Menu

Inventor – automatyzacja eksportu listy części do Excela

Automatyzacja eksportu listy części z Inventor

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , , ,

Narzędzia dostępne w programie Inventor do generowania list części jak: Zestawienie komponentów w zespole czy Lista Części w rysunku mogą być dostosowana przez użytkownika do jego specyficznych wymagań.


Jak zautomatyzować eksport BOM z Autodesk Inventor

Zestawienie komponentów w zespole czy na rysunku pozwala dokonać eksportu z danymi zespołu, ze strukturą zespołu, pozwala dostosować widok tabeli i wstawić dodatkowe kolumny jak: materiał, masa, ilość bazowa, ilość jednostokowa, pozwala na dodanie niestandardowej kolumny ze właściwościami zapisanymi w polach iProperties, itp. Po eksporcie takiej listy części w dalszej kolejności wymagane jest dostosowania jej do wymagań firmy, sformatowanie, umożliwienie sortowania elementów, sumowanie ilości elementów, dodawanie opisów, stanów realizacji zlecenia, wycen itp.. Prace z dostosowaniem wyeksportowanego arkusza XLS zajmują wiele czasu, a zmiany wprowadzone w modelu wymagają bieżącej jego aktualizacji i czasochłonnego śledzenia zmian.

Rozwiązaniem problemu z generowaniem i aktualizowaniem list części może być stworzenie programu do generowania list materiałowych zgodnych ze specyfika klienta. Listy takie mogą zawierać wszystkie potrzebne informacje o zespołach i częściach, poprawnie sformatowane kolumny z liczbami, czy objętością w m3, a nie domyślnych mm3. Mogą zawierać zsumowane ilości elementów występujących w danym zespole jaki i w całym wyrobie, informację o numerze rysunku powiązanego z częścią lub zespołem, informację do jakiego zespołu część wchodzi, sposobie produkcji, stanie, itp.


Rozwiązanie żmudnego  eksportu BOM z Inventor

Dla jednego z naszych klientów zostało stworzone w programie Autodesk Inventor narzędzie do eksportu list części, pozwalające wykonać eksport dla otwartego zespołu. Po uruchomienie programu do Exportu BOM program automatycznie tworzy plik Excel z danymi pochodzącymi z otwartego zespołu, zawierający 3 zakładki:

 • Zespoły
 • Części
 • Zakupy/Normalia/Własne

Zakładka Zespoły 

W zakładce Zespoły automatycznie tworzona jest lista zespołów i podzespołów wchodzących do projektu z następującymi informacjami:

 • Nr elementu – dana z pola iProperties – numer części : PCC-001-002-000
 • Nr rysunku – numer rysunku z dokumentacją zespołu
 • Zawarty w – w skład jakiego zespołu wchodzi
 • Ilość – suma sztuk w całym projekcie
 • Obróbka – rodzaj obróbki zespołu: spawany, zgrzewany, skręcany,…
 • Powierzchnia – rodzaj pokrycia, rodzaj i kolor farby – Właściwość – Wygląd
 • Gabaryt – wymiar gabarytowy w osiach XYZ, lub gabaryt dopasowany (Nowość Inventor 2024)
 • Masa – masa jednego podzespołu i masa wszystkich wystąpień

lista zespołów i podzespołów wchodzących do projektu


Zakładka Części

W zakładce Części tworzona jest automatycznie lista części z własnościami:

 • Nr elementu – dana z pola iProperties – numer części : PCC-001-002-001
 • Nr rysunku – numer rysunku z dokumentacją części
 • Zawarty w – w jakim zespole występuje część
 • Ilość – suma sztuk w zespole
 • Typ elementu – rodzaj półfabrykatu wstępnego
 • Materiał – własność z iProperties
 • Powierzchnia – rodzaj pokrycia, rodzaj i kolor farby – Właściwość – Wygląd
 • Gabaryt – wymiar gabarytowy w osiach XYZ, lub gabaryt dopasowany (Nowość Inventor 2024)
 • Masa – masa jednej części i masa wszystkich wystąpień części

Automatyczne tworzenie listy części


Zakładka Elementy handlowe/biblioteka

W zakładce Elementy handlowe/biblioteka tworzona jest automatycznie lista części z własnościami:

 • Nr producenta
 • Nr własny
 • Nazwa/Opis
 • Producent/Dostawca
 • Ilość – suma sztuk w zespole
 • Masa – masa jednej części i masa wszystkich wystąpień części

W zakładce elementy handlowe/biblioteka - automatyzacje


W utworzonym arkuszu XLS z danymi występują pola ze statycznymi wartościami jaki i pola zawierające formuły, które na bieżąco pozwalają aktualizować dane w arkuszu. Arkusz zawiera również puste kolumny ze zdefiniowanymi właściwościami do wypełniania w trakcie pracy. Arkusz – Lista części używany jest przez kolejne działy w firmie i uzupełniany ręcznie przez kolejnych użytkowników (logistyka, produkcja, zakupy itd.).

Podsumowanie automatyzacji do Inventora

Wykonanie narzędzia eksportu zestawień komponentów BOM w Autodesk Inventor w dużym stopniu oszczędza czas konieczny na każdorazowe dostosowanie otrzymanego pliku XLS do wymagań klienta, aktualizacją zestawienia po zmianach. Pozwala również na pozyskanie informacji o powiązaniach elementów, elementach wchodzących w skład danego zespołu, sumie elementów w zespole, ułatwia prace nad przygotowaniem dokumentacji do produkcji, zakupów czy realizacji zleceń produkcyjnych.Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska