Menu

Karta technologiczna we Fusion 360

Fusion 360: utworzenie karty technologicznej

Kategoria: Autodesk, Tagi: , ,

Funkcja Setup Sheet umożliwia wygenerowanie przeglądu programu NC dla operatora CNC. Daje Ci to możliwość szybkiego stworzenia instrukcji, bez potrzeby marnowania czasu, na robienie tego ręcznie.


Utworzenie Karty Technologicznej

Karta technologiczna we Fusion 360

W karcie zawierają się podstawowe informacje o wymiarach modelu, a także czas obróbki, narzędzia użyte do konkretnych operacji. Każde narzędzie posiada wszystkie potrzebne informacje jak: prędkość obrotowa, posuw, wymiary narzędzia, tolerancje, itd.

Po zaprogramowaniu obróbki, wystarczy wejść w zakładkę: Produkcja > Frezowanie/Toczenie > Czynności > Arkusz instalacyjny

Fusion 360: Arkusz instalacyjny

Fusion 360 zawiera kilka arkuszy konfiguracyjnych, z których domyślnym jest arkusz konfiguracyjny HTML, można też kartę technologiczną zapisać w formacie programu Excel. Istnieje możliwość pełnego dostosowania, wedle własnych potrzeb.


Tworzenie arkusza konfiguracyjnego

Aby automatycznie utworzyć arkusz instalacyjny, wykonaj następujące kroki:

  1. Zorientuj/przybliż model tak, aby wyraźnie pokazać część.
  2. przeglądarce wybierz operacje, które chcesz uwzględnić w arkuszu ustawień lub usuń zaznaczenie, aby uwzględnić wszystkie operacje.
  3. W karcie Frezowanie , Toczenie wybierz Operacje > Arkusz ustawień .
  4. Następnie zostaniesz poproszony o podanie folderu, w którym chcesz zapisać arkusz konfiguracji. Możesz użyć domyślnego folderu tymczasowego, jeśli chcesz tylko wydrukować arkusz konfiguracji. Jeśli chcesz zachować arkusz konfiguracji na później, znajdź lub utwórz odpowiedni folder.
  5. Arkusz instalacyjny jest tworzony i automatycznie otwierany w przeglądarce internetowej, gdzie można go następnie wydrukować.

Większość arkuszy konfiguracji ma wspólne ustawienia, których można użyć do dostosowania ich zachowania. Ustawienia można wprowadzić w oknie dialogowym Post Process. Na przykład możesz ustawić czas zmiany narzędzia w sekundach, ustawiając toolChangeTime na liście właściwości w prawym dolnym rogu podczas wybierania arkusza konfiguracji HTML. Jeżeli interesuje Cię zapisanie arkusza w programie Excel, wystarczy w trakcie konfiguracji zmienić rozszerzenie pliku na .xlsx (setup sheet excel). Po opublikowaniu automatycznie zostaje otworzony program Excel, w celu wydrukowania arkusza.

Przykład Karty Technologicznej:

  • Rzut modelu

Fusion 360: Rzut modelu

  • Ilość operacji i narzędzi

Fusion 360: Ilość operacji i narzędzi

  • Rozpisana każda z operacji

Fusion 360: ilość operacji i narzędzi


Autor: Marcin Sroka | PCC Polska