Menu

Jak naprawić uszkodzone pliki DWG programu AutoCAD

Naprawa-uszkodzonych-plikow-AutoCAD-5

Kategoria: AutoCAD, Tagi:

Częstym problemem występującym z plikami rysunków programu AutoCAD (.dwg) jest uszkodzenie pliku powodujące różne problemy z działaniem programu lub brakiem możliwości otwarcia pliku.


Naprawa uszkodzonych plików AutoCAD

Problemy:

 • Nie można otworzyć pliku.
 • Następuje awaria programu AutoCAD, zawieszenie programu.
 • Niska wydajność podczas edycji i wprowadzania zmian w rysunku.
 • Komunikat o błędzie podczas otwierania lub podczas pracy na rysunku.
 • Niektóre polecenia nie działają lub mogą mieć znaczne opóźnienie.
 • Niewyjaśnione zwiększenie rozmiaru pliku.
 • Problemy z wyświetlaniem i poleceniem regen.
 • Brakujące elementy rysunku.

Co może powodować błędy:

 • Uruchomione zewnętrzne aplikacje w programie AutoCAD.
 • Pliki DWG utworzone lub zapisane przez inne programy, niż firmy Autodesk lub inne niż format RealDWG.
 • Zamknięcie programu AutoCAD podczas zapisywania rysunku.
 • Częste używanie starych rysunków.
 • Problemy sieciowe (z błędami transmisji, blokowanie plików, utajony zapis danych).
 • Uszkodzenie nośnika (popsuty pendrive, nieprawidłowy sektory na dysku twardym).
 • Uszkodzona pamięć RAM
 • Problemy związane z systemem operacyjnym.
 • Problemy ze stabilnością sprzętu komputerowego

Rozwiązanie:

Użyj następujących poleceń i instrukcji, aby oczyścić, naprawić i przywrócić rysunek.

1) Nie można otworzyć pliku rysunku (DWG):

 • Pojawił się komunikat/wystąpił błąd „plik rysunku nie jest poprawny” przy otwieraniu pliku DWG w programie AutoCAD.

article-3

Istnieje kilka sposobów, aby go otworzyć:

 • Użytkownik może posiadać puste pliki .dwl lub dwl2. Są to dwa ukryte pliki, które mają taką samą nazwę jak plik DWG, ale z rozszerzeniem .dwl i .dwl2. W Panelu sterowania systemu Windows wybierz Opcje folderu. Na karcie Widok włącz opcję Pokaż ukryte pliki. Następnie przejdź do katalogu folderu i Usuń pliki .dwl i .dwl2, jeśli są dostępne obok pliku DWG. Spróbuj ponownie otworzyć plik DWG.
 • Spróbuj otworzyć plik rysunku bezpośrednio, zamiast używać menu: ostatnie dokumenty.
 • Sprawdź, czy ścieżka zapisanego pliku działa poprawnie.
 • Użyj polecenia ODZYSKAJ i NAPRAW w rysunku. Program AutoCAD podejmie próbę odzyskania pliku.
  AutoCAD funkcja napraw

  AutoCAD funkcja napraw

 • Spróbuj oczyścić rysunek lub szablon przez wstawienia uszkodzonego pliku do nowego pliku .dwg, za pomocą polecenia Wstaw. Następnie użyj polecenia ROZBIJ (użyj, aby rozbić wybrane bloki .dwg). Uruchom polecenia Testuj i Czyść, a następnie Zapisz jako, aby utworzyć nowy plik DWG.

AutoCAD funkcja Rozbij

AutoCAD funkcja Rozbij

 • Użyj nowszych lub starszych wersji programu AutoCAD i spróbuj otworzyć plik.

Jeśli żadna z powyższych opcji nie rozwiązuje problemu i nadal nie można otworzyć pliku DWG, przejdź do następnej serii instrukcji.

 • Szukaj w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik DWG, czy istnieje plik BAK o tej samej nazwie. W takim przypadku należy zmienić rozszerzeniem BAK na DWG i następnie sprawdź czy można otworzyć plik.
 • Szukaj w C:\Windows\Temp plików z rozszerzeniem SV$. Jeśli istnieją pliki o podobnej nazwie do pliku uszkodzonego DWG, to zmień rozszerzenie na DWG i spróbuj ponownie otworzyć.
 • Przywróć plik z kopii zapasowej, w wersji przed uszkodzeniem pliku.

2) Plik rysunku (DWG) można otworzyć:

Wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz plik rysunku.
 • Użyj polecenia -Usuń (z wiersza poleceń, polecenie poprzedź znakiem minus):
  • Wpisz komendę -Usuń w wierszu poleceń.
  • „Z” dla zarejestrowanych aplikacji, a następnie Enter.
  • „N” przy weryfikacji każdej nazwy do usunięcia, i następnie Enter.
 • Użyj polecenia Usuń, zaznaczając wszystkie pola wyboru, Usuń wszystko.
 • Testuj i napraw wszystkie błędy:
  • W wierszu polecenia, wpisz TEST.
  • „T” tak, aby usunąć wszystkie błędy, a następnie Enter.
 • Zapisz rysunek.

3) Jeśli problem nadal nie znika, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że wszystkie warstwy są włączone i odblokowane.

AutoCAD Właściwości Warstwy

AutoCAD Właściwości Warstwy

 1. Odłącz wszystkie odnośniki zewnętrzne (XREF).
 2. Zapisz Bloki i wszystkie ważne informacje, zapisz je do nowego rysunku (z wiersza polecenia):
  • Komenda PISZBLOK w wierszu polecenia.
  • W polu Źródło wybierz „Obiekty”.
  • W polu obiekty kliknij ikonę „Wybierz obiekty”.
  • Użyj okna wyboru, aby wybrać tylko potrzebne obiekty z pliku (lub po prostu wpisz wszystko).
  • Ustaw ścieżkę pliku i nazwę, i następnie OK

AutoCAD zapisz blok

 1. Otwórz nowy pusty plik rysunku.
 2. Wstaw plik utworzony w kroku 3 (z wiersza polecenia):
  • Wstaw typ w wierszu polecenia.
  • Wybierz plik.
  • Odznacz pole wyboru „Określ na ekranie” i sprawdź „Rozbij”, następnie przycisk OK.
 3. W wierszu poleceń komenda Usuń. Zaznacz wszystkie pola wyboru kliknij polecenie Usuń wszystko.
 4. Testuj i napraw wszystkie błędy.
 5. Zapisz jako i utwórz nową nazwę pliku.

Autor: PCC Polska