Menu

Połączenie – wiązania elementów w zespole i wzajemny ruch

Nowości Autodesk Inventor 2015 – POŁĄCZENIE – nowe wiązania elementów w zespole i wzajemny ruch.


Wiązania elementów w zespole – POŁĄCZENIE

Użytkownicy programu Autodesk Inventor przyzwyczaili się do łączenia części w zespole za pomocą polecenia WIĄZANIE. Od wersji 2014 program Inventor posiada nowe wiązania o nazwie POŁĄCZENIE.

Stosując POŁĄCZENIE łatwiej i szybciej można wiązać części ze sobą, niż poleceniem WIĄZANIE. Nie trzeba tworzyć pomocniczych płaszczyzn czy osi konstrukcyjnych. Polecenie POŁĄCZENIE automatycznie rozpoznaje i wyszukuje: punkty końcowe, środki symetrii, punkty środkowe i centralne. Rozpoznane punkty mogą być wykorzystywane do wzajemnego pozycjonowania części. W jednym kroku można zdefiniować wzajemne położenie elementów czy ruch elementów.

Więcej na temat „WIĄZAŃ” 

Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (2)

Korzystając z polecenia POŁĄCZENIE, automatycznie jest określany typ połączenia w oparciu o pierwszą wskazaną geometrię. POŁĄCZENIE przesuwa komponent wybrany jako pierwszy w miejsce drugiego wskazanego elementu i automatycznie wybierany jest typ połączania elementów. W celu łatwiejszej identyfikacji typu utworzonego połączenia wyświetla się animacja wzajemnego ruchu elementów. W razie konieczności istniejący typ połączania można zmienić na inny typ lub zdefiniować wzajemny ruch, wszystko w jednym oknie dialogowym.

Polecenie POŁĄCZENIE szczególnie przydatne jest przy symetrycznym łączeniu części. Chcąc umieścić tuleję symetrycznie na osi wystarczy wskazać powierzchnię walcową tulei, a następnie powierzchnie walcową osi.

Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (4)     Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (3)
Wskazując powierzchnie walcową program automatycznie rozpoznaje środek symetrii wskazanej geometrii. Nie ma konieczności tworzenia pomocniczych płaszczyzn symetrii, jak w wypadku użycia polecenia WIĄZANIE.


W wyniku wskazania środków symetrii dwóch części walcowych, program automatycznie zakłada wiązanie typu WALCOWE, które umożliwia wzdłużne przesuwanie tulejki względem śruby. Wyświetla się animacja wzajemnego możliwego ruchu (można wyłączyć). Zmieniając typ wiązania na OBROTOWE blokujemy tulejce możliwość przesuwania, a pozostaje tylko możliwość obrotu.

Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (5) Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (6)

Nowością w wersji 2015 programu Autodesk Inventor jest wiązanie pozwalające umieścić symetrycznie element pomiędzy dwoma ścianami.

Chcąc umieścić symetrycznie zespół tulejki ze śrubą, pomiędzy dwiema ścianami uchwytu wybieramy polecenie POŁĄCZENIE. Wskazujemy środek tulejki, a następnie klikamy Prawy Przycisk Myszy. Pojawia się menu pozwalające wybrać opcje – Pomiędzy dwoma powierzchniami.

 

Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (7) Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (8)

 

Wskazujemy najpierw jedną, a potem drugą powierzchnie np.: dwie zewnętrzne powierzchnie uchwytu. Następnie musimy wskazać dodatkową geometrie w naszym przypadku otwór, który umożliwi jednoznaczne określenie położenia.

 

Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (9) Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (10) Autodesk Inventor 2015 - PCC Polska - Wiązanie - Połączenie (11)


Stosując polecenie POŁĄCZENIE można szybciej i bez dodatkowego nakładu pracy łączyć części w zespole, bez konieczności tworzenia pomocniczych geometrii.

Autor: tj@pccpolska.pl – PCC Polska