Menu

Na takie ułatwienia pracy w Maya 2018 czekałeś!

Od 25 lipca jest możliwa do pobrania najnowsza wersja programu do tworzenia grafiki 3D i gier – Autodesk Maya 2018. W artykule trochę szerzej o ulepszeniach – zobacz co Cię czeka!


Nowości w Autodesk Maya 2018

25 lipca miała premierę najnowsza wersja Autodesk Maya 2018! Nowa wersja posiada wiele nowości.  Otrzymała również dużą ilość napraw błędów i poprawek, sprawiających, że  praca w Maya 2018 stała się jeszcze bardziej płynna i przejrzysta. Wiele nowości obejmuje zwłaszcza sekcję Character Creation, Motion Graphics i Rendering.Modelowanie

Maya w wersji 2018 jest jeszcze szybsza i bardziej intuicyjna. Wprowadzono i udoskonalono szereg różnych funkcji, mających na celu usprawnić pracę w tym programie.

Nowe Narzędzie Circularize

Nowe narzędzie Circularize pozwala na szybkie stworzenie idealnego geometrycznego koła z zaznaczonych części obiektów.  Następnie można je wytłoczyć funkcją Extrude lub poddać innym modyfikacjom.

1

Zmienione narzędzie Cut and Sew w głównym oknie.

Narzędzie to jest teraz widoczne zarówno w widoku UV jak i na samym unwrapowanym obiekcie. Można łączyć i dzielić powierzchnie bezpośrednio na obiekcie 3D (w Viewporcie). Bez potrzeby zabierającego czas wracania do okna UV, w którym widok 2D często nie odwzorowuje rzeczywistości.

2

Nowość w kopiowaniu obiektów:

W nowej wersji Maya 2018 wprowadzono funkcjonalność znaną z programu 3ds Max. Teraz za pomocą przycisku Shift oraz przesunięcia/obrotu/skalowania można szybko skopiować obiekty.

3

Nowość w ekstrudowaniu obiektów

Teraz aby szybko wyekstrudować dany obiekt wystarczy wcisnąć  Shift i „wyciągać” potrzebne kształty.

4

Narzędzie symetrii wspierające rzeźbienie (sculpting)

Maya daje teraz możliwość używania odbicia lustrzanego na obiektach, nawet jeśli są one asymetryczne .

 5

Udoskonalenie narzędzia Multi-Cut

Rozwinięcie narzędzia Multi-Cut posiada wiele nowych funkcjonalności. Między innymi: Ignore Backfaces  oraz Slice snapping support.

6

Udoskonalenie narzędzia Quad Draw

Quad Draw jest teraz bardziej widoczne w interfejsie. Wprowadzono również nowe skróty klawiszowe: Ctrl + Shift + Q dla Quad Draw oraz Ctrl + Shift + X dla Multi—Cut Tool.

Konwersja linii do łuków

Opcja Poly To Curve pozwala na przetworzenie wszystkich prostych linii na krzywe.


Nowe podstawowe bryły

W Maya 2018 dodano nowe podstawowe bryły 3D, z których można tworzyć nowe niesamowite obiekty. Wypróbujcie obiekty: Discs, Gears oraz Super Shape. 7

Udoskonalone narzędzie MASH

Ciągłe rozwijanie narzędzia MASH, daje możliwość stworzenia oszałamiających efektów i animacji. Za pomocą kilku kliknięć tworzymy zapierające dech w piersiach efekty specjalne, które można z łatwością i w każdym momencie modyfikować.  Jest to równie proste co samo ich stworzenie.  Narzędzie MASH otrzymało ponadto wiele poprawek błędów i drobnych udoskonaleń.

 

Dynamics

Nowa funkcjonalność pozwala na tworzenie realistycznych efektów balistycznych takich jak: zderzenia, wystrzały, dopasowania do form i wiele podobnych.

8

World

Poprawiony node pozwala na aranżowanie elementów w naturalne zbiory wokół innych obiektów. Np. tworzenie roślinności lub kamieni wokół każdego drzewa na scenie, a każda formacja w losowym ułożeniu.

9

Placer

Poprawka tego node’a pozwala na rozmieszczanie obiektów na scenie za pomocą jednego kliknięcia.

10

Nowości w animacji

Nowy kolor dla aktywnego przycisku AUTO KEY:

Dzięki temu już nigdy więcej przez pomyłkę nie zmienisz sceny w trybie Auto Key.

11
Usprawnienie osi czasu: Oś czasu została znacznie usprawniona poprzez dodanie dodatkowych klatkaży.

  • 976
  • 97 drop
  • 952
  • 94
  • 44,100
  • 48,000
Wsparcie dla importowanych klatkaży:  Podczas importu plików, Maya importuje również klatkaże  powiązane z plikiem.

Zaktualizowany edytor grafów

Nowa funkcjonalność w narzędziu Outliner Display została dodana by ułatwić czytelność edytora czasu (Time Editor). Opcja Organise by Clip pozwala na aranżacje animacji obiektów jako krzywe w edytorze czasu. Warstwy „Time Editor Clip Layers” mają status „children” czyli podległy tymże krzywym do których są przypisane.

12
Ponadto wprowadzono wiele możliwości pozwalających edytować animacje w Edytorze:
 13  17
 14  15

Rendering

W zeszłym roku firma Autodesk dodała silnik Arnold do swojej oferty. Arnold stał się podstawowym rendererem dla Autodesk Maya, zastępując NVIDIA mental Ray. W wersji 2018 zostaje zaimplementowany Arnold 5, cechujący się lepszym próbkowaniem, dużo większą szybkością generowania obrazu oraz prostszą obsługą samego silnika. Dzięki temu praca w nim staje się przyjemniejsza i szybsza. Arnold 5 posiada nowe, fizyczne shadery, takie jak:  Surface shader, hair shader oraz volume shader. Jądro Arnolda zostało również nieco poprawione, co daje dużo więcej możliwości dla użytkowników.

16

 


Są to wybrane funkcjonalności w aktualizacji Maya 2018. By zapoznać się z całością dokumentacji nowej aktualizacji zapraszamy na stronę producenta.

 

 

Źródło: Autodesk