Menu

Jak najlepiej wyczyścić projekt programu AutoCAD? Różnice między funkcją Audit i Purge

uSUWANIE ZBĘDNYCH ELEMENTÓW W AUTOCAD - FUNKCJE AUDIT I PURGE-min

Kategoria: Pomoc techniczna - AutoCAD, Tagi: , ,

Poznaj różnice między praktycznymi w AutoCAD-zie funkcjami Audit i Purge.


Różnice między funkcją Audit i Purge w AutoCAD

Komenda audit i purge (usuń) w programie AutoCAD służą do oczyszczania rysunków z niepotrzebnych elementów, jednak różnią się one między sobą działaniem.

Komenda audit służy naprawie błędów w pliku rysunku DWG, takich jak nieprawidłowe wartości lub uszkodzenia geometrii. W wyniku działania tej komendy, AutoCAD przeprowadza wewnętrzną analizę rysunku i próbuje naprawić wszelkie wykryte problemy.


Funkcja Audit w programie AutoCAD

Jeśli wartość zmiennej systemowej AUDITCTL wynosi 1, system tworzy plik tekstowy o rozszerzeniu ADT, który opisuje problem oraz podjęte działania. Jeśli w rysunku występują błędy, których narzędzie AUDIT nie może usunąć, należy skorzystać z funkcji RECOVER w celu odzyskania rysunku i naprawienia błędów.

Komenda purge (usuń) pozwala natomiast na usuwanie nieużywanych elementów z rysunku, takich jak bloki, warstwy czy style wymiarowania. Dzięki temu można zmniejszyć rozmiar pliku i co za tym idzie poprawić wydajność podczas pracy w programie AutoCAD.

Funkcja ta obejmuje definicje bloków, style wymiarów, grupy, warstwy, typy linii i style tekstu.
Można również usunąć geometrię o zerowej długości, puste obiekty tekstowe i osierocone dane stylu liniowego DGN.

Uruchomiając narzędzie purge pojawia się okno dialogowe z dwoma zakładkami – Elementy usuwalne i Znajdź nieusuwalne.

Przykładowo w sekcji Elementy usuwalne zostały usunięte 2 puste warstwy.

AutoCAD funkcja purge

Na potrzeby artykułu wstawiłem ten sam blok 5 razy, 3 x na warstwie 0 i 2 x na warstwie 1.

W sekcji Znajdź nieusuwalne zostały wykryte te wszystkie bloki. Po 2 krotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na obiekcie znajdującym się na liście – blok, który był wstawiony kilkukrotnie został wyraźnie wskazany i powiększony tak, bym mógł zdecydować, czy go ręcznie usunąć.

AutoCAD funkcja purge – obiekty nieusuwalne

Przed użyciem komendy „purge” zaleca się skorzystanie z komendy audit, aby upewnić się, że rysunek jest w dobrym stanie i nie zawiera błędów.

 

Autor: Jakub Piwowar | PCC Polska