Menu

JAK ZROBIĆ: Inventor – projekty na dysku sieciowym

Inventor – projekty ma dysku sieciowym

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi:

Wielu konstruktorów pracuje nad projektem? Pokażemy jak ułatwić im pracę, zapisując projekt na dysku sieciowym, zamiast lokalnie na własnym komputerze.


Zapisywanie projektów Inventora na dysku sieciowym

Temat tego artykułu zainspirował jeden z naszych klientów, który chciał zmienić sposób zapisywania plików projektów tworzonych w programie Inventor z folderów lokalnych na foldery sieciowe. Standardowo po instalacji programu Autodesk Inventor katalog do zapisu projektów jest ustawiony na Moje Dokumenty. W przypadku pracy jednej osoby nie ma to znaczenia.

W przypadku pracy kilku osób w programie Inventor, z których każda korzysta tylko ze swoich folderów lokalnych powoduje to wiele kłopotów podczas współpracy, wymiany danych, zapewnienia integralności danych i archiwizacji.

  1. Kłopot z wymianą danych

Przekazując folder z projektem współpracownikowi często jest on przekazywany bez wszystkich koniecznych plików np.: biblioteka Content Center, czy pliki użyte z innych projektów. To powoduje, że zespoły otwieraj się niekompletne, trzeba je uzupełniać i poprawiać.

  1. Powielanie danych

Przekazując dane na inny komputer dublujemy projekty. Często się zdarza się, że są dwie wersje tego samego projektu na dwóch komputerach i musimy analizować jakie zmiany były wprowadzone, która wersja jest właściwa, itp

  1. Kłopoty z archiwizacją i bezpieczeństwem projektów

Trzeba robić kopię bezpieczeństwa z kilku komputerów, czas wykonania kopii bardzo się wydłuża, trzeba pilnować, aby komputery były włączone po pracy, itp…

Docelowym rozwiązaniem pozwalających uniknąć powyższych kłopotów powinno być wdrożenie programu Autodesk Vault służącego do zarządzania plikami projektowymi. Wersja programu Vault Basic jest bezpłatnym dodatkiem do licencji programu Inventor, pakietów Product Design Suite i pakietów Product Design & Manufacturing Collection.

Jeżeli nie chcemy instalować programu Autodesk Vault, a chcemy utworzyć wspólne archiwum danych, powinniśmy zmienić ustawienia ścieżek w programie Autodesk Inventor z dysków lokalnych na dysk sieciowy. Ustawienia te wprowadza się w Opcjach programu, zakładka PLIK.

Inventor

Zmianę ścieżek w programie Autodesk Inventor wykonujemy dla:

  1. Tworzonych projektów

Folder Projektów – folder w którym będą umieszczane projekty

Domyśle pliki Content Center – folder zapisu elementów znormalizowanych pobranych z biblioteki Content Center

  1. Folderów z szablonami

Domyślne szablony Templates – w tym folderze przechowywane są szablony z których rozpoczynamy tworzenie: rysunków, części, zespołów, itp. Należy umieścić w tym katalogu szablony dokumentów, zapewni to utrzymanie jednolitego standardu dokumentacji

Dane projektowe – dane i ustawienia odpowiedzialne za style tekstu, style wymiarowania, itp..

Folder biblioteki symboli szkicu – zdefiniowane symbole użytkownika używane w rysunkach

Folder tekstur – folder w którym przechowywane są tekstury wyglądu


Okno z ścieżkami dostępu do odpowiednich folderów:


Przenoszenie danych projektowych z folderu lokalnego do sieciowego:

Zalecane jest przenoszenie plików projektowych z użyciem polecenia Spakuj i Przenieś. Funkcja ta zapewni utworzenie katalogu z kompletem danych dotyczących projektu. Trzeba pamiętać, że plik projektu utworzony ww. funkcją ma inne ustawienia dotyczące np.: położenia plików Content Center, czy grupy roboczej, szablonów… Przenosząc projekt na dysk sieciowy należy odpowiednio zmodyfikować plik projektu ipj, lub stworzyć nowy projekt i umieścić w nim pliki projektowe.

Temat przenoszenia projektów i zarządzania nimi jest bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia organizacji pracy w programie, szybkości pracy, wydajności i bezpieczeństwa. Możemy zaoferować użytkownikom programu szkolenia, warsztaty i konsultacje w sprawie przenoszenia projektów i zarządzania plikami projektowymi. Zapoznaj się z propozycją przykładowego warsztatu, poruszającego powyższe zagadnienia – https://szkolenia.pccpolska.pl/warsztat-inventor-w-praktyce/

Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska