, chmura punktów jest automatycznie przeskalowywana na podstawie typu jednostki w rysunku docelowym.
Uwaga: chmury punktów nie są obsługiwane w systemach 32-bitowy. Aby pracować z chmurami punktów, należy mieć system 64-bitowy i włączone przyśpieszenie sprzętowe.


Wizualizacja chmury punktów

  • Zmień rozmiar punktu i gęstość chmury punktów. Możemy zarządzać wydajnością programu i szumem wizualnym poprzez zwiększanie lub zmniejszanie liczby widocznych punktów, a także rozmiaru punktu.

Zmiana rozmiaru punktu i gęstości chmury punktów

  • Używanie stylizacji kolorów. Stylizacja kolorów ułatwia analizę elementów w chmurze punktów. Można zachować oryginalne kolory skanowania lub stylizować chmurę punktów na podstawie koloru obiektu, normalnych (orientacji punktów), natężenie, rzędną lub dane klasyfikacyjne LAS.

Stylizacjia kolorów

 


Przycinanie chmur punktów

Przycięcia prostokątnych, wielobocznych lub kołowych obszarów do wyświetlenia tylko najistotniejszych części chmury punktów.

Przycinanie chmur punktów


Standardowe operacje edycji dla chmur punktów

  • Można Wytnij, Kopiuj, Wklej, przesunąć, skalować, obrotu, a wymazywania chmur punktów.
  • Na palecie własności można zmienić ogólne właściwości, takie jak kolor i warstwę.
  • Modyfikowanie punktu wstawienia, obrotu i skali; Blokowanie i odblokowywanie chmury punktów; Pokaż lub Ukryj przycięte obszary i wybierz stylizację kolorystyczną oraz schemat kolorów.

Uwaga: polecenie lustro3d umożliwia skopiowanie i przesunięcie chmury punktów, ale nie jej odbicia lustrzanego. Nie można rozbić chmury punktów.


Nawigowanie po chmurach punktów

Do nawigacji po chmurach punktów mamy dostępne narzędzia:

  • Użyj Menedżera chmury punktów aby odsłonić lub ukryć oddzielne regiony (pliki RCS) w projekcie chmur punktów (plik RCP). Kliknij dwukrotnie skan w Menedżerze chmury punktów aby wyświetlać chmury punktów z punktu obserwacyjnego położenia kamery.
  • Aby rozejrzeć się, użyj polecenia 3dkamera lub 3dspacer.
  • Użyj polecenia 3dorbita w połączeniu ze zmienną systemową ORBITAUTOTARGET, aby określić punkt docelowy podczas orbitowania wokół chmury punktów.
  • 3dorbita 3dOrbita, 3dkamera 3dKamera i 3dspacer  3dSpacer polecenia są dostępne z panelu Wyświetlanie na karcie kontekstowej Karta_kontekstowa_ReCap chmura punktów.
  • Użyj opcji Obiekt polecenia LUW, aby wyrównać układ LUW do najbliższego punktu chmury punktów lub jednego z jej płaskich segmentów (jeśli chmura punktów zawiera dane dotyczące segmentacji z programu Autodesk ReCap).

 


Autor: PCC Polska


Zamów newsletter


Bądź na bieżąco! Zamów nasz biuletyn branżowy – raz w miesiącu prześlemy informacje z branży oraz szczegóły naszych promocji. Bez spamu.  Z możliwością rezygnacji.


[easy_contact_forms fid=13]