Menu

Wykorzystanie Autodesk Token w programie Fusion 360

fusion 360 token Autodesk

Kategoria: Aktualności, Tagi: , ,

Sprawdź, które symulacje dostępne są w cenie subskrypcji Fusion 360, a za które należy zapłacić.


Tokeny w Autodesk dla Fusion 360

Tokeny to wirtualna waluta Autodesk, która umożliwia na jednodniowy dostęp do wielu programów Autodesk jak: Inventor, AutoCAD, 3ds Max, Maya, Revit, itp…. Tokeny mogą być również wykorzystane podczas prowadzenia symulacji i analiz w programie Fusion 360, kiedy do obliczęń wykorzystywana jest chmura Autodesk.


Sprawdź dostępne paczki Tokenów >>>


Fusion 360 Cloud

Fusion 360 Cloud umożliwia przeprowadzenie następujących symulacji:

 1. Naprężenia statyczne – Klasyczny analiza wytrzymałościowa MES
 2. Częstotliwości modalne- Drgania własne
 3. Chłodzenie elektroniki
 4. Obliczenia cieplne i termiczne
 5. Naprężenia wywołane ciepłem i warunkami brzegowymi
 6. Wyboczenie konstrukcyjne
 7. Analizy statyczne dla materiałów nieliniowych
 8. Kwazistatyczna symulacja zdarzeń – ruch elementów ze zmianą kontaktu
 9. Dynamiczna symulacja zdarzeń – szybkie zmiany obciążeń, wiązań zmienne w czasie, uderzenia
 10. Optymalizacja kształtu na podstawie obciążeń i ograniczeń geometrycznych
 11. Symulacja formowania wtryskowego – wypełnienie formy, jakość wypraski.

 


Fusion-360-dostepne-symulacje-analizy

Więcej informacji na temat symulacji znajdziesz tutaj >>>


Uruchomienie symulacji dla Fusion 360

Wszystkie analizy prowadzone są w chmurze obliczeniowej. Tylko za analizę wytrzymałościową statyczną nie są pobierane tokeny.

W poniższej tabeli umieszczono opcje uruchomienia symulacji ze względu na koszty:

LP Rozdaj symulacji Obliczenie z wykorzystaniem chmury Autodesk

Koszt

Nieograniczonej ilości symulacji w chmurze przez 1 rok

1 Naprężenia statyczne – Klasyczny analiza wytrzymałościowa MES 0 Tokenów 1410 € netto – zakup dodatku Fusion 360 Simulation Extension
2 Częstotliwości modalne- Drgania własne 3 Tokeny
3 Chłodzenie elektroniki 6 Tokenów
4 Obliczenia cieplne i termiczne 3 Tokeny
5 Naprężenia wywołane ciepłem i warunkami brzegowymi 3 Tokeny
6 Wyboczenie konstrukcyjne 6 Tokenów
7 Analizy statyczne dla materiałów nieliniowych 6 Tokenów
8 Kwazistatyczna symulacja zdarzeń – ruch elementów ze zmianą kontaktu 6 Tokenów
9 Dynamiczna symulacja zdarzeń – szybkie zmiany obciążeń, wiązań zmienne w czasie, uderzenia 6 Tokenów
10 Optymalizacja kształtu na podstawie obciążeń i ograniczeń geometrycznych 3 Tokeny
11 Symulacja formowania wtryskowego – wypełnienie formy, jakość wypraski Od 6 Tokenów
12 Rendering Od 1 Tokena

Dodatkowe moduły Fusion 360 Cloud

Program Fusion 360 Cloud posiada dodatkowe moduły, które mogą być uruchomione po zakupie tokenów lub wykupieniu rocznej licencji. Dodatkowe moduły programu Fusion 360:

LP Moduł

Tokeny Flex:

ilość tokenów pobieranych za 1 dzień użytkowania

Koszt zakupu licencji na 1 rok
1 Additive Build Extension 11 1410€ netto
2 Nesting & Fabrication Extension 11 1410€ netto
3 Product Design Extension 4 525€ netto
4 Machining Extension 11 1410€ netto
5 Generative Design Extension

 • Generowanie kształtów na podstawie obciążenia, warunków brzegowych i dostępnej geometrii
 • Symulacja przepływu strumienia cieczy, analiza CFD (wersja wstępna)
1410€ netto
6 Simulation Extension 1410€ netto

Autor: Jakub Piwowar | PCC Polska