Menu

Nowości Inventor 2023 – nowe menu do współpracy z Fusion 360

W programie Inventor 2023 znajduje się nowe menu usprawniające proces przesyłania części i zespołów do programu Fusion 360.


Przesyłanie części i zespołów z programu Inventor 2023 do programu Fusion 360

Nowa zakładka Fusion 360 w Inventor 2023, która usparwnia komunikację pomiedzy tymi dwoma programammi, dostępna jest podczas pracy z pojedynczą częścią i pracy z zespołem. Polecenia z zakładki przyspieszają proces przekazywania danych z programu Inventor do programu Fusion 360 w celu użycia modeli w różnych badaniach, symulacjach czy produkcji.

Zakładka Fusion 360 w Inventor 2023

W menu Fusion 360 programu Inventor 2023 dostępne są następujące działy:

 • Projektowanie generatywne
 • Symulacje
 • Wytwarzanie
 • Projektowanie

Możliwości i narzędzia jakie są możliwe w poszczególnych działach szerzej opisujemy poniżej.


Projektowanie generatywne Inventor 2023 + Fusion 360

Funkcja Generativ Design posiada dwie możliwości budowania części. Pierwsza to automatyczne generowanie geometrii części w oparciu o obciążenia, utwierdzenia, zablokowane obszary i miejsca do ominięcia. Druga możliwość generowania kształtu to modelowanie geometrii kanału w oparciu o przepływ cieczy lub gazu.


Symulacje Inventor 2023 + Fusion 360

Do wyboru mamy aż 11 narzędzi do wykonywania obliczeń i symulacji. Są to:

wspolpaca invenor 2023 z fusion 360 symulacje

 • Analiza liniowa – określ naprężenia statyczne i odkształcenia w całym modelu spowodowane obciążeniami konstrukcyjnymi i warunkami brzegowymi, biorąc pod uwagę liniowe właściwości materiału
 • Częstotliwości modalne – określ częstotliwości własne modelu z obciążeniami konstrukcyjnymi i warunkami brzegowymi lub bez nich. Wyniki obejmują postacie drgań i odpowiadające im częstotliwości i współczynniki udziału masy.
 • Badanie chłodzenia elektroniki w Fusion 360 – symuluje temperaturę, jaką prawdopodobnie osiągną komponenty na płytce elektronicznej, aby pomóc określić, czy komponenty elektroniczne są zagrożone awarią z powodu przegrzania.
 • Termiczny stan ustalony – określa jak model reaguje na obciążenia cieplne i termiczne warunki brzegowe w warunkach stanu ustalonego. Wyniki obejmują temperatury i strumień ciepła.
 • Naprężenie termiczne – określa temperatury i rozkłady naprężeń w modelu wynikające zarówno z obciążeń termicznych, jak i strukturalnych. Temperatura odniesienia bez naprężeń jest zdefiniowana w ustawieniach badania.
 • Wyboczenie – oblicza postacie wyboczenia modelu. Wyniki obejmują postacie wyboczenia i odpowiadające im mnożniki obciążenia powodującego utratę statyczności.
 • Nieliniowe naprężenie statyczne – określ naprężenia statyczne i odkształcenia w całym modelu spowodowane obciążeniami konstrukcyjnymi i warunkami brzegowymi, biorąc pod uwagę nieliniowe właściwości materiału i duże odkształcenia.
 • Quasi – statyczna symulacja zdarzenia – analiza w Fusion 360 wykorzystuje jawne algorytmy dynamiki do rozwiązywania wysoce nieliniowych symulacji.
 • Symulacja zdarzenia – bada w jaki sposób projekt reaguje na ruch (w tym początkowe prędkości), uderzenia oraz obciążenia i ograniczenia zależne od czasu. Wyniki obejmują przemieszczenia, naprężenia, odkształcenia i inne pomiary w określonym przedziale czasu.
 • Badanie Optymalizacji Kształtu -pozwala na tworzenie lekkich i wydajnych konstrukcyjnie części. Optymalizuje kształt elementy w oparciu o krytyczną siłę.
 • Symulacja Formowania Wtryskowego – symuluje proces wypełnienia formy wtryskowej. Pozwala na zbadanie jak dobrze wypełni się część i czy będzie miała problemy z jakością, na podstawie ustawień procesu, wyboru materiału i lokalizacji wtrysku.

webinar-Inventor 2023 nowości


Wytwarzanie Inventor 2023 + Fusion 360

Dostępne są dwie ikony. Pierwsza to druk 3D, druga to wytwarzanie na obrabiarkach numerycznych CNC.


Projektowanie Inventor 2023 + Fusion 360

Pozwalana na użycie narzędzi do projektowania, które nie są dostępne w programie Inventor czy wykonanie wizualizacji.

Po wybraniu polecenia z zakładki Fusion 360 jest wyświetlana karta wprowadzająca – Zgodność operacyjna z programem Fusion 360. Na karcie znajduje się wyjaśnienie przeznaczenia tego polecenia, wymagań wybranego polecenia, oraz łącza do przykładów.

Kliknięcie przycisku Kontynuuj powoduje przejście do panelu danych, w którym można określić zespół i folder do którego wysyłamy plik. Gdy wszystko jest gotowe, kliknij przycisk Wyślij, a dane programu Inventor zostaną przekazane do usługi Fusion Team. W usłudze Fusion Team widoczny jest plik Inventor IPT. Plik Fusion F3D jest generowany po otwarciu pliku IPT w programie Fusion 360.

Po przekazaniu danych można:

 • Wyświetlić dane do podglądu w przeglądarce internetowej.
 • Otworzyć dane w programie Fusion 360 w odpowiednim wcześniej wybranym obszarze roboczym i przygotować dane do przeprowadzenia symulacji lub procesu.

Aktualizacja danych z Inventor 2023 do Fusion 360

W programie Inventor 2023 w obszarze drzewa operacji wyświetla się dodatkowa zakładka – Eksporty do programu Fusion. W niej znajduje się lista wykonanych eksportów modelu do Fusion. Narzędzie eksportu danych do Fusion 360 pozwala na przekazanie nowej wersji modelu po wykonanych zmianach konstrukcyjnych w programie Inventor. Klikając na przekazany model należy wybrać opcję Przekaż nową wersję.

Aktualizacja danych z Inventor 202
 

Aby zaktualizować model w programie Fusion 360 należy przejść do obszaru Design i kliknąć małą ikonę z wykrzyknikiem [⚠️ ] informująca o zmianach w modelu.

Aktualizacja modelu w Fusion 360 przesłanego z zInvengor 2023
Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska


webinar-Inventor 2023 nowości