Menu

Zmiana ścieżek dostępu tekstur w 3ds Max

Spotkałeś się kiedyś z problemem odczytu tekstur użytych w materiałach przy przenoszeniu pliku projektu 3ds Max z komputera na komputer? Zapoznaj się z naszymi poradami.


Z czego wynika problem odnośnie przenoszenia tekstur w 3ds Max?

Częstym problem przy przenoszeniu pliku projektu 3ds Max z komputera na komputer jest problem z odczytaniem tekstur użytych w materiałach. Po przegraniu pliku MAX w nowe miejsce okazuje się że system nie wie gdzie szukać tekstur. Problem może pojawić się również przy renderingu sieciowym przy użyciu silnika renderującego V-Ray metodą Distributed Rendering.


W takim przypadku musimy wskazać nową lokalizację brakujących tekstur i dodatków.

Należy dodać ścieżkę dostępu w programie 3ds Max w oknie Configure User Paths  w zakłdce External Files. Opcją Add dodajemy nowe ścieżki do plików.

(Customize > Configure User Paths  > External Files)

configure-system-paths


Sprawa się nieco komplikuje gdy musimy dodać lub zmienić ścieżki dostępu na nodach renderujących w render farmie. W tym przypadku licencje 3ds Max mogą być zainstalowane w wersji trial. Po upływie 30 dni darmowego użytkowania programu nie mamy dostępu do graficznego interface 3ds Maxa.

Należy zmienić dostać się do pliku 3dsmax.ini w którym znajdują się wszystkie lokalizacje plików zewnętrznych. Plik dla 64 bitowego 3ds Max 2014 znajduje się w:

C:\Users\<NazwaUżytkownika>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 – 64bit\ENU\3dsmax.ini


Plik edytujemy w notatniku dodając kolejne wpisy w sekcji  [BitmapDirs], przykładowo:

[BitmapDirs]
 Dir1=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Maps
 Dir2=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Maps\glare
 Dir3=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Maps\adskMtl
 Dir4=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Maps\Noise
 Dir5=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Maps\Substance\noises
 Dir6=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Maps\Substance\textures
 Dir7=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Maps\mental_mill
 Dir8=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Maps\fx
 Dir9=.\downloads
 Dir10=C:\<BrakującaŚcieżkaDostępu>\BakującyPlik.jpg

Aby zachować ścieżki dostępu do plików zewnętrznych przy przenoszeniu projektów z komputera na komputer najlepszym rozwiązaniem jest archiwizacja całego projektu opcją Archive. Całość zostanie zapisane w jednym pliku ZIP.

(File > Save As > Archive)

archive-3ds-max

 


Więcej odpowiedzi na pytania techniczne

dotyczące oprogramowania 3ds Max, Maya czy V-Ray znajdziesz w dziale Pomoc – Grafika 3D