Menu

Autodesk ważna aktualizacja: Zmiana nazewnictwa typów produktów i usług

Ważne informacje dla osób zajmujących się zakupem i administracją licencji i usług Autodesk.


Użytkowniku i właścicielu oprogramowania oraz usług Autodesk!

Z dniem 1 lutego 2016 r. firma Autodesk upraszcza subskrybowanie poprzez:

 • Zmianę sposobu prezentacji ofert

  • Wszystkie osoby posiadające Desktop Subscription lub Cloud Service Subscription będą po prostu subskrybować produkt lub usługę Autodesk, a nie kupować subskrypcję określonego rodzaju. Posiadacze subskrypcji będą określani mianem subskrybentów.
  • Maintenance Subscription stanie się planem obsługi. Aby precyzyjnie odróżnić klientów, którzy go zakupili, od subskrybentów, będziemy ich określać mianem posiadaczy planu obsługi.
  • Zmieni się również nazwa licencji sieciowych. Teraz będzie to dostęp dla wielu użytkowników (wspólny dla dwóch lub większej liczby osób).
  • Licencje klientów kontraktowych lub pojedyncze będą określane mianem dostępu dla jednego użytkownika (przeznaczonego tylko dla jednej osoby).
 • Konsolidację  zasad dotyczących uprawnień do użytkowania na całym świecie podczas podróży

  • Jeżeli oprogramowanie zostało nabyte w kraju ojczystym użytkownika, będzie on mógł uzyskiwać do niego dostęp i używać go w trakcie podróży po całym świecie w okresie obowiązywania subskrypcji lub planu obsługi.

Podsumowanie zmian – nowe nazewnictwo:

 • Subskrypcja produktu– dawniej Desktop Subscription, wynajem licencji, zakup licencji czasowej, dzierżawa licencji
 • Subskrypcja usługi – dawniej Cloud Service subscription, zakup usług chmurowych
 • Plan obsługi (Maintenance Plan) – dawniej Maintenance Subscription, subskrypcja do licencji wieczystej
 • Dostęp dla wielu użytkowników (Multi-user ) – dawniej licencja sieciowa, network, NLM, licencja pływająca
 • Dostęp dla jednego użytkownika ( Single -user) – dawniej licencja jednostanowiskowa, SLM.

Warunki Autodesk zostaną zmodyfikowane od 1 lutego 2016 r. w celu odzwierciedlenia wymienionych powyżej zmian.

W razie pytań dotyczących nowej terminologii lub zmian w zasadach dotyczących uprawnień do użytkowania na całym świecie podczas podróży należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Autodesk.

Źródło: Autodesk