Menu

Symulacja maszyny w programie Fusion 360

Symulacja maszyny w programie Fusion 360

Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

Autodesk Fusion 360 – symulacja pracy maszyn oraz sprawdzenie czy obrabiany element mieści się w przestrzeni roboczej maszyny i nie generuje kolizji lub innych błędów.


Fusion 360 pozwala przeprowadzić symulacje pracy maszyn CNC

Program Fusion 360 posiada bogatą bibliotekę maszyn CNC, która jest stale ulepszana i powiększana. Co jakiś czas zespół Autodesk dodaje modele nowych frezarek, tokarek czy centrów obróbczych do biblioteki obsługiwanych maszyn. Mając dokładne modele maszyn, można zasymulować prace maszyny i sprawdzić, czy obrabiany element nie tylko zmieści się w przestrzeni roboczej maszyny, ale czy podczas obróbki nie będzie generował kolizji lub innych błędów. Dzięki symulacji maszyny programista CAD/CAM widzi jak jest zamodelowana ścieżka narzędzia, na konkretnej maszynie, nawet do niej nie podchodząc.


Nowa funkcja w programie Autodesk Fusion 360

Nowa funkcja znajduję się w menu MANUFACTURE / zakładka UTILITIES/ panel MANAGE , a następnie kliknąć ikonę MACHINE LIBRARY

MANUFACTURE


Biblioteka maszyn

Gdy już otworzymy bibliotekę maszyn, wybieramy tę, która nas interesuje. Możemy w tym celu skorzystać z filtrów znajdujących się po prawej stronie okienka. Po znalezieniu, przeciągamy ją do folderu LOCAL po lewej stronie okienka.

symulacji obróbki poszczególnych detali


Obróbka poszczególnych detali w Fusion 360

Po zapisaniu  maszyny, możemy jej używać, podczas symulacji obróbki poszczególnych detali. W tym celu wystarczy kliknąć zakładkę SETUP w drzewku po lewej stronie, a następnie EDIT. W tym momencie pokaże się nam okienko edycji. Wybieramy w nim zakładkę MACHINE i klikamy SELECT. Tutaj pojawi się nam obrabiarka, którą właśnie zdefiniowaliśmy. Wybieramy ją, a następnie ustawiamy pozycję detalu na stole roboczym. Możemy tutaj, już na etapie projektowania obróbki, sprawdzić, czy nasz pomysł mocowania elementu obrabianego się sprawdzi. Ustawiając półfabrykat odpowiednio wysoko, można uwzględnić np. imadło, a w odniesieniu do rowków teowych sprawdzić jak będą pracować płytki dociskowe. Dzięki temu oszczędzamy czas na zakładanie detalu na maszynę, pomiary, sprawdzanie, ponieważ wszystko to możemy sprawdzić jeszcze przed zaczęciem pracy maszyny.

zakładanie detalu na maszynę


Poniższy film pokazuje cały proces dla maszyny 5-osiowej. Widać na nim, że technolog ma pełną kontrolę i wiedzę o ruchach jakie wykonuje maszyna, od początku do końca. W przypadku zbyt krótkiego lub długiego narzędzia albo za bardzo wystającego imadła, uchwytów lub półfabrykatu, możemy wprowadzić korekcję. W przypadku pracy maszyny 5-cio osiowej trudno sobie wyobrazić jak będzie się układać ścieżka narzędzia i przewidzieć wszystkie możliwe błędy. Dzięki symulacji pracy maszyny w Fusion 360 możemy przeprowadzić obróbkę wirtualnie w komputerze unikając potencjalnych błędów i kosztów z tym związanych.


Autor: Marcin Daniłowicz | PCC Polska