Menu

Funkcja Szybki Wybór w programie AutoCAD

Funkcja Szybki Wybór w programie AutoCAD-min

Kategoria: AutoCAD, Tagi: ,

Koniec z czasochłonnym wyszukiwaniem w gąszczu obiektów. Zobacz co ułatwi funkcja „Szybki wybór” >>>


Funkcja Szybki Wybór w programie AutoCAD

Funkcja Szybki Wybór jest niezwykle przydatna, gdy potrzebujesz szybko i precyzyjnie zaznaczyć wiele obiektów o tych samych właściwościach.

Chcesz znaleźć każdy okrąg o średnicy 6.00? Każdą polilinię która nie jest zamknięta Każdy blok, którego skala Z jest większa niż 1?

Funkcja Szybki Wybór w programie AutoCAD 1


W celu wywołania narzędzia wpisz w okno dialogowe programu SZYBKIWYBÓR lub QSELECT.

Gdy wszystkie pasujące elementy zostaną znalezione i wybrane, można wykonać dostępne polecenia edycji lub zmienić wspólne właściwości wszystkich wybranych obiektów.

  1. W pierwszym etapie korzystania z narzędzia wybierz obszar, w którym ma ono zadziałać.
  2. Następnie wybierz Typ obiektu.
  3. Może to być np. Polilinia i Okrąg.

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienia właściwości dostępnych dla Polilinii i Okręgu

Właściwości dostępne dla Polilinii: Właściwości dostępne dla Okręgu:

– Kolor

– Warstwa

– Rodzaj linii

– Skala rodzaju linii

– Styl wydruku

– Szerokość linii

– Przezroczystość

– Hiperłącze

– Grubość

– Materiał

– X wierzchołka

– Y wierzchołka

– Z wierzchołka

– Początkowa szerokość segmentu

– Końcowa szerokość segmentu

– Szerokość globalna

– Poziom

– Obszar

– Długość

– Zamknięty

– Generowanie rodzaju linii

 

– Kolor

– Warstwa

– Rodzaj linii

– Skala rodzaju linii

– Styl wydruku

– Szerokość linii

– Przezroczystość

– Hiperłącze

– Grubość

– Materiał

– X centrum

– Y centrum

– Z centrum

– Promień

– Średnica

– Obwód

– Obszar

– X normalnej

– Y normalnej

– Z normalnej

 

 

Możesz wybrać również, czy elementy, które mają zostać wyszukane mają być równe Twojemu zadanemu parametrowi, czy też różne, większe lub mniejsze.

Na poniższym zrzucie ekranu z programu AutoCAD przedstawiono przykład wykorzystania funkcji – wskazać wszystkie okręgi o średnicy = 40 mm.

Funkcja Szybki Wybór w programie AutoCAD 2

 

 

Autor: Jakub Piwowar | PCC Polska