Menu

Już jest do pobrania – Bifrost 2.4 z USD!

Aktualizacja Bifrost 2.4

Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

Ta aktualizacja integruje Universal Scene Description (USD) w Bifrost – ułatwia współpracę oraz umożliwia artystom łatwe ładowanie i edytowanie ogromnych zbiorów danych w ciągu sekundy. Ale to nie wszystko co potrafi nowy Bifrost.


Czym jest Universal Scene Description (USD) i dlaczego jest tak ważny?

Universal Scene Description (USD) firmy Pixar to standard wymiany danych 3D, który koncentruje się na współpracy, wydajności pipelinu i skali. Szybko zyskuje popularność jako kluczowy standard w wielu branżach, ponieważ artyści poszukują narzędzi, które są elastyczne, solidne i otwarte.

USD zostało stworzone w celu stosowania uniwersalnego systemu zapisu danych scen 3D, skąd też powstała nazwa „Universal Scene Description”, czyli w skrtócie USD.

Universal Scene Description to pierwsze publicznie dostępne oprogramowanie, które odpowiada na potrzebę solidnej i skalowalnej wymiany i rozszerzania dowolnych scen 3D, które mogą składać się z wielu elementarnych zasobów.

Aktualnie USD jest obsługiwane i jednocześnie rozwijane między innymi przez: Autodesk, Nvidia, SideFX, Apple, Bifrost, EpicGames.

Najwżniejsze cechy USD:

  • USD cechuje wysoka wydajność, ponieważ powstawało z myślą o potrzebach produkcji filmowych i efektów wizualnych na dużą skalę.
  • Jednocześnie pozostaje narzędziem otwartym na modyfikacje, ze względu na swoją naturę oprogramowania open source.
  • USD umożliwia także łączenie i organizowanie dowolnej liczby zasobów w wirtualne zestawy, sceny, ujęcia i światy, przekazywanie ich z aplikacji do aplikacji oraz ich niedestrukcyjną edycję (poprzez nadpisywanie) za pomocą jednego, spójnego interfejsu API w jednym scenografie.
  • USD oferuje bogaty zestaw narzędzi do odczytu, zapisu, edycji i szybkiego podglądu geometrii 3D, cieniowania, oświetlenia, fizyki i coraz większej liczby innych dziedzin związanych z grafiką.
  • Dodatkowo, ponieważ główny scenograf i silnik kompozycyjny USD są niezależne od konkretnej dziedziny, USD może być rozszerzony w sposób łatwy do utrzymania.
  • USD zapewnia bogaty, wspólny język do definiowania, pakowania i edytowania danych 3D, ułatwiając tym samych korzystanie z wielu aplikacji do tworzenia treści cyfrowych jednocześnie w sposób pozbawiony konfliktów pomiędzy formatami zapisu danych.

 

Silnik graficzny Hydra

Hydra to silnik graficzny dostarczany wraz z USD. Łączy on w sobie narzędzia pobierające dane sceny i narzędzia, które wysyłają dane sceny do określonych renderów, w taki sposób, że delegaty renderowania i sceny mogą być mieszane i dopasowywane zgodnie z potrzebami aplikacji i konsumentów.

Pierwszym i podstawowym delegatem renderującym jest Storm renderer, który na początku był nowoczesnym rendererem OpenGL. Storm jest wysoce skalowalny, wieloprzebiegowy i wykorzystuje OpenSubdiv do renderowania siatki.

Więcej informacji: graphics.pixar.com/usd/release/

 

bifrost2.4

Szybsze tworzenie scen dzięki USD w Bifrost

Bifrost jest skoncentrowany na pomocy artystom proceduralnym w obsłudze złożonych środowisk, płynnej pracy w zespołach między współpracownikami i tworzeniu oszałamiających efektów. Rozszerzenie Bifrost dla Maya to wtyczka, która jest zintegrowana z oprogramowaniem Maya ale wydawana jest także osobno.

Omawiana aktualizacja integruje Universal Scene Description (USD) z Bifrostem, ułatwiając ich współpracę. Pozwala użytkownikom na łatwe ładowanie i edycję ogromnych zbiorów danych w ciągu kilku sekund. Artyści mogą również pracować szybciej dzięki nowemu selektorowi kolorów (color picker), suwakowi multi-selekcji, oraz ulepszeniom MPM i solvera Aero w Bifrost.

bifrost2.4-Usd-fx-symulacje

Efekty, jakie ta aktualizacja Bifrost pomaga osiągnąć klientom

Obsługa złożonych środowisk: Studia mogą polegać na Bifrost, aby robić wszystko szybciej i wydajniej, a tym samym sprostać rosnącym wymaganiom widzów. Wizualne środowisko programowania Maya obsługuje teraz ogromne, złożone pliki i biblioteki, bez spowalniania wydajności lub innych opóźnień, a co za tym idzie niedotrzymywania terminów.

Płynna praca między zespołami: Artyści potrzebują narzędzia do niedestrukcyjnej, zespołowej edycji, aby poradzić sobie ze złożonymi projektami. Bifrost-USD umożliwia dodawanie do sceny nowych materiałów pochodzących od różnych artystów, działów i studiów w sposób zachowujący wszystkie właściwości (bez niszczenia czegokolwiek).

Dostarczaj szczegółowe, naturalnie wyglądające efekty: Bifrost 2.4  oferuje możliwość budowania własnych efektów lub szybkiego osiągnięcia 90% drogi do efektu końcowego. Dzieje się to z już gotowymi wykresami, dzięki czemu artyści mogą tworzyć szczegółowe, naturalnie wyglądające efekty, takie jak dym, ogień, eksplozje, piasek czy śnieg, bez względu na ich poziom zaawansowania technicznego.

 

bifrost2.4-Usd-symulacje

Nowe możliwości Bifrost 2.4

Bifrost USD

Ta aktualizacja wprowadza USD do Bifrost, rozszerzając możliwości artystów w Maya i ułatwiając studiom kreatywnym przejście na USD w ich pipelinie.

Bifrost USD to nowy pakiet operatorów, które odczytują, zapisują i edytują dane USD. Dzięki temu w pipelinach nowej, kolejnej generacji artyści będą mogli:

  • Używać danych USD jako danych wejściowych – Artyści już teraz mogą przeprowadzać symulacje w Bifrost, wprowadzając dane animacji w plikach USD.
  • Autoryzować dane USD jako dane wyjściowe: – Użytkownicy mogą aktualnie zapisywać dane Bifrostu do plików USD. Możliwe jest także tworzenie assetów USD z innych assetów USD, jak np. rozpraszanie i instancjonowanie USD zasobów listowia ( scattering i instancing ), aby stworzyć środowisko USD.
  • Automatyzować przetwarzanie danych USD: Bifrost może teraz wykonywać zautomatyzowane edycje USD, takie jak podmiana assetów lub ich modyfikacja.

Bifrost USD w połączeniu z Maya USD daje artystom to, co najlepsze z obu światów, dając studiom kreatywnym możliwość korzystania z oprogramowania Maya prawie wszędzie tam, gdzie w ich pipeline jest implementacja USD.  Od tradycyjnych pipelinów w Maya do proceduralnych pipelinów w Bifrost. Użytkownicy mogą teraz zastosować funkcje Maya USD do Bifrost USD, takie jak eksploracja danych USD w Outlinerze, interakcja z danymi USD w Viewport i używanie Attribute Rditor.

bisfrost-2.4-symulacja dymu w Maya 2023

Low-Level Nodes w Bifrost

Nody lo-level w Bifrost USD to USD API widoczne w nodach i stanowiące podstawę Bifrost USD.

Każda edycja, która jest możliwa przy użyciu USD API, jest również możliwa w Bifrost graph. Połączenia (compounds) w Bifrost graph, które przekształcają geometrię Bifrostu w geometrię USD, są programowane za pomocą nodów low-level. To ma duże powiązania ponieważ praktycznie każdy przepływ pracy w USD może być teraz zaimplementowany i zautomatyzowany w Bifrost.

bifrost2.4 w Maya 2023 slider selection

High-Level Compounds

Bifrost USD zawiera również High-Level Compounds, które wykonują typowe operacje, takie jak konwersja danych danych Bifrost na USD i odwrotnie. Szczególnie interesujące są te, które zajmują się rozpraszaniem i instancjonowaniem (scatteringiem i  instancingiem). Scatter Pack z Bifrostu może być łatwo przekonwertowany na USD i użyty do instancjonowania istniejących zasobów USD. W miarę jak produkcje będą przechodzić na USD, artyści mogą spodziewać się coraz większej liczby assetów w USD, które będą gotowe do użycia w scenariuszach ze scatteringiem i instancingiem.


Autor: Anetta Hauzer | PCC Polska