Menu

Jak zwiększyć szybkość działania programu AutoCAD?

Odnosisz wrażenie, że praca w AutoCAD-zie idzie nieco wolniej? Sprawdź co możesz zrobić, aby przyspieszyć swoja codzienną pracę.


Jak przyspieszyć pracę w programie Autodesk AutoCAD?

Jeśli użytkownik odnosi wrażenie, że program AutoCAD lub program oparty na AutoCAD-zie działa powoli, może wykonać następujące czynności:

  1. W przypadku korzystania z systemu Windows 7 wyłącz interfejs Windows Aero z przezroczystymi oknami aplikacji.
  2. Upewnij się, że najnowsze Service Pack dla AutoCAD są zainstalowane – link do pobrania: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads
  3. Upewnij się, że korzystasz z najnowszego certyfikowanego sterownika karty graficznej, lista certyfikowanych sterowników: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?id=18844534&siteID=123112
  4. Przetestuj zmniejszenie liczby lub rozmiaru plików pamięci podręcznej grafiki tworzonych przez AutoCAD. Zmień wartość zmiennych systemowych CACHEMAXFILES i CACHEMAXTOTALSIZE:
  • CACHEMAXFILES – Dopuszczalna jest liczba plików od 0 do 65535. Gdy liczba plików graficznej pamięci podręcznej osiąga wartość maksymalną, najstarsze pliki są usuwane automatycznie. Ustawienie tej zmiennej na wartość 0 powoduje całkowite wyłączenie zapisywania w pamięci podręcznej i usunięcie wszystkich plików istniejących w folderze GraphicsCache, które nie są używane przez otwarty plik rysunku.
  • CACHEMAXTOTALSIZE – Dopuszczalny jest zakres od 0 do 65535 MB. Gdy całkowity rozmiar graficznych plików pamięci podręcznej osiąga wartość maksymalną, najstarsze pliki w pamięci podręcznej są automatycznie usuwane. Ustawienie tej zmiennej na wartość 0 powoduje całkowite wyłączenie zapisywania w pamięci podręcznej i usunięcie wszystkich plików istniejących w folderze GraphicsCache, które nie są używane przez otwarty plik rysunku.

 

Źródło: PCC Polska / Autodesk