Menu

Zmiana we wsparciu technicznym dla subskrybentów programów LT

Od 7 lutego 2016 wszyscy klienci posiadający aktywny Maintenance Plan dla grupy produktów LT* będą objęci wsparciem Advanced Support bez żadnych dodatkowych kosztów.


W dniu 7 lutego klienci posiadający Maintenance Plan zostaną automatycznie przeniesieni do nowego poziomu wsparcia.

Wszystkie odnowienia Maintenance Plan po 7 lutego 2016 roku będą już posiadały zaawansowane wsparcie Autodesk (w niezmienionej cenie). Advanced Support zapewnia dostęp telefoniczny do specjalistów technicznych Autodesk, którzy pomagają klientom mającym problemy z oprogramowaniem.

Subskrybenci mogą zaplanować połączenie telefonicznej ze specjalistą technicznym Autodesk po zalogowaniu się na Autodesk Knowledge Network (http://knowledge.autodesk.com )* Dotyczy produktów LT: AutoCAD LT for Mac, AutoCAD LT, Inventor LT, Revit LT, Inventor LT Suite, Revit LT Suite. Maya LT jest wyłączona z grupy tych produktów.


PORÓWNANIE KORZYŚCI OTRZYMYWANYCH WRAZ Z WYBRANYM TYPEM POMOCY AUTODESK

Korzyści

Advanced Support

Basic Support

Instalacja i konfiguracja

Online Autodesk Knowledge Network

Wsparcie przez stronę web

Przyśpieszone wsparcie poprzez forum społeczności Autodesk

Wsparcie poprzez Chat Autodesk

Wsparcie telefoniczne od specjalisty Autodesk

Wsparcie techniczne za pomocą zdalnego pulpitu
(na żądanie)

Dostęp do wsparcia przy aplikacjach interfejsu programisty (API)

Dodatkowa opcja eskalacji pytania do Autodesk z pozycji forum użytkowników

Dostęp do learningów Autodesk udostępnianych online

Ramy czasowe reakcji Autodesk dla danego poziomu istotności problemu** Poziom 1 : 2 godziny
Poziom 2 : 4 godziny
Poziom 3 : 8 godzin
Poziom 1 : 8 godziny
Poziom 2 : 16 godziny
Poziom 3 : 32 godzin

POZNAJ POZIOMY ISTOTNOŚCI PROBLEMU

Poziom Istotności Problemu

Opis

Poziom Istotności 1 – Krytyczny

 

Problem powodujący całkowitą awarię Usługi Objętej Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem czy też brak dostępu do Usługi Objętej Wsparciem lub Instalacji czy dostępu do Oprogramowania Objętego Wsparciem, czy też użytkowania kluczowych funkcjonalności, w wyniku którego ma miejsce nieodwracalna utrata kluczowych danych lub całkowita przerwa w pracach projektowych o krytycznym znaczeniu, dla których nie można zapewnić żadnego Obejścia

Poziom Istotności 2 – Pilny

 

Problem powodujący poważne uszkodzenie głównej funkcjonalności Usługi Objętej Wsparciem lub Oprogramowania Objętego Wsparciem lub uniemożliwiający dostęp do Usługi Objętej Wsparciem lub Oprogramowania Objętego Wsparciem, lub użytkowanie konkretnych funkcjonalności, w wyniku którego ma miejsce długotrwałe obniżenie wydajności pracy.  Może być dostępne Obejście.  Należy pamiętać, że Incydent, który można zaklasyfikować jako Incydent o Poziomie Istotności 1, dla którego dostępne jest Obejście, zaklasyfikowany będzie jako Incydent o Poziomie Istotności 2

Poziom Istotności 3 – Standardowy

 

Problem, który ma ograniczony lub nieznaczny niekorzystny wpływ na działanie Usługi Objętej Wsparciem lub Oprogramowania Objętego Wsparciem lub który uniemożliwia Dostęp do Usługi Objętej Wsparciem lub Oprogramowania Objętego Wsparciem, lub korzystania z konkretnych funkcjonalności w sposób, który nie zmniejsza wydajności pracy w znacznym stopniu. Może być dostępne Obejście. Incydenty o Poziomie Istotności 3 obejmują zapytania natury ogólnej dotyczące Usługi Objętej Wsparciem lub Oprogramowania Objętego Wsparciem oraz zapytania o wyjaśnienia dotyczące Dokumentacji.