Menu

Inventor: Zamiana wielobryłowego pliku części STEP na zespół

Do programu Inventor można zaimportować wiele plików CAD. Z większością z nich program nie ma problemu, ale czasami potrzebna jest dodatkowe działanie. Jak zaimportować pliki .STEP? O tym w artykule.


Zamiana wielobryłowego pliku części STEP na zespół

Podczas współpracy z firmami z przemysłu automotive często zdarza się otrzymać pliki w formacie .STEP. Po otworzeniu w programie Inventor są jedną częścią IPT, a nie zespołem, chociaż składają się z wielu brył – części.

Jeden części plik IPT zawierający wiele brył 1
Do dalszej pracy z wykorzystaniem takiego pliku np.: przy projektowaniu przyrządów montażowych czy obróbczych lepszym rozwiązaniem byłoby, aby plik przekształcić na zespół, ponieważ wtedy łatwiej jest operować poszczególnymi jego elementami.

Zmiany pliku części wielobryłowej na zespół można dokonać poleceniem – Utwórz Komponenty (menu Cześć/Zarządzanie). W pierwszym kroku wybieramy bryły które chcemy zamienić na części.

Jeden części plik IPT zawierający wiele brył 2

Drugi krok to ustalenie nazw dla nowo utworzonych części i ustawienie innych parametrów wynikających ze struktury tworzonego zespołu. Po kliknięciu OK generuje się plik ZESPOŁU zawierający poszczególne części.

Jeden części plik IPT zawierający wiele brył 3
 

Autor: Tomasz Jarmuszczak